Ferie og afspadsering under covid-19: Det kan du gøre

Du har ret til ferie og afspadsering, men corona-situationen i Danmark kan godt udfordre din allerede planlagte ferie og afspadsering. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du planlægger ferie og afspadsering.

Opdateret 16. december 2021

Det får du på denne side

Planlægger du ferie, skal du være opmærksom på, at ferieloven giver arbejdsgiver mulighed for at ændre i din ferie, hvis der opstår problemer fx som følge af covid-19. På denne side kan du blive klogere på, hvordan covid-19 påvirker din ferieplanlægning og din allerede planlagte ferie. Siden indeholder også information om afspadsering og hvilke rettigheder arbejdsgiver har i forhold til at varsle ferie eller afspadsering. 

Her kan du læse om

 

Det kan du gøre, hvis du bliver syg/kommer i karantæne før, under eller efter ferien er begyndt

Kommer du i karantæne på grund af mistanke om coronasmitte, før din ferie begynder, betragtes det som en feriehindring, og du skal ikke påbegynde din ferie.

Kommer du i karantæne efter at din ferie er begyndt, betragtes det som sygdom, og du kan afbryde din ferie efter gældende ferieregler.
 

Ferieafvikling for ansatte, der er i selvisolation på grund af nær kontakt til covid-19 smittet

Hvis du som ansat er i selvisolation på grund af nær kontakt til covid-19 smittet, anses det for at være en feriehindring i ferielovens forstand, medmindre du kan arbejde hjemmefra.

Hvis selvisolationen indtræder i ferien, vil det ikke betragtes som sygdom i ferien, hvis du kan arbejde hjemmefra. Denne vejledning er baseret på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) notat af 24. marts 2021.

Der opfordres til, at du anmoder din leder om at få udsat planlagt ferie eller få suspenderet påbegyndt ferie, hvis du rammes af selvisolation lige op til eller under ferien.


Du kan ikke forvente løn, hvis du er forhindret i at møde på arbejde efter ferien på grund af fx udrejseforbud, flyveforbud mv.

Hvis du ikke kan møde på arbejde, fordi du ikke kan komme hjem efter en ferie som følge af flyforbud/aflyst flyafgang eller lignende, er der tale om ”lovligt forfald”, og din udeblivelse fra arbejde kan derfor ikke sanktioneres med fx en opsigelse. Du vil dog ikke kunne forvente at modtage løn under fraværet.


Arbejdsgiver kan godt ændre på allerede planlagt ferie

Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den udskydes eller fremrykkes, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, at du kommer på arbejde i den ellers planlagte ferieperiode. Det kan da af hensyn til placering af hovedferien inden for sommerperioden være nødvendigt at anvende et forkortet varsel ved omplacering af ferien.

Det vil sige, at der skal meget til, for at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med coronavirus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan ændre ferien – særligt inden for sundheds- og plejesektoren vil det nok hurtigt kunne blive relevant.

Arbejdsgiver skal erstatte eventuelt økonomisk tab på grund af ændringen af planlagt ferie

Hvis du er i tvivl, kan du kontakt din TR eller kreds.


Arbejdsgiver kan ikke afbryde allerede påbegyndt ferie

Er din ferie allerede begyndt, vil din arbejdsgiver ikke kunne afbryde eller ændre ferien. 

Ferien påbegyndes ved normal arbejdstids begyndelse på den 1. feriedag, uanset om du har afviklet afspadsering eller anden frihed. Konkret på det tidspunkt, hvor din vagt starter den første dag, hvor der står 'Ferie' på arbejdsplanen.

Som coronasituationen er nu, kan din ferie ikke afbrydes. Hvis din arbejdsgiver ønsker at afbryde din allerede påbegyndte ferie, skal du kontakte din TR eller din kreds, som kan hjælpe dig.


Du har ikke krav på at få ændret din ferie på grund af covid-19

OBS: Dette afsnit gælder for dig, der ikke er i karantæne eller sygemeldt på grund af corona. Du har ikke krav på at få ændret din ferie. Du har dog altid mulighed for at aftale med din leder, at ferien holdes på et andet tidspunkt.


Arbejdsgiver kan godt pålægge dig at holde ferie uden varsel - gælder også privatansatte

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder forhindrer arbejdsgiveren i at anvende det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel.

Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du anbefales at kontakte din kreds, hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel.

Sådan påvirker covid-19 dig som privatansat sygeplejerske


Arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde afspadsering uden varsel - gælder også privatansatte

Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig afspadsering uden varsel. DSR vurderer ikke, at den nuværende coronasituation udgør en force majeure-situation, og afspadsering skal derfor varsles efter arbejdstidsaftalens regler.

Kontakt din TR/FTR, hvis din arbejdsgiver pålægger dig afspadsering med et kortere varsel end efter arbejdstidsaftalens regler.

Sådan påvirker covid-19 dig som privatansat sygeplejerske