Privatansat under covid-19: Sådan er du stillet

Bliv klogere på, hvad dine rettigheder er, hvis du som privatansat fx i lægepraksis eller på privathospitalet bliver påvirket af coronasituationen.

Opdateret 1. februar 2022

Det får du på denne side

Lægepraksis, vikarbureauer, privathospitaler med flere er alle ramt af covid-19, og det påvirker også dig som privatansat sygeplejerske. På denne side kan du derfor finde relevant information om, hvordan du er stillet, hvis du får nye opgaver, vagter eller nyt arbejdssted.

Her kan du læse om

Ændrede opgaver og vagter eller nyt arbejdssted skal vurderes ud fra din kontrakt og overenskomst (ikke PLA)

Coronasituationen gør, at din arbejdsgiver kan være nødt til at foretage ændringer i dit job for at kunne håndtere patienter, klienter eller borgere hos arbejdsgiver. Det kan være, at det er nødvendigt, at du får andre vagter, nye opgaver, flyttes til en anden afdeling eller flyttes til en anden matrikel.

Din arbejdsgivers ønske om ændring skal vurderes med udgangspunkt i din ansættelseskontrakt og en overenskomst, hvis du er omfattet af en. Du, din TR og DSR-kreds bør indgå i en dialog med virksomheden om varslede ændringer. Som udgangspunkt bør ændringer ske på frivillig basis.

Ændringer skal tilpasses og honoreres

Ændringer kan ikke ske hurtigere end du kan få tilpasset børnepasning m.v., så du kan få dit familieliv til at hænge sammen med din nye jobfunktion i denne periode. Vi lægger vægt på, at du skal honoreres med afsæt i din ansættelseskontrakt og overenskomsten, hvis du er omfattet af den. Hvis du normalt får en vagt/tjenesteplan, skal du holde fast i den procedure – også under corona situationen.

Afhængig af situationen på din arbejdsplads vil du i denne situation midlertidigt skulle tåle:

  • At arbejde med andre opgaver uden ændring af fysisk arbejdssted
  • At arbejde på et andet område
  • At arbejde på en af virksomhedens andre geografiske afdelinger
  • Ændringer af dine vagter, herunder overgang fra f.eks. besøg hos borgerne til fast arbejdssted

Har du merudgifter, eller skal du bruge mere tid til transport, skal du kompenseres for det med både tid og penge. Og du skal have mulighed for at blive oplært, hvis du får nye opgaver eller skal arbejde på en ny afdeling.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at foretage andre ændringer, anbefaler vi, at du kontakter Dansk Sygeplejeråd. Du kan kontakte din lokale DSR-kreds, hvis du er ansat efter en overenskomst, og Juridisk Videncenter på 33 15 15 55, hvis du er ansat på individuel kontrakt uden overenskomst.

 

Sygeplejersker i lægepraksis kan bruge telefon- og/eller videokonsultationer

DSR har drøftet muligheden for at anvende telefon- og videokonsultationer med PLO, og parterne er enige om at denne mulighed bør bruges af sygeplejerskerne i lægepraksis.

Konsultationssygeplejersker kan rådgive borgere med kronisk sygdom over telefonen