Risikogruppe for covid-19: Det kan du gøre

Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du, dine børn eller en du er nær, er i særlig risikogruppe for covid-19.

Opdateret 25. november 2021

Det får du på denne side

På denne side kan du finde svar på, hvordan du skal forholde dig, hvis du eller en nærkontakt er i særlig risikogruppe for at blive smittet med covid-19. Siden giver også svar på, hvad du kan gøre, hvis du er utryg ved at gå på arbejde eller sende dine børn i skole på grund af risiko for smitte med covid-19.

Her kan du læse om

Sundheds- og plejepersonale kan få influenzavaccination

Set i lyset af den nuværende situation med covid-19 tilbydes vaccination mod influenza til personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza.

Både for at beskytte personalet mod influenza, for at beskytte borgerne og patienterne og for at understøtte en robust sundheds- og plejesektor.

For de omfattede personalegrupper forventes hovedparten at kunne blive vaccineret på arbejdspladsen. Vaccination af sundheds- og plejepersonale skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister i lighed med øvrige vaccinationer.

Læs mere om tilbuddet om influenzavaccination til sundheds- og plejepersonale
 

Det kan du gøre, hvis du selv tilhører en særlig risikogruppe

Hvis du er i særlig risiko, er det en god idé at gå i dialog med din arbejdsgiver om, hvordan du kan sikres et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der tager hensyn til din særlige situation.

Hvis dialogen med din leder ikke fører noget med sig, og du er utryg ved at gå på arbejde, bør du tage kontakt med din praktiserende læge, og drøfte med vedkommende, om han/hun vurderer, at du bør fritages for patientkontakt.

Hvis din læge vurderer, at du bør fritages for patientkontakt af hensyn til din sundhed, skal du bede om, at vurderingen bliver journalført. Herefter skal du tale med din arbejdsgiver igen og videregive vurderingen fra lægen.

Din arbejdsgiver bør rette sig efter din læges vurdering. Hvis du oplever udfordringer i den forbindelse, skal du kontakte din TR/FTR eller lokale kreds.

Man skal have ”lovligt forfald”

Man skal have hjemmel til ikke at møde på arbejde, hvis man vil sikre sig imod ansættelsesretlige sanktioner. Hjemlen kan fx være en sygemelding fra din læge eller en aftale med din leder om, at du udfører andre opgaver, evt. hjemmefra.

Hvis ingen af delene er lykkedes for dig, og du overvejer at blive hjemme, fordi du selv vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til din sundhed, anbefaler vi, at du kontakter din TR/FTR eller lokale kreds og søger rådgivning forinden. Dette for at sikre, at du i videst muligt omfang undgår, at din arbejdsgiver reagerer med en ansættelsesretlig sanktion.
 

Medarbejdere i særlig risiko behøver ikke omplaceres

Sundhedsstyrelsen har den 19. oktober 2021 opdateret retningslinjerne for, hvordan medarbejdere i særlig risiko i sundhedsvæsenet skal forholde sig. Det betyder, at du uanset vaccinationsstatus som udgangspunkt kan gå på arbejde, som du plejer og ikke behøver at blive omplaceret fra arbejde med patientkontakt, såfremt Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smitte kan overholdes.

Der kan være særlige individuelle faktorer, der sætter dig i særlig risiko. Det kan fx være kombinationen af flere sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko fx graviditet, overvægt og svær hjertesygdom, der betyder, at der kan være behov for særlige forholdsregler, fx omplacering.

Find de opdaterede retningslinjer fra SST her

Læs sundhedsstyrelsens beskrivelse af, hvordan du bliver vaccineret

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din TR/FTR eller lokale DSR kreds. Kontakt din lokale DSR-kreds


Det kan du gøre, hvis du er utryg ved at gå på arbejde, fordi dit barn/nærtstående er i særlig risikogruppe

Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, fordi en nærtstående er i en særlig risikogruppe, bør du tage kontakt til din læge og oplyse, at du er utryg ved at gå på arbejde fx pga. direkte patientkontakt. Er det din læges vurdering, at der er en konkret risiko for dit barn eller din nærtståendes sundhed, ved at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om der kan findes en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at blive fjernet fra direkte patientkontakt eller ved omplacering til mere administrativt arbejde.  

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko, vil du have ret til at blive hjemme. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Hvis det er muligt, skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget af dit arbejde hjemmefra. Inden du bliver hjemme, bør du kontakte din TR eller din lokale kreds.

Du skal være opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver er uenig i din læges vurdering, risikerer du at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist.

 

Det kan du gøre, hvis du ikke ønsker, at dit barn skal i skole/institution

Her kan du finde informationer, hvis du ikke ønsker, at dit barn skal i skole/institution

Du skal selv finde pasning, hvis du ikke ønsker, at dit barn skal tilbage i skole, fritidsordning eller dagtilbud

Du har ikke ret til at blive hjemme med løn og passe dit barn. Hvis du ikke ønsker, dit barn skal komme i skole, fritidsordning eller dagtilbud er det din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis du ikke kan anvende ferie, afspadsering eller få en aftale med din arbejdsgiver om orlov uden løn.

Sundhedsstyrelsen anbefaling er, at du holder dit barn hjemme, hvis det har symptomer på covid-19, og at barnet får en PCR-test hurtigst. Du kan læse om symptomer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger nedenfor.


Du har ikke ret til at blive hjemme, hvis ingen kan passe dit barn

Kommer du i den situation, at fx bedsteforældre, nærmeste pårørende eller din ægtefælle mv. ikke kan passe dit barn, har du ikke ret til at blive hjemme med løn og passe dit barn. Her gælder de almindelige regler i overenskomstenerne om barns 1. og 2. sygedag. Kommer du i den situation, må du tale med din arbejdsgiver om mulighed for at bruge afspadsering, ferie eller få en aftale om at få orlov uden løn.


Tal med lægen, hvis du har børn i særlig risikogruppe

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, kan barnet ligeledes godt gå i skole, fritidsordning eller dagtilbud. Er du utryg ved at sende dit barn, der er i en særlig risikogruppe i skole, fritidsordning eller dagtilbud, opfordres du til at tage en snak dit barns læge og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, fritidsordning eller dagtilbud.

Vurderes det, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din arbejdsgiver for at finde en løsning fx om der er mulighed for at arbejde hjemme, anvende afspadsering, ferie eller få orlov uden løn.

Kontakt din TR eller din kreds for råd om, hvilke muligheder der er om fravær af familiemæssige årsager efter ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager”.

Læs aftalen om fravær af familiemæssige årsager i kommuner

Læs aftalen om fravær af familiemæssige årsager i regioner

Sundhedsstyrelsen: Særligt om børn


Er dit barn hjemsendt som følge af covid-19? 

Se "Covid-19 smitte og mistanke: Det skal du gøre"