Test og Coronapas: Det kan du gøre

Arbejdsgiver kan pr. 1. februar ikke længere kræve coronapas, og kun i særlige tilfælde kan du som sygeplejerske blive pålagt at lade dig teste eller selvteste. Læs, hvad du skal være opmærksom på.

Opdateret 2. februar 2022

Det får du på denne side

Fra og med 1. februar 2022 har arbejdsgiver ikke længere mulighed for at kræve at se coronapas eller pålægge dig at lade dig teste/selvteste.  Kun i særlige tilfælde kan arbejsgiver kræve, at du skal lade dig teste/selvteste. Her på siden kan du blive klogere på, hvordan du er stillet.

Her kan du læse om

Kan sygeplejersker blive pålagt test og selvtest for covid-19?

Fra og med den 1. februar 2022 har arbejdsgiver ikke længere mulighed for at kræve at se et coronapas eller pålægge sine medarbejdere at lade sig teste. Det skyldes, at covid-19 ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom. 

Efter 1. februar 2022 vil det derfor kun i særlige tilfælde være muligt for arbejdsgiver at kræve, at man testes/lader sig selvteste for covid-19. Det begrænses til alene i tilfælde, hvor man er i direkte kontakt med patienter/borgere i risikogrupper mv.

Hvis du er pålagt at lade dig teste/selvteste, er du forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om testresultatet, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har også ret til at få vide, hvornår testen er foretaget. 

OBS om coronapas

Der er i øjeblikket en uenighed mellem Fagforeningernes Hovedorganisation (FH) og DI om, hvorvidt arbejdsgiver med ledelsesretten i hånden kan kræve, at medarbejdere fortsat skal vise coronapas. Det mener DI med henvisning til helbredsoplysningsloven eller aftale om kontrolforanstaltninger.

Det siger FH imidlertid klart nej til, da det vil være i strid med reglerne i loven og aftalen.  

Kontakt din TR, hvis du bliver pålagt at vise coronapas på din arbejdsplads.

Læs mere hos FH: Arbejdsgiverne kan ikke kræve coronapas

 

Ansættelsesretlige sanktioner

Hvis du ikke vil efterkomme din arbejdsgivers pålæg om at lade dig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

Det er dog et krav, at du skriftligt forudgående er blevet oplyst om, at din arbejdsgiver vil tage sådanne sanktioner i brug, hvis pålægget om test ikke efterkommes. 

 

Test skal ske i arbejdstiden

Når arbejdsgiver pålægger test for covid-19, skal det så vidt muligt ske i medarbejderens arbejdstid.

Hvis det ikke er muligt at blive testet i arbejdstiden, skal du have kompensation for den tid og de udgifter, du har brugt på at blive testet i din fritid.

Kontakt din TR eller din kreds, hvis du har problemer med at få udbetalt kompensation.

 

Selvtest på plejehjem og i hjemmeplejen

Ny aftale indgået af regeringen, KL og Danske Regioner betyder, at antigen-selvtest skal være til rådighed på alle landets plejehjem og i hjemmeplejen fra og med 11. november 2021.

Testene er et tilbud, som kan benyttes på alle døgnets tidspunkter af både fastansatte, timevikarer m.v. 

Alle medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem opfordres til en eller to ugentlige PCR-test afhængig af deres vaccinationsstatus. Se boksen nedenfor. Det er en ledelsesmæssig opgave på det enkelte plejehjem mv. at sikre, at også løst-tilknyttet personale er bekendt med tilbuddene om både PCR-test og antigen-selvtest.

Gældende testopfordringer på plejehjem og i hjemmeplejen
  • Færdigvaccineret plejehjems- og hjemmeplejepersonale opfordres til én ugentlig PCR-Test.
  • Ikke-færdigvaccineret plejehjems- og hjemmeplejepersonale opfordres til to ugentlige PCR-test.
  • Besøgende på landets plejehjem opfordres, uanset vaccinationsstatus, til at blive testet forud for besøg.
  • Ledelsen på plejehjem eller i hjemmeplejen er ansvarlig for, at personalet kender proceduren for indberetning af eventuelle positive antigentest til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Læs mere på kl.dk: Test i ældreplejen øges for at holde smitten ude 

 

Selvtest på sygehusene

Sundhedsministeren oplyste på pressemødet den 22. december 2021, at ansatte på sygehusene fremover vil få uddelt selvtests med henblik på daglige tests.

Læs Sundhedsministeriets nyhed: Daglige selvtest af medarbejdere og besøgende på sygehuse  

 

Hvis du vil videre mere

Læs SSTs retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet: Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet – særligt side 19, afsnit 4.5 om forebyggelse af smittespredning ved regelmæssig test af personale i sundheds- og ældresektoren.