Test og Coronapas: Det kan du gøre

Sygeplejersker kan blive pålagt at vise coronapas, test eller lade sig teste. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal testes for covid-19.

Opdateret 19. januar 2021

Det får du på denne side

Du kan blive pålagt af din arbejdsgiver at vise coronapas, test eller selvtest. Arbejdsgiver kan også pålægge dig at lade dig teste, og du har pligt til at oplyse om testresultatet. Her på siden kan du blive klogere på, hvordan du er stillet. Du kan også læse om, hvad du som covid-rask kan gøre i den periode, dit coronapas ikke er gyldigt.  

Her kan du læse om

Sygeplejersker kan blive pålagt at vise coronapas, test og selvtest for covid-19

Fra og med den 26. november 2021 har arbejdsgivere mulighed for at pålægge lønmodtagere herunder sygeplejersker at fremvise coronapas, test og selvtest for covid-19. Loven giver endvidere arbejdsgiver mulighed for at pålægge sine medarbejdere at lade sig teste for covid-19.

Dette skyldes, at Folketinget har vedtaget en lov, der udmønter trepartsaftalen mellem regeringen, DA og FH. Bestemmelserne gælder kun så længe covid-19 betegnes som en samfundskritisk sygdom.

TR og AMiR skal som noget nyt informeres om, at arbejdsgiver vil pålægge medarbejderne at fremvise coronapas og test for covid-19/selvtest. Se gode råd til drøftelser i MED på TR-kompasset

Fremvisning af coronapas

Din arbejdsgiver kan pålægge dig som medarbejder at forevise coronapas. Varigheden for test i coronapasset er forkortet til 48 timer for en antigentest og 72 timer for en PCR-test.

Fremvisning af coronapas kan ske i papirformat, elektronisk eller gennem sundhedsmyndighedernes app "Coronapas". Manglende forevisning kan medføre sanktioner. Dette gælder både private og offentlige arbejdsgivere.

Test og selvtest

Loven giver din arbejdsgiver mulighed for at pålægge dig hurtigst muligt at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen, herunder tidspunktet for testning.

Kravene er de samme, som gjaldt tidligere. Det betyder, at det skal være sagligt under hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller væsentlige driftsmæssige hensyn.

Selvtest på arbejdspladsen kan du blive pålagt i det omfang, de er CE-godkendte og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.

Du er forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om testresultatet, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har også ret til at få vide, hvornår testen er foretaget.

Ansættelsesretlige sanktioner

Hvis du ikke vil efterkomme din arbejdsgivers pålæg om at fremvise coronapas eller ikke vil lade dig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

Det er dog et krav, at du skriftligt forudgående er blevet oplyst om, at din arbejdsgiver vil tage sådanne sanktioner i brug, hvis pålægget om fremvisning/test ikke efterkommes.

 

Coronapasset forsvinder i 11 dage, når du er testet positiv. Hvad gør du?

Hvis du testes positiv for covid-19, forsvinder dit gyldige coronapas automatisk i 11 dage. Det kan give problemer, da du først herefter vil kunne vise et gyldigt coronapas til din arbejdsgiver igen, selvom du er blevet rask i mellemtiden.

Din selvisolation må du ifølge coronasmitte.dk ophæve 48 timer efter, dine symptomer er forsvundet, og du må bevæge dig frit igen 7 dage efter, din test er taget, hvis du ikke har haft symptomer. Men dit coronapas får du først få 11 dage efter den positive test.

Kravet om at fremvise coronapas for at møde på arbejde kan din arbejdsgiver dog dispensere fra, hvis han/hun vurderer, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at lade dig komme tilbage på arbejde, før du har fået dit coronapas igen.

Kontakt din leder, TR eller din kreds, hvis du har spørgsmål.

 

Test skal ske i arbejdstiden

Når arbejdsgiver pålægger test for covid-19, skal det så vidt muligt ske i medarbejderens arbejdstid.

Hvis det ikke er muligt at blive testet i arbejdstiden, skal du have kompensation for den tid og de udgifter, du har brugt på at blive testet i din fritid.

Kontakt din TR eller din kreds, hvis du har problemer med at få udbetalt kompensation.

 

Selvtest på plejehjem og i hjemmeplejen

Ny aftale indgået af regeringen, KL og Danske Regioner betyder, at antigen-selvtest skal være til rådighed på alle landets plejehjem og i hjemmeplejen fra og med 11. november 2021.

Testene er et tilbud, som kan benyttes på alle døgnets tidspunkter af både fastansatte, timevikarer m.v. 

Alle medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem opfordres til en eller to ugentlige PCR-test afhængig af deres vaccinationsstatus. Se boksen nedenfor. Det er en ledelsesmæssig opgave på det enkelte plejehjem mv. at sikre, at også løst-tilknyttet personale er bekendt med tilbuddene om både PCR-test og antigen-selvtest.

Gældende testopfordringer på plejehjem og i hjemmeplejen
  • Færdigvaccineret plejehjems- og hjemmeplejepersonale opfordres til én ugentlig PCR-Test.
  • Ikke-færdigvaccineret plejehjems- og hjemmeplejepersonale opfordres til to ugentlige PCR-test.
  • Besøgende på landets plejehjem opfordres, uanset vaccinationsstatus, til at blive testet forud for besøg.
  • Ledelsen på plejehjem eller i hjemmeplejen er ansvarlig for, at personalet kender proceduren for indberetning af eventuelle positive antigentest til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Læs mere på kl.dk: Test i ældreplejen øges for at holde smitten ude 

 

Selvtest på sygehusene

Sundhedsministeren oplyste på pressemødet den 22. december 2021, at ansatte på sygehusene fremover vil få uddelt selvtests med henblik på daglige tests.

Læs Sundhedsministeriets nyhed: Daglige selvtest af medarbejdere og besøgende på sygehuse  

 

Hvis du vil videre mere

Læs SSTs retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet: Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet – særligt side 19, afsnit 4.5 om forebyggelse af smittespredning ved regelmæssig test af personale i sundheds- og ældresektoren.