Test: Sådan lyder anbefalingerne

Statens Serum Institut, SSI, anbefaler, at personalet i ældreplejen skal PCR-testes hver 14. dag og antigentestes 2 gange ugentligt. Det er dog kun i særlige tilfælde, at sygeplejersker kan blive pålagt test. Læs, hvad du skal være opmærksom på.

Opdateret d. 8. september 2022

Her kan du læse om

Kan sygeplejersker blive pålagt test og selvtest for covid-19?

Covid-19 anses ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom, og arbejdsgiver kan derfor ikke pålægge medarbejdere at blive testet, og de retningslinjer, der er på området, er derfor anbefalinger.

I efteråret 2022 anbefaler Statens Serum Institut, SSI at genoptage PCR-test og antigentest for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker, fordi der forventes en stigende smitte. 

Anbefalingen lyder, at personalet i hjemmeplejen og på plejehjem skal PCR-testes hver 14. dag for personalet på plejehjem og i hjemmeplejen. Derudover anbefaler SSI , at personalet i ældeplejen og på sociale tilbud med særligt sårbare lader sig antigenteste 2 gange ugentligt.

SSI anbefaler også, at pårørende bliver testet inden besøg hos +85-årige borgere i ældreplejen. 

Det vil kun i særlige tilfælde være muligt for arbejdsgiver at kræve, at sygeplejersker bliver testet for covid-19. Det er kun i tilfælde, hvor man er i direkte kontakt med patienter/borgere i risikogrupper mv. 

Hvis du er pålagt at lade dig teste/selvteste, er du forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om testresultatet, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har også ret til at få vide, hvornår testen er foretaget. 

 

Ansættelsesretlige sanktioner

Hvis du ikke vil efterkomme din arbejdsgivers pålæg om at lade dig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

Det er dog et krav, at du skriftligt forudgående er blevet oplyst om, at din arbejdsgiver vil tage sådanne sanktioner i brug, hvis pålægget om test ikke efterkommes. 

 

Test skal ske i arbejdstiden

Når arbejdsgiver pålægger test for covid-19, skal det så vidt muligt ske i medarbejderens arbejdstid.

Hvis det ikke er muligt at blive testet i arbejdstiden, skal du have kompensation for den tid og de udgifter, du har brugt på at blive testet i din fritid.

Kontakt din TR eller din kreds, hvis du har problemer med at få udbetalt kompensation.

 

 

Gældende testopfordringer på plejehjem og i hjemmeplejen
  • Færdigvaccineret plejehjems- og hjemmeplejepersonale opfordres til at blive PCR-testet hver 14. dag og tage 2 ugentlige antigentest.
  • Besøgende på landets plejehjem opfordres, uanset vaccinationsstatus, til at blive antigentestet forud for besøg hos + 85-årige.
  • Ledelsen på plejehjem eller i hjemmeplejen er ansvarlig for, at personalet kender proceduren for indberetning af eventuelle positive antigentest til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Læs mere på kl.dk: Test i ældreplejen øges for at holde smitten ude 

 

Selvtest på sygehusene

Der er selvtest til rådighed på sygehusene, og tilbuddet om test kan anvendes efter behov. 

Læs Sundhedsministeriets nyhed: Daglige selvtest af medarbejdere og besøgende på sygehuse  

 

Hvis du vil videre mere

Læs SSTs retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet: Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet