Arbejde med smittede patienter under covid-19: Sådan er du stillet

Pleje og kontakt med covid-19 smittede patienter og borgere er hverdag for mange sygeplejersker. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal arbejde med coronasmittede patienter

Opdateret 17. december 2020

Det får du på denne side

Sikkerheden skal være i orden, når du arbejder med covid-19 mistænkte eller påvist smittede patienter og borgere. Her på siden kan du finde vejledninger og retningslinjer for sundhedspersonalets brug af værnemidler i arbejdet med covid-19. Du kan også blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis du oplever, at der ikke er nok værnemidler på din arbejdsplads, eller at sikkerheden ikke er tilstrækkelig.

Her kan du læse om

Følg altid retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og din arbejdsplads

Sygeplejersker, der skal arbejde med coronasmittede patienter og borgere eller ikke-mistænkte i risikogruppen kan holde sig opdateret om bl.a. håndtering af patienter, smittebeskyttelsesudstyr mm. på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer og materiale til personale i sundheds- og ældresektoren

Retningslinjerne på din arbejdsplads skal du også holde dig opdateret på. Hvis retningslinjerne ikke er der, skal du efterspørge dem af din ledelse.

Værnemidler skal være til rådighed

Værnemidler skal være til rådighed, hvis du både skal yde sygepleje til en en mistænkt/påvist smittet patient eller borger, samt når der ikke er påvist eller mistanke om covid-19.

Værnemidler skal være til rådighed uanset om, du arbejder på det regionale eller kommunale område. Det er væsentligt, at der er værnemidler til rådighed, så du sikrer dig, at sygeplejen kan udføres uden, at du risikerer efterfølgende at smitte andre patienter og kollegaer.

DSR anbefaler, at du altid kontakter din nærmeste leder, hvis du oplever, at der ikke er de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til rådighed – medmindre der er tale om en akut eller livskritisk situation.

Kontakt din AMiR, TR, lokale DSR-kreds eller arbejdsmiljø- og hygiejneorganisation, hvis du er i tvivl.

Se godkendte værnemidler og vælg de rigtige

Du skal stadig udføre genoplivning

Genoplivning efter hjertestop i sundheds- og ældresektoren bør under covid-19-epidemien som udgangspunkt varetages som vanligt. Genoplivning er at betragte som en aerosolgenererende procedure, hvorfor relevante værnemidler bør anvendes ved genoplivning af borger med mistænkt eller bekræftet covid-19, inkl. brug af åndedrætsværn (FFP2/FFP3-maske) og øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller/visir), handsker og overtrækskittel.

Ved genoplivning af borger hvor covid-19 er bekræftet, vurderes mund-til-mund indblæsning at kunne undlades, men der bør udføres maskeventilation med f.eks. Rubens Ballon, hvis en sådan er tilgængelig, og personalet kan betjene den

Arbejdsgiver har ansvar for værnemidler og din sikkerhed

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiver ansvar for løbende at kortlægge risikoen for at blive udsat for påvirkninger, der kan skade sikkerhed og sundhed. Er der en risiko, skal arbejdsgiver iværksætte foranstaltninger, som er så effektive som muligt.

I forhold til covid-19 betyder det fx, at arbejdsgiver med afsæt i gældende retningslinjer skal tage stilling til, hvornår der er behov for anvendelse af engangsovertrækskittel, adgang til masker/visir og handsker.

Læs Sundhedsstyrelsens skriv om personale og arbejdsgivers ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med covid-19

Arbejdsmiljøloven gælder uændret

Arbejdsgiver har stadig ansvaret for at sikre medarbejderne et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for at risikovurdere og vurdere behov for værnemidler med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Arbejdsgiver skal kortlægge smitterisiko

Arbejdsgiver skal løbende kortlægge risikoen for, om medarbejdere kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis kortlægningen viser, at der er risici forbundet med arbejdet, skal arbejdsgiver at iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen, herunder f.eks. gennem indretning af arbejdet, og følge Sundhedsstyrelsens råd om at mindske smitten.

Arbejdsgiver skal sikre initiativer om afstand, hygiejne og rengøring på arbejdspladsen

Det er din arbejdsgiver, der har ansvar for, at der er iværksat initiativer på arbejdspladsen for at minimere smitte med covid-19. Det er hygiejne, desinfektion, rengøring og at det er muligt at holde god afstand. Ud fra disse initiativer kan arbejdsgiver vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at du og dine kollegaer er fysisk tilstede på arbejdspladsen.

Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet har udarbejdet en række retningslinjer for, hvordan arbejdspladser forsvarligt kan indrettes for at minimere smittespredning. Først ved forsvarlig indretning kan offentligt ansatte helt eller delvist møde fysisk ind på deres arbejdspladser.

Læs retningslinjerne om ansvarlig indretning af offentlige arbejdspladser 

Kontakt din AMiR, TR, DSR-kreds eller den lokale arbejdsmiljø- og hygiejneorganisation, hvis du vurderer, at din arbejdsgiver ikke foretager de fornødne foranstaltninger.

Sundhedspersonale skal iføre sig værnemidler, hvis de udfører lungefunktionsundersøgelse i almen praksis 

Det er op til den enkelte læge fagligt at vurdere hvilke borgere, der skal have foretaget en lungefunktionsundersøgelse. Sundhedsstyrelsen oplyser, at det sundhedspersonale, der udfører lungefunktionsundersøgelser (aerosolgenererende procedurer i luftveje), ud fra et forsigtighedsprincip kan iklæde sig værnemidler, der hindrer aerosolsmitte.

Dansk selskab for almen medicin (DSAM) opfordre til, at man i de enkelte klinikker vurderer, om og hvordan man vil tilbyde lungefunktionsundersøgelse på baggrund af:

  1. Det lokale smittetryk
  2. Muligheden for afstand under undersøgelsen og evt. udånding til det fri
  3. Om man har personale, der er i øget risiko for alvorlig udvikling af covid-sygdom
  4. Tilgængelighed af værnemidler (her foreslår vi som minimum mundbind/maske samt briller/visir til personalet)