Arbejdsskader ved covid-19: Sådan anmelder du

Covid-19 kan anmeldes som arbejdsskade, hvis det kan påvises, at du har været syg med covid-19 i forbindelse med dit arbejde. Læs videre og bliv klogere på, hvornår covid-19 kan anmeldes som arbejdsskade og hvem, der skal anmelde skaden.

Opdateret 9. december 2020

Det får du på denne side

Sygdom med covid-19 kan du anmelde som arbejdsskade. På denne side kan du blive klogere på, hvem der skal anmelde arbejdsskaden og om, den skal meldes som ulykke eller erhvervssygdom. Siden giver også svar på om, covid-19 har indflydelse på behandlingen af dine andre arbejdsskadesager. 

Her kan du læse om:

Covid-19 kan godt være en arbejdsskade

Beskæftigelsesministeriet har 22. april 2020 offentliggjort en vejledning fra Arbejdstilsynet, som beskriver hvornår sygdom med covid-19 skal anerkendes som en arbejdsskade. Det fremgår af vejledningen, at sygdom med covid-19 efter en konkret vurdering kan anerkendes som en arbejdsskade.

Det kræver, at man blandt andet kan påvise, at man har været syg med diagnosen covid-19. Det kræver også, at man kan påvise en konkret smitte eller smitterisiko over en periode i forbindelse med sit arbejde, og at man efterfølgende er blevet syg.

Læs Beskæftigelsesministeriets vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19

 • Tidspunkt for hvornår man startede med at arbejde med corona-patienter
 • Om man har arbejdet med én eller flere corona-patienter
 • Arbejdsopgaver i forhold til arbejde med corona-patienter
 • Konkrete episoder med øget smitterisiko
 • Den tidsmæssige udstrækning af arbejdet med corona-patienter
 • Kendskab til smittede kollegaer
 • Hvornår man første gange udviklede symptomer på covid-19, og hvilke samlede symptomer man har haft løbende
 • Tidspunkt for samtale med arbejdsgiver eller læge om henvisning til test
 • Hvornår man fik stillet diagnosen covid-19 og dato for sygemelding
 • Hvilke forholdsregler man har taget i sit privatliv for at undgå smitte med covid-19

Covid-19 kan både anmeldes som erhvervssygdom og ulykke

Sygdom med covid-19 efter smitte på dit arbejde kan du anmelde som arbejdsskade, da det fortsat er ukendt hvilke helbredsmæssige konsekvenser covid-19 smitte kan få på længere sigt.

Erhvervssygdom eller ulykke kan sygdom med covid-19 anmeldes som: 

 • Erhvervssygdom: Hvis du ikke kan pege på én bestemt hændelse eller konkret forøget risiko inden for 5 dage, men du derimod over en længere periode (5 dage eller mere) har været i kontakt med covid-19 smittede personer eller mange forskellige, der potentielt kan være smittede personer, skal det anmeldes som en erhvervssygdom. 
 • Ulykke: Mener du derimod, at du er smittet med covid-19 i forbindelse med én konkret hændelse eller påvirkning inden for 5 dage, så skal det anmeldes som en ulykke

Læge og arbejdsgiver skal anmelde sygdom med covid-19

Sygdom med covid-19 skal anmeldes forskelligt alt efter om, der er tale om ulykke eller erhversygdom:

 • Lægen skal anmelde sagen som erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Arbejdsgiver skal anmelde sagen som ulykke. Du skal være opmærksom på, at en anmeldt ulykke som udgangspunkt behandles af arbejdsgivers forsikringsselskab og senere kan blive oversendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er tale om senfølger. En anmeldt erhvervssygdomssag behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med det samme.

Du har også mulighed for selv at anmelde, hvis tilfældet ikke bliver anmeldt af behandlende læge eller arbejdsgiver.

Anmeld covid-19 som erhvervssygdom eller ulykke

Det kan du gøre i tilfælde af vedvarende senfølger efter din anmeldelse af covid-19 smitte

Arbejdsskaden skal anmeldes hurtigt og grundigt

Det er vigtigt, at din anmeldelse sker hurtigst muligt efter udsættelse og sygdom, særligt fordi, at væsentlige oplysninger til brug for anmeldelsen erfaringsmæssigt huskes bedst tættest på udsættelse og sygdom. Det er også væsentligt, at fx diagnose, forløbet omkring udvikling af symptomer og din arbejdsmæssige udsættelse i relation til covid-19 smitte er beskrevet grundigt i anmeldelsen.

Ved spørgsmål omkring anmeldelse kan du i første omgang henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) eller tillidsrepræsentant (TR) på arbejdspladsen og derudover kan DSR hjælpe dig med behandlingen af din arbejdsskadesag.

DSR kan hjælpe dig med behandlingen af din arbejdsskadesag

Covid-19 har ikke betydning for behandlingen af dine andre arbejdsskadesager

Coronasituationen har ikke betydning for behandlingen af andre arbejdsskadesager hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er derfor vigtigt, at du fortsat reagerer på frister fastsat af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen. Kommer du ud for en ny ulykke på dit arbejde er det også vigtigt, at denne skade anmeldes hurtigst muligt.

DSR anbefaler altid lægekontakt hurtigst muligt efter en arbejdsskade, bl.a. med henblik på dokumentation for sygemelding og fysiske eller psykiske følger efter en arbejdsskade. Går der længere tid inden du kan blive set af en læge, kan du altid overveje alternative løsninger til lægelig dokumentation af en arbejdsskade, fx via e-mail- eller telefonkonsultation med lægen.