Arbejdstid under covid-19: Det har du ret til

Covid-19 er en særlig situation, som sætter sygeplejerskers arbejdstid under pres. Læs, hvordan coronasituationen kan påvirke din arbejdstid

Opdateret 18. december 2020

Det får du på denne side

Et godt arbejdsliv forudsættet et sikkert og sundt arbejdsmiljø - også under covid-19. På denne side kan du blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis din hviletid udskydes, eller hvis du som fleksjobber bliver pålagt ekstraarbejde.

Her kan du læse om

Hviletidsreglerne kan nedsættes/udskydes, hvis det er nødvendigt

Du og dine kollegaer kan komme under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af covid-19. Arbejdsgiver har ansvaret for, at arbejdet - også i en force majeure situation - skal tilrettelægges, så I som ansatte kan arbejde uden risiko for jeres sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljøloven rummer en force majeure-bestemmelse, der giver mulighed for, at virksomheder, der som følge af covid-19 kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres – fx hospitaler, hjemmepleje, døgninstitutioner og beredskab – kan fravige 11-timers reglen og nedsætte/udskyde hvileperiode og det ugentlige fridøgn, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter.

Covid-19 er ikke i sig selv en tilstrækkelig begrundelse for at nedsætte/udskyde hvileperioden eller det ugentlige fridøgn. DSR vurderer også, at der i den nuværende situation ikke kan blive tale om force majeure.

Særlige omstændigheder skal være til stede

Arbejdsmiljøloven stiller krav om helt særlige, uforudsete omstændigheder (force majeure), og reglerne må kun fraviges ”i nødvendigt omfang”.  Arbejdsgiver kan ikke planlægge med mere nedsat hviletid og udskydelse af fridøgn end efter de lokalaftaler, som kan være indgået på din arbejdsplads efter arbejdstidsaftalen.

Arbejdsgiveren skal fortsat sikre, at arbejdet kan udføres forsvarligt af de ansatte, og det kan derfor have betydning, hvilken form for arbejde de ansatte udfører. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvile og restitution bidrager til, at de ansatte ikke bliver nedslidte.

De ansatte skal have kompenserende hvileperioder snarest muligt efter det arbejde, hvor fravigelsen er anvendt. Hvis en arbejdsgiver lader de ansatte arbejde i længere perioder med fravigelser af hvileperioden, må arbejdsgiveren undvære de ansatte i tilsvarende hvileperioder, så snart det er muligt.

Fleksjobber kan ikke blive pålagt ekstraarbejde

Hvis du er fleksjobber, skal den fleksjobaftale, der er lavet med din arbejdsgiver og din hjemkommune, overholdes, også i denne særlige periode. Du skal derfor ikke sige ja til mere, end dine begrænsninger tillader. Du kan heller ikke pålægges mere, end dine begrænsninger tillader.

Hvis du oplever, at din arbejdsgiver ikke overholder din fleksjobsaftale, skal du kontakte din TR/FTR eller din kreds.

Kontakt din lokale DSR-kreds

Du kan ikke forlange ændret mødetid på grund af myldretrafik

Ændret arbejdstider kan du ikke forlange på grund af myldretrafik. Men det er en god ide at tage anbefalingen om at undgå myldretrafik seriøst og drøfte med din arbejdsgiver, om det kan lade sig gøre at ændre på arbejdstiden eller arbejde delvist hjemmefra, så du ikke behøver køre i offentlig transport i myldretiden.