Covid-19 smitte og mistanke: Det skal du gøre

Coronavirus kan betyde store ændringer i dit privat- og arbejdsliv. Læs, hvad du skal gøre, hvis du, eller en du er nær, bliver smittet med eller er mistænkt for at være smittet med covid-19

Opdateret 26. januar 2021

Det får du på denne side

Som sygeplejerske er du ekstra udsat for coronavirus smitte på grund af dit job. Her kan du finde svar på, hvordan du som sundhedsperson skal forholde dig, hvis du bliver smittet med covid-19 eller cluster B.1.1.7, eller hvis der er mistanke om, at du er smittet. Du kan også blive klogere på, hvordan du står, hvis din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet i fx arbejdstiden eller din ferie. Bliver dit barn smittet med coronavirus giver siden også svar på, hvordan du er stillet ift. barselsdagpenge, hvis du fx må blive hjemme fra arbejde.

Her kan du læse om

Sygeplejersker kan blive testet for covid-19

Folketinget har vedtaget en lov den 20. november 2020, der giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge lønmodtagere, herunder sygeplejersker, at blive testet for covid-19, hvis det er begrundet ud fra et hensyn om at begrænse smitte. Loven gælder for hele arbejdsmarkedet og derfor sygeplejersker, der arbejder i regionerne, kommunerne, staten og på det private område.

Pålægger din arbejdsgiver dig at blive testet på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, vil kravet om test som udgangspunkt være sagligt.

En pålagt test skal så vidt muligt ske i arbejdstiden. Er dette ikke muligt, skal arbejdsgiveren kompensere den ansatte økonomisk for den tid, der bruges på at blive testet, herunder dække rimelige udgifter i forbindelse med testningen, fx transportudgifter. Kontakt din TR eller Kreds, hvis du har problemer med at få udbetalt kompensation.

Du er forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om resultatet af testen, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har også ret til at få vide, hvornår testen er foretaget.

Læs hele aftalen om test af alt sundhedspersonale

Særligt om test af ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen

Regeringen, KL og Danske Regioner har den 30. juni 2020 aftalt, at der skal ske jævnlige test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen med kontakt til sårbare borgere. Ud over den jævnlige test vil der være særlige testindsatser i udbrudssituationer.

Aftalen dækker både den offentlige og den private del af plejehjem/hjemmepleje-området, herunder også de selvejende plejehjem.

Hvornår har du pligt til at blive testet?

Om du har pligt til at blive testet, afhænger af, i hvilke situationer testen sker. Der er med den nye aftale i alt fem test-situationer:

 1. Påvist smitte på en institution: Medarbejderne har pligt til at lade sig teste efter arbejdsgiverens pålæg/anvisninger
 2. Udbrud i området: Medarbejderne har pligt til at lade sig teste efter arbejdsgiverens pålæg / anvisninger.
 3. Systematisk test baseret på udbredelse i kommunerne (overvågning)
  1. A. Rødt niveau:  Personale, der arbejder i kommuner med 20 eller derover nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge testes minimum én gang inden for 2 uger og testes hver anden uge indtil kategorien ændres.
  2. Grønt niveau: Personale, der arbejder i kommuner med under 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge - svarende til de resterende kommuner testes med henblik på overvågning hver sjette uge. Hvis særlige forhold taler herfor (fx smitte tæt på kommunegrænsen), øges testintensiteten.
 4. Øvrige test jf. konkret vurdering: f.eks. har du pligt til at blive testet hvis du udviser symptomer på covid-19.

KL har tilkendegivet, at podningen af medarbejdere sker som udgangspunkt på arbejdspladsen, og vil være at betragte som arbejdstid for de medarbejdere, der er på arbejde på testtidspunktet. For øvrige medarbejdere gennemføres test som udgangspunkt uden for arbejdstid, men om muligt i tilknytning til et vagtskifte - dette under hensyn til den enkelte kommunes tilrettelæggelse af gennemførelsen af test.

Særligt om test af sundhedspersonale i regionerne

Regeringen og Danske Regioner har den 2. juli 2020 aftalt, at der skal ske jævnlige test af sundhedspersonale på hospitaler.

Regionerne indfører systematisk test af alt sundhedspersonale med patientkontakt i faste intervaller. Ved normal patientkontakt testet personalet hver 6. uge.

I afdelinger og på institutioner med særligt sårbare patienter eller afdelinger hvor risikoen skønnes højere intensiveres testning således at personalet testet hver 2. uge. Det gælder afdelinger og institutioner, hvor der fx er patienter med svækket immunsystem, hæmodialyse patienter, samt afdelinger som behandler covid-19 patienter. Det gælder også akutmodtagelserne, som behandler patienter, hvor der endnu ikke er testresultat. Vurderingen af den skærpede testning foretages lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning og flow.

Ved påvist smitte på en afdeling iværksættes som hidtil test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Og ved udbrud i området – f.eks. en rød kommune eller på en afdeling på hospitalet eller institution vil testningen intensiveres, og hospitalets hygiejneorganisation iværksætte en skærpet vurdering af smitterisikoen i forhold til vurdering af om en bredere personalegruppe skal testes.

Personale uden patientkontakt tilbydes stående tilbud om testning.

Du skal honoreres, hvis du ikke kan blive testet i arbejdstiden

Når din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet, er det arbejdstid. Hvis testen ikke kan ske på dine vagter, skal tiden honoreres efter arbejdstidsaftalens bestemmelser. Hvis du bliver kaldt til test i din ferie, skal du have kompenserede feriedag/timer. Hvis det ikke sker, skal du kontakte din TR eller din kreds.

Hvis du alene får et tilbud om test, er det op til dig, om du vil lade dig teste på de vilkår, som kommunen opstiller. Du kan sige nej tak, hvis ikke det kan tilrettelægges, så du kan blive testet i arbejdstid på din arbejdsplads eller på en anden måde, der er nem for dig.

Kontakt arbejdsgiver, hvis du mistænker at være smittet

Kontakt din arbejdsgiver med det samme, hvis du mistænker at være smittet med covid-19. Din leder har i den pågældende situation en særlig skærpet forpligtelse til at sikre, at du har øget opmærksomhed på mulige symptomer på covid-19, fx hoste, feber, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelsessymptomer. Hvis du har symptomer på sygdom, bør du melde dig syg.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, kan du - hvis du varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet og har let til moderate symptomer på covid-19 - blive testet, hvis din arbejdsgiver vurderer, at en hurtig raskmelding er hensigtsmæssigt.

Du må arbejde igen 48 timer efter, at symptomer er ophørt

Sygeplejersker med mistanke eller bekræftet covid-19 kan genoptage arbejdet 48 timer efter ophør af symptomer.

Sygeplejersker, der arbejder med patienter i højrisiko fx patienter i immunsuppression eller patienter med lavt lymfocyttal skal testet igen 48 timer efter symptomophør. Hvis denne test også er negativ, kan medarbejderen genoptage sit arbejde.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet

Cluster B.1.1.7 og covid-19: Gå i selvisolation og bliv testet, hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet

Den britiske variant af coronavirus, cluster B.1.1.7, skal minimeres i samfundet, og derfor skærper Sundhedsstyrelsen midlertidigt retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter. De skærpede retningslinjer gælder alle personer, som er nære kontakter til en person smittet med cluster B.1.1.7 og covid-19 indtil foreløbigt den 7. februar 2021.  

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet

Nær kontakt er du, hvis du har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en, der har fået påvist coronavirus. De skærpede retningslinjer gælder i situationer, hvor du ikke bærer værnemidler i nærkontakten med en person, der er smittet med coronavirus.

Selvisolation skal du hurtigst muligt gå i, hvis du er nær kontakt. Isolation skal fastholdes indtil 2. negative testsvar. Man skal fortsat have foretaget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person. 

Cluster B.1.1.7: Selvisolation indtil negativt testsvar på dag 14

B.1.1.7 bliver alle positive corona-prøver screenet for. TestCenter Danmark anvender Delta-PCR test til at påvise om en prøve indholder den britiske virus B.1.1.7 eller andre virusvarianter. De Klinisk Mikrobiologiske Afdelinger på hospitalerne kan også foretage PCR-analysere for cluster B.1.1.7. 

En positiv covid-19-prøve er screenet med Delta-PCR-test efter 12-24 timer. Smitteopsporingen vil altså hurtigt kunne fastslå, om det er en virusvariat eller ej og videregive svar til den covid-smittede og nærkontakterne.  

Selvisolation skal du gå i, hvis du er nær kontakt til personer, der er testet positiv for virusvarianten B.1.1.7 (som har en positiv Delta-PCR test). Du skal selvisoleres indtil, du har et negativ svar på dag 14. Man skal have foretaget test på dag 4, dag 6 og dag 14.

Læs Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter

Arbejdsgiver må ikke spørge om sygemelding på grund af mistanke om eller smitte med covid-19

Som udgangspunkt må din arbejdsgiver ikke spørge dig om årsagen til sygefravær, og du har ikke pligt til at oplyse det i en normal situation, jf. helbredsoplysningslovens hovedregel.

Der er dog en undtagelse, der gælder, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Derfor kan arbejdsgiverne godt anmode dig om oplysninger om coronavirus eller smitte, fordi du ikke som sygeplejerske må bringe de patienter/borgere, som du har ansvaret for, i smittefare.

Det vil generelt være mest hensigtsmæssigt, at medarbejdere oplyser over for deres arbejdsgiver, hvis de er syge med coronavirus eller har mistanke om det, da det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser

Vikarer skal melde sig syge efter anvisninger i deres kontrakt 

Løst tilknyttede vikarer eller timelønnede vikarer skal melde sig syge efter de anvisninger, der står i deres kontrakt. Spørgsmålet om løn under sygdom fremgår formentligt af din ansættelseskontrakt, eller den overenskomst, du eventuelt er omfattet af. Kontakt din TR/FTR eller kreds, hvis du er i tvivl.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle vikarer, der har ret til løn under sygdom. Det er vigtigt, at du allerede nu – også inden du eventuelt bliver syg – kontakter DSA Socialrådgivning for råd og vejledning på tlf. 3315 1066.

Sådan får du sygedagpenge fra Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

Forældre kan søge dagpenge, hvis de passer børn, der er hjemsendt på grund af smittetilfælde

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 10. september 2020 indgået en trepartsaftale om at indføre en midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres barn, der er hjemsendt som følge af et konkret covid-19 smittetilfælde på skolen eller daginstitutionen.

Aftalen gælder både for børn, der ikke har symptomer på covid-19 og børn, der er konstateret smittede med covid-19. Aftalen er den 29. september 2020 præciseret i lovforslaget om ændring af barselsloven og betænkningen herom

Trepartsaftalen sikrer lønmodtagere ret til barselsdagpenge i op til 10 dage, mens de passer deres under 14 år gamle barn, der er hjemsendt som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v. Efter trepartsaftalens indgåelse indgik regeringen en politisk aftale med Folketingets øvrige partier om at udvide ordningen til også at omfatte selvstændige.

Der kan kun udbetales dagpenge til én forælder pr. dag, barnet er hjemme, og der kan kun udbetales dagpenge for hele fraværsdage. En forælder kan kun få udbetalt dagpenge for et barn pr. dag og maksimalt 10 dage pr. barn indtil ordningens udløb den 31. marts 2021.  

Betingelser for ret til dagpenge

Der er flere betingelser, som skal være opfyldt, før en forælder har ret til dagpenge:

 • Forælderen må ikke have mulighed for at arbejde hjemmefra.
 • Forælderen må ikke have omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet. Hvis barnet er smittet med covid-19, skal barns 1. og 2. sygedag endvidere være brugt.
 • Der må ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for samme dag.

Hvis forældrene til barnet deler bopæl og er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, er det en betingelse, at begge forældre opfylder betingelserne.

Forældre skal fremvise dokumentation

For at opnå ret til dagpenge skal forælderen overfor Udbetaling Danmark fremlægge dokumentation for, hvornår dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v. som følge af smittetilfælde med covid-19 har sendt barnet hjem samt på tro og love oplyse sidste dag, barnet er hjemsendt. En lønmodtager skal desuden på tro og love erklære, at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for samme dag.

Derudover skal lønmodtageren fremlægge en arbejdsgivererklæring, hvoraf det fremgår, at forælderen ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, at forælderen ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet, og at der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for samme dag.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal forælderen overfor Udbetaling Danmark på tro og love erklære, at det ikke er muligt at drive virksomheden hjemmefra.

Deler forældrene bopæl, skal der fremlægges arbejdsgivererklæring fra begge forældre.

Forældre skal bruge omsorgsdage og barns 1. og 2. sygedag

Ordningen medfører, at lønmodtagere omfattet af overenskomst først skal have anvendt deres overenskomstmæssige rettigheder til barns 1. og 2. sygedag samt omsorgsdage, før de kan anvende ordningen. Disse forældre vil dermed være sikret en bedre betaling, mens de passer barnet, end de forældre der ved at anvende ordningen får udbetalt barselsdagpenge.

Overenskomstansatte med ekstra rettigheder vil derudover også være sikret i længere tid, da de efter at have anvendt deres overenskomstmæssige muligheder fortsat har 10 dage, de kan passe barn med udbetaling af barselsdagpenge.

Tal med arbejdsgiver, hvis du vil i hjemmekarantæne

Man kan som ansat ikke afvise at møde på arbejde. De fleste arbejdsgivere er dog til at tale med, så ligesom i andre situationer anbefales det at gå i dialog med arbejdsgiver i forhold til mulighederne for at aftale ulønnet orlov, afspadsering eller afholdelse af ferie mv.