Epidemiloven under covid-19: Sådan påvirker den dig

Epidemiloven skal hindre udbredelsen af smitsomme sygdomme. Læs, hvordan epidemilovens tiltag kan påvirke dit arbejde som sygeplejerske

Opdateret 22. december 2020

Epidemiloven har til formål at hindre udbredelse af nærmere beskrevne smitsomme sygdomme i Danmark ved at give myndighederne hjemmel til at iværksætte en række tiltag, som de normalt ikke ville have lov til at iværksætte.

Epidemiloven i forhold til corona og covid-19

Under covid19-epidemien har epidemiloven været brugt til at iværksætte de restriktioner, vi løbende har været omfattet af, fx forsamlingsforbuddet og nedlukningerne af restauranter, butikker mv. 

Covid-19-vaccination bliver formentlig frivillig

På sundhedsområdet er der hjemmel til bl.a. at pålægge patienter isolation, behandling og vaccination. Sundhedsstyrelsen har dog oplyst, at den kommende vaccination mod covid19 bliver frivillig.

Ny epidemilov på vej

Den gældende epidemilov udløber den 1. marts 2021, fordi den er vedtaget med en såkaldt solnedgangsklausul.

I efteråret 2020 sendte regeringen et udkast til en ny epidemilov i høring. Udkastet blev mødt af en del kritik og er sidenhen blevet forkastet. 

Læs Dansk Sygeplejeråds høringssvar til første udkast af epidemiloven her.  (pdf)

Regeringen arbejder på et 2. udkast til en ny epidemilov, som Dansk Sygeplejeråd forventer at få i høring i starten af 2021.