Ferie og afspadsering under covid-19: Det kan du gøre

Ferie og afspadsering har du ret til, men corona-situationen i Danmark kan godt udfordre din allerede planlagte ferie og afspadsering. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du planlægger ferie og afspadsering

Opdateret 20. december 2020

Det får du på denne side

Planlægger du ferie, skal du være opmærksom på, at ferieloven giver arbejdsgiver mulighed for at ændre i din ferie, hvis der opstår problemer fx som følge af covid-19. På denne side kan du blive klogere på, hvordan covid-19 påvirker din ferieplanlægning og din allerede planlagte ferie. Siden indeholder også information om afspadsering og hvilke rettigheder arbejdsgiver har i forhold til at vaske ferie og afspadsering. 

Her kan du læse om

Det kan du gøre, hvis du bliver syg/kommer i karantæne før, under eller efter ferien er begyndt

Kommer du i karantæne på grund af mistanke om coronasmitte, før din ferie begynder, betragtes det som en feriehindring, og du skal ikke påbegynde din ferie. Kommer du i karantæne efter at din ferie er begyndt, betragtes det som sygdom, og du kan afbryde din ferie efter gældende ferieregler.

Aflyses din ferie på grund af myndighedernes foranstaltninger, er udgangspunktet, at du ikke har ret til at få erstatningsferie. Det er dog anbefalingen, at du går i dialog med din arbejdsgiver om mulighederne for at aftale ny ferieperiode.

Du kan ikke forvente løn, hvis du er forhindret i at møde på arbejde efter ferien på grund af fx udrejseforbud, flyveforbud mv.

Hvis du ikke kan møde på arbejde, fordi du ikke kan komme hjem efter en ferie som følge af flyforbud/aflyst flyafgang eller lignende, er der tale om ”lovligt forfald”, og din udeblivelse fra arbejde kan derfor ikke sanktioneres med fx en opsigelse. Du vil dog ikke kunne forvente at modtage løn under fraværet.

Arbejdsgiver kan godt ændre på allerede planlagt ferie

Er din planlagte ferie ikke begyndt, følger det af ferieloven og ferieaftalerne, at din arbejdsgiver kan ændre din ferie, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. 

Det betyder, at din arbejdsgiver kun kan inddrage eller ændre din ferie:

  • Hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn
  • Det skal være uforudsigeligt for arbejdsgiver at situationen kunne opstå
  • Det skal være nødvendigt, at det er dig, som skal udføre arbejdet

Det vil altid bero på en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomheds drift og behov for den konkrete sygeplejerske. Hvis du fx er ansat på et sygehus, hvor det er nødvendigt for at løse opgaver i forbindelse med coronakrisen, vil der være større risiko for at din arbejdsgiver vil kunne komme ud i en uforudsigelig situation og dermed have adgang til at inddrage din ferie.

Hvis din ferie inddrages eller ændres, er det en betingelse at du har mulighed for at holde ferien inden ferieårets udløb – eller at du får overført 5. eller 6. ferieuge til det nye ferieår. Hvis din ferie overføres, skal du huske at indgå en aftale med din arbejdsgiver om det eller få en anden dokumentation.

Skulle din ferie blive ændret, så har din arbejdsgiver pligt til at dække de økonomiske tab, som ændringen medfører, fx ændring/aflysning af sommerhus mv.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakt din TR eller kreds.

Arbejdsgiver kan ikke afbryde allerede påbegyndt ferie

Er din ferie allerede begyndt, vil din arbejdsgiver ikke kunne afbryde eller ændre ferien. Hvis epidemilovens § 26 aktiveres, kan det ikke afvises, at sundhedsmyndighederne beslutter, at allerede påbegyndt ferie kan afbrydes.

Ferien påbegyndes ved normal arbejdstids begyndelse på den 1. feriedag, uanset om du har afviklet afspadsering eller anden frihed. Konkret på det tidspunkt, hvor din vagt starter den første dag, hvor der står Ferie på arbejdsplanen.

Som coronasituationen er nu, kan din ferie ikke afbrydes. Hvis din arbejdsgiver ønsker at afbryde din allerede påbegyndte ferie, skal du kontakte din TR eller din kreds, som kan hjælpe dig.

Du har ikke krav på at få ændret din ferie på grund af covid-19

OBS: Dette afsnit gælder for dig, der ikke er i karantæne eller sygemeldt på grund af corona. Du har ikke krav på at få ændret din ferie. Du har dog altid mulighed for at aftale med din leder, at ferien holdes på et andet tidspunkt.

Arbejdsgiver kan godt pålægge dig at holde ferie uden varsel - gælder også privatansatte

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder forhindrer arbejdsgiveren i at anvende det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel.

Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du anbefales at kontakte din kreds, hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel.

Sådan påvirker covid-19 dig som privatansat sygeplejerske

Arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde afspadsering uden varsel - gælder også privatansatte

Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig afspadsering uden varsel. DSR vurderer ikke, at den nuværende coronasituation udgør en force majeure-situation, og afspadsering skal derfor varsles efter arbejdstidsaftalens regler.

Hvis epidemilovens § 26 aktiveres, kan det ikke afvises, at sundhedsmyndighederne beslutter, at afspadsering kan pålægges med kortere varsel end efter arbejdstidsaftalens regler.

Kontakt din TR/FTR, hvis din arbejdsgiver pålægger dig afspadsering med et kortere varsel end efter arbejdstidsaftalens regler.

Sådan påvirker covid-19 dig som privatansat sygeplejerske