Gravid, barsel og orlov under covid-19: Sådan er du påvirket

Må du arbejde med covid-19 patienter, hvis du er gravid? Og kan arbejdsgiver afbryde din orlov? Få styr på rettigheder og anbefalinger, hvis du er gravid, på barsel eller orlov

Opdateret 16. december 2020

Det får du på denne side

Gravide udgør en risikogruppe for smitte med covid-19. På denne side finder du information om, hvordan du som gravid er stillet i forhold til arbejdet med patienter og borgere, der er smittet eller under mistanke for smitte med coronavirus. Du kan også blive klogere på om, din arbejdsgiver kan pålægge dig at afbryde din barsel eller orlov. 

Her kan du læse om

Gravide skal ikke arbejde med mistænkt eller bekræftet covid-19 patienter eller borgere

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betragtes gravide som en risikogruppe ud fra et forsigtighedsprincip. 

Graviditet indtil 28. graviditetsuge (dvs. til og med uge27+6)

Hvis du som gravid i din sædvanlige funktion eller opgave vil komme i kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet covid-19, skal du omplaceres til anden opgave, hvor der ikke er kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for smitte eller bekræftet covid-19 smittet. Omplacering skal ske uanset, hvor langt du er i din graviditet.

Hvis du arbejder med andre patienter end covid-19-patienter, og du er utryg ved den tætte patientkontakt, er det DSR’s anbefaling, at du taler med din leder om din bekymring med henblik på at finde en løsning, hvor du kan føle dig tryg. Din leder skal vurdere situationen sammen med dig.

Vi vil gerne hjælpe dig med denne dialog, hvis det er svært at trænge igennem alene. Kontakt din FTR/TR eller lokale kreds og tag en snak med dem om, hvordan vi kan hjælpe.

Drøftelse med din praktiserende læge

Hvis dialogen med din leder ikke fører noget med sig, og du er utryg ved at gå på arbejde, bør du tage kontakt med din praktiserende læge, og drøfte med vedkommende, om han/hun vurderer, at du bør fritages for patientkontakt.

Hvis din læge vurderer, at du bør fritages for patientkontakt af hensyn til din eller dit barns sundhed, skal du bede om, at vurderingen bliver journalført. Herefter skal du tale med din arbejdsgiver igen og videregive vurderingen fra lægen.

Din arbejdsgiver bør rette sig efter din læges vurdering. Hvis du oplever udfordringer i den forbindelse, skal du kontakte din TR/FTR eller lokale kreds.

Man skal have ”lovligt forfald”

Man skal have hjemmel til ikke at møde på arbejde, hvis man vil sikre sig imod ansættelsesretlige sanktioner. Hjemlen kan fx være en sygemelding fra din læge eller en aftale med din leder om, at du laver administrative opgaver, evt. hjemmefra.

Hvis ingen af delen er lykkedes for dig, og du overvejer at blive hjemme, fordi du selv vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til din egen og dit barns sundhed, anbefaler vi, at du kontakter din TR/FTR eller lokale kreds og søger rådgivning forinden. Dette for at sikre, at du i videst muligt omfang undgår, at din arbejdsgiver reagerer med en ansættelsesretlig sanktion.

Graviditet fra fulde 28. graviditetsuger og resten af graviditeten (28+0)

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn, skal gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings-, pleje- eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28+0 omplaceres til andet ikke-borgernært arbejde.

Såfremt det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til andet ikke- borgernært arbejde, fx telefonkonsultationer og lignende, og hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes. 

Læs Sundhedsstyrelsens råd til gravide og andre personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen har i en ny retningslinje fra den 17. april præciseret, at du skal fraværsmeldes – og ikke sygemeldes – hvis hjemmearbejde ikke er muligt. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke vil kunne pålægge dig at holde ferie eller afspadsering, da du som fraværsmeldt har graviditetsbetinget fravær, hvilket er en feriehindring.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din TR/FTR eller lokale DSR kreds.

Kontakt din lokale DSR-kreds

Arbejdsgiver kan ikke afbryde barsel eller orlov

Er du på barsel eller har orlov til fx videreuddannelse, gælder de nuværende regler således, at din arbejdsgiver ikke kan pålægge dig, at du skal afbryde din barsel eller din orlov.

Du skal kontakte din TR/FTR eller kreds, hvis du bliver kaldt på arbejde, uden du selv har ønsket det.

Kontakt din lokale DSR-kreds