Hjemsendte børn på grund af smitte: Det kan du gøre

Dagpenge kan forældre søge, hvis børnene er hjemsendt på grund af smitteudbrud med coronavirus. Læs, hvad du skal være opmærksom på, inden du søger dagpenge

Det får du på denne side

Børn smittet med coronavirus eller smitteudbrud på skole eller institution kan sende dit barn hjem. Her på siden kan du finde svar på, hvordan du er stillet i forhold til barselsdagpenge, hvis du fx må blive hjemme og passe dit barn. 

Dagpenge kan forældre søge, hvis børn er hjemsendt på grund af smittetilfælde

Dagpenge kan forældre søge, hvis de må blive hjemme og passe børn, der er hjemsendt som følge af konkrete smittitilfælde med coronavirus i fx skole og daginstitution. Det kommer af en trepartsaftale om  midlertidig ret til dagpenge efter barseslsloven, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 10. september 2020.

Aftalen om dagpenge gælder både lønmodtagere og selvstændige, der har børn under 14 år. Aftalen gælder både børn, der er smittet og børn, der ikke har symptomer på coronavirus.

Dagpenge kan kun udbetales til én forælder pr. dag, barnet er hjemme, og der kan kun udbetales dagpenge for hele fraværsdage. En forælder kan kun få udbetalt dagpenge for et barn pr. dag og maks. 10 dage pr. barn indtil ordningens udløb den 31. marts 2021.  

Betingelser for dagpenge, skal forældre opfylde

Betingelser for dagpenge, skal være opfyldt, før forældre kan søge om dagpenge. 

Betingelser for ret til dagpenge
  • Forælderen må ikke have mulighed for at arbejde hjemmefra.
  • Forælderen må ikke have omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet. Hvis barnet er smittet med covid-19, skal barns 1. og 2. sygedag endvidere være brugt.
  • Der må ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for samme dag.
  • Hvis forældrene til barnet deler bopæl og er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, er det en betingelse, at begge forældre opfylder betingelserne.

Forældre skal fremvise dokumentation

Dokumentation skal forældre sende for at få ret til dagpenge. Dokumentationen skal vise, hvornår dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v. som følge af smittetilfælde med covid-19 har sendt barnet hjem samt på tro og love oplyse sidste dag, barnet er hjemsendt. 

Forældre skal desuden fremlægge en arbejdsgivererklæring. Deler forældrene bopæl, skal begge forældre fremlægge en arbejdsgivererklæring. I  arbejdsgivererklæring skal der stå:

  • At forælderen ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra
  • At forælderen ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet
  • At der ikke udbetales løn eller holdes ferie fra arbejdsgiveren for samme dag

Selvstændig erhvervsdrivende skal på tro og love erklære, at det ikke er muligt at drive virksomheden hjemmefra.

Blanketter til dokumentation kan hentes på Borger.dk

Omsorgsdage og barns 1. og 2. sygedag skal forældre bruge

Dagpenge kan forældre først få, hvis de er omfattet af overenskomst og har brugt deres overenskomstmæssige rettigheder til barns 1. og 2. sygedag samt omsorgsdage. Disse forældre vil dermed være sikret en bedre betaling, mens de passer barnet, end de forældre der ved at anvende ordningen får udbetalt barselsdagpenge.

Overenskomstansatte med ekstra rettigheder vil derudover også være sikret i længere tid, da de efter at have anvendt deres overenskomstmæssige muligheder fortsat har 10 dage, de kan passe barn med udbetaling af barselsdagpenge.

Læs mere om reglerne om udbetaling af dagpenge på grund af coronavirus på borger.dk