Test for coronavirus: Det kan du gøre

Sygeplejersker kan både blive tilbudt test og pålagt at lade sig teste. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal testes for coronavirus

Opdateret 5. marts 2021

Det får du på denne side

Coronavirus kan sygeplejersker selv blive systematisk testet for. Arbejdsgiver kan også pålægge sygeplejersker at lade sig teste, hvis det er for at begrænse smitte. Her på siden kan du blive klogere på, hvordan du er stillet, hvis du bliver tilbudt test, eller hvis din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet.

Her kan du læse om

Sygeplejersker kan blive pålagt at lade sig teste for coronavirus

Sygeplejersker i regionerne, kommunerne, staten og på det private område kan blive pålagt at lade sig teste for coronavirus. Det kommer af en lov, som Folketinget vedtog den 20. november 2020. Loven gælder for hele arbejdsmarkedet, og den giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge lønmodtagere, herunder sygeplejersker, at blive testet for covid-19, hvis det er begrundet ud fra et hensyn om at begrænse smitte. 

Test er som udgangspunkt sagligt, hvis arbejdsgiver pålægger dig at blive testet på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Du er forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om testresultatet, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har også ret til at få vide, hvornår testen er foretaget.

Læs loven om arbejdsgivers ret til at pålægge lønmodtagere at blive testet for coronavirus

Test udenfor arbejdstiden skal du honoreres for

Test for coronavirus skal så vidt muligt ske i arbejdstiden. Det føler af loven om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19. 

Kompensation skal du have, hvis det ikke er muligt at blive testet i arbejdstiden. Den tid, du bruger på at blive testet, honoreres efter reglerne i arbejdstidsaftalen, fx overarbejdsbetaling etc.

Udgifter til transport og til og fra teststed skal du have dækket rimeligt. Hvis du alene får et tilbud om test, kan du sige nej tak til at blive testet i din fritid og vente med at blive testet til, du møder på arbejde igen.

 TR eller din kreds kan du kontakte, hvis du har problemer med at få udbetalt kompensation

Plejehjem, hjemmepleje og hospitaler: Ansatte kan blive systematisk testet

Sygeplejersker på plejehjem og i hjemmeplejen kan blive systematisk testet for coronavirus. Det kommer af en aftale om en national model for systematiske test af kommunalt plejepersonale, som Sundheds-og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har indgået. 

På det regionale område er der også indgået aftale om systematisk test af sundhedspersonale, der arbejder med kontakt til patienter.

Læs aftale om systematiske test af kommunalt plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen

Læs aftalen om systematiske test i regionerne

Systematiske test er et tilbud

Systematiske test er et tilbud til ansatte, og der er ikke krav om, at medarbejderne skal lade sig teste. Test skal i udgangspunktet ske i arbejdstiden. For både plejehjem, i hjemmeplejen og på hospitaler gælder, at der, udover den systemayiske test af personale, sker en selvstændig testindsats i tilfælde af smitteudbrud.