Vaccination for covid-19: Det kan du gøre

Vaccine mod covid-19 er begyndt blandt både borgere og sundhedspersonale i frontlinjen. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du som sygeplejerske skal være med til at vaccinere, eller hvis du selv skal vaccineres.

Opdateret 27. januar 2021

Det får du på denne side

Vaccination mod covid-19 er i fuld gang, og sygeplejersker og andet sundhedspersonale udgør en vigtig del af Sundhedsstyrelsens vaccineplan for at mindske smittespredningen af coronavirus i Danmark. Sygeplejersker bliver både tilbudt vaccinen og bedt om at hjælpe med at overvåge patienter ved vaccination. Her kan du finde svar på, hvordan du skal forholde sig, hvis du skal være med til at vaccinere for covid-19, og hvis du selv skal vaccineres. 

Her kan du læse om

Hvis du skal være med til at vaccinere for covid-19

De praktiserende læger (PLO) står for vaccinationerne af borgere på plejecentre i Sundhedsstyrelsens plan for vaccination mod covid-19. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at kommunerne og PLO har drøftet de praktiserende lægers rolle i forbindelse med udrulningen. PLO har oplyst, at de gerne ser, at opgaven varetages af konsultationssygeplejerskerne.

Dansk Sygeplejeråd og PLA har indgået en særaftale om vilkår for honorering af sygeplejersker, der skal bistå med vaccinationer på plejecentre af udvalgte borgere og plejepersonale. Aftalen er midlertidig og løber foreløbig til den 1. april 2021.

 Læs aftalen om honorering af sygeplejsker, der bistår med vaccinaton på plejecentre

Vaccineindsatsen kan sygeplejersker blive en del af

Vaccination mod covid-19 kan du hjælpe med ved at ansøge via regionernes jobbanker. Ikke alle regioner søger personale til vaccineindsatsen, og Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at du går ind på regionens hjemmeside og finder jobbanken. Her vil det fremgå, hvis regionen søger personale. Du kan også tage kontakt til HR-afdelingen i den region, som du gerne vil arbejde for.

Private virksomheder tilbyder også, at sundhedspersonale kan deltage i vaccination mod covid-19. Inden du takker ja, bør du undersøge om en privat virksomhed har indgået overenskomst med DSR. 

Se, hvilke private virksomheder DSR har overenskomst med

Kontakt din kreds for at høre mere om overenskomst med private virksomheder

Hvis du selv skal vaccineres for covid-19

Vaccination mod covid-19 er i gang – også for sygeplejersker i regioner og kommuner. Hvem der skal have vaccine, bygger i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på en stram prioritering for at forhindre alvorlig sygdom og død og for at sikre kritiske funktioner i sundhedsvæsenet.

En vaccinekalender udgav Sundhedsstyrelsen den 8. januar. Kalenderen viser i hvilken rækkefølge forskellige målgrupper kan forvente at blive vaccineret. Frontpersonale ligger i målgruppe 4. 

Vaccinationskalender: Se, hvornår du skal vaccineres på SST's hjemmeside

Frontpersonale bliver vaccineret løbende sammen med andre målgrupper

Vaccinekalenderen fra Sundhedsstyrelsen viser, at flere målgrupper bliver vaccineret sideløbende. Tanken bag vaccineplanen er, at sygeplejersker og andet frontpersonale bliver vaccineret i forbindelse med, at de borgere, som de arbejder med, også modtager vaccinen.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har meldt ud (den 27. januar 2021), at der i den kommende tid ikke vil blive vaccineret mere frontpersonale, fordi der mangler vaccinedoser. Styrelsen har derfor valgt, at prioriterer de udsatte borgere og sætte vaccinationen af frontpersonalet i bero midlertidigt. Dansk Sygeplejeråd er ikke enig i denne prioritering.

Læs DSR's nyhed om, at Sundhedspersonale skal vente længere på vaccination

Frontpersonale er ikke defineret klart

Frontpersonale er en vanskelig målgruppe at definere, fordi sygeplejersker under covid-19 ofte flyttes rundt på afdelinger. Dansk Sygeplejeråd har rejst problematikken overfor Sundhedsstyrelsen. Styrelsen vil kigge på definitionen af frontpersonale, og denne side vil blive opdateret i takt med, at vi får mere information.

Dansk Sygeplejeråd mener, at stort set alle sygeplejer hører under frontpersonale, fordi sygeplejersker risikerer at støde ind i corona-patienter uanset, hvor de arbejder.

Frontpersonale på socialområdet

Sygeplejersker i udvalgte dele af socialsektoren tilhører målgruppe 4 for frontpersonale ifølge Sundhedsstyrelsen. Der er tale om fx personale på botilbud eller udvalgt personale ved døgntilbud inden for misbrugsbehandling, som pleje- og behandlingsopgaver med tæt borgerkontakt, eller ledsageordninger og BPA (Borgerstyret personlig assistance)

De udvalgte dele er personalet i socialsektoren har det til fælles, at de alle har tæt borgerkontakt til borgere med risiko for smitte. Det er fx borgere, der pga. psykisk sygdom, svær kognitiv svækkelse eller lignende, ikke kan kan overholde almindelige anbefalinger om afstand, håndhygiejne mv.

Privatansatte sygeplejersker

Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der er behov for mere information om, hvornår og hvordan privatansatte sygeplejersker og sundhedspersoner bliver henvist til vaccination. Denne side vil løbende blive opdateret i takt med, at der kommer flere informationer fra Sundhedsstyrelsen.

Regioner og kommuner gennemfører vaccinationer

Regionerne planlægger og gennemfører vaccination i samarbejde med kommunerne og sikre at udvalgte prioriterede målgrupper vaccineres først - herunder også sundhedspersonale som sygeplejersker. Kontakt din nærmest leder, hvis du er i tvivl om, hvordan din vaccinationsplan kommer til at forløbe. Du er også velkommen til at tage kontakt til din TR eller din lokale DSR-kreds.  

Find din kreds her

Fire hurtige svar om vaccine mod covid-19
 1. Vaccination er frivillig
  Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at det er frivilligt, om man vil vaccineres mod covid-19. Det betyder, at arbejdsgiver ikke kan pålægge en medarbejder at lade sig vaccinere.
 2. Vaccination i arbejdstiden, hvis muligt
  Det er DSR’s anbefaling, at vaccinen så vidt muligt foregår i arbejdstiden. Hvis du har fået en vaccinationstid, der ligger i arbejdstiden, anbefaler vi, at du beder om tjenestefri med løn. Hvis din leder ikke vil give dig tjenestefri med løn, kan du aftale med din leder, at du anvender afspadsering, tjenestefri uden løn, eller ferie. Baggrunden er, at vaccinationen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

 3. Honorar kan du ikke få for vaccination i fritiden
  Vaccineres du udenfor normale arbejdstid, har du ikke krav på honorering for den tid, du anvender på at blive vaccineret. Baggrunden er, at vaccinen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

 4. Nej til vaccinen - hvad betyder det?
  Da det er frivilligt at lade sig vaccinere mod covid-19, kan arbejdsgiveren ikke betragte sygdom, der opstår som følge af smitte af coronavirus, som selvforskyldt sygdom. Der skal derfor efter DSR’s opfattelse ydes sædvanlig løn under sygdom efter gældende regler.

Dansk Sygeplejeråd følger vaccine-situationen tæt

Dansk Sygeplejeråd følger retningslinjer og udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen tæt for at sikre god rådgivning og bedst mulige vilkår for sygeplejersker. Det gælder såvel sygeplejersker, der foretager vaccinationer og sygeplejersker, der selv får tilbudt vaccination.

DSR har nedsat en intern vaccine-gruppe, der sørger på at bringe medlemmernes spørgsmål videre til myndighederne og opdateret svar og information på DSR’s vaccine-side. DSR deltager bl.a. i møder med Sundhedsstyrelsen og er i løbende dialog med dem.

Du kan læse mere om vaccination mod covid-19