Vaccination: Hvis du skal være med til at vaccinere

Vaccination mod covid-19 kan sygeplejersker hjælpe med. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du som sygeplejerske skal være med til at vaccinere.

Opdateret 5. maj 2021

På denne side får du

På denne side kan du blive klogere på, hvad der gælder, hvis du skal være med til at vaccinere mod covid-19. Du kan også læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du selv melder dig til vaccineindsatsen.

Her kan du læse om

Vaccineindsatsen kan sygeplejersker blive en del af

Ikke alle regioner søger personale til vaccineindsatsen, og Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at du går ind på regionens hjemmeside og finder jobbanken, hvis du ønsker at bidrage til vaccineindsatsen. Her vil det fremgå, hvis regionen søger personale. Du kan også tage kontakt til HR-afdelingen i den region, som du gerne vil arbejde for.

Nogle private virksomheder tilbyder også, at sundhedspersonale kan deltage i vaccination mod covid-19. Inden du takker ja, bør du undersøge, om en privat virksomhed har indgået overenskomst med DSR. 

Uanset om virksomheden har overenskomst med DSR eller ej, kan du få hjælp til at få gennemgået din ansættelseskontrakt hos DSR.

Se, hvilke private virksomheder DSR har overenskomst med

Kontakt din kreds for at høre mere om overenskomst med private virksomheder


Pension optjener du ikke, hvis du er sygeplejerske på efterløn eller pension

Hvis du bliver ansat i henhold til overenskomsten og får udbetalt pension fra PKA, bliver der ikke samtidig indbetalt pensionsbidrag til PKA. Det samme gælder, hvis du er tjenestemandspensioneret. Dette følger af overenskomstens regler og gælder både på det regionale og kommunale område. Du kan forsøge at få summen af pensionsbidraget udbetalt som et tillæg efter Aftale om Lokal Løndannelse.

Hvis du bliver ansat på statens område, skal du ansættes på en individuel kontrakt. Vi opfordrer dig til at kontakte DSR, hvis du bliver tilbudt en individuel kontrakt.

TR og din kreds kan du kontakte for at høre mere om aftale om lokal løndannelse


Vaccination, hvis du er ansat i lægepraksis og vaccinerer på plejehjem

De praktiserende læger (PLO) står for vaccinationerne af borgere på plejecentre i Sundhedsstyrelsens plan for vaccination mod covid-19. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at kommunerne og PLO har drøftet de praktiserende lægers rolle i forbindelse med udrulningen. PLO har oplyst, at de gerne ser, at opgaven varetages af konsultationssygeplejerskerne.

Dansk Sygeplejeråd og PLA har indgået en særaftale om vilkår for honorering af sygeplejersker, der skal bistå med vaccinationer på plejecentre af udvalgte borgere og plejepersonale. Aftalen er midlertidig og løber foreløbig til den 1. april 2021.

Kontakt DSR for rådgivning om vilkår, hvis du skal deltage i vaccinationsopgaven efter den 1. april 2021.

Læs aftalen om honorering af sygeplejersker, der bistår med vaccination på plejecentre. Aftalen er gældende frem 1. april 2021


Vaccination må kun udføres på delegation

Vaccination er forbeholdt virksomhed for læger. Andre end læger må kun vaccinere, hvis de får en delegation fra en læge.

Delegationen vil oftest fremgå af den instruks, der gælder på det vaccinationscenter, hvor du bliver ansat. Det er vigtigt, at du orienterer dig i den lokale instruks, og at du gør opmærksom på det, hvis du synes, der er noget, der er uklart, fx i forhold til opgavens udførelse eller den konkrete patient.


Frivillig vaccination

Vaccination med AstraZeneca og Johnson & Johnson er der den 3. maj 2021 indgået en politisk aftale om.

Når vi kender indholdet af aftalen og Sundhedsstyrelsens notat og retningslinjer om frivillig vaccination med de to vacciner, vil vi opdatere vores FAQ med gode råd til dig, der er ansat et sted, hvor denne type frivillig vaccination tilbydes.


Dansk Sygeplejeråd følger vaccine-situationen tæt

Dansk Sygeplejeråd følger retningslinjer og udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen tæt for at sikre god rådgivning og bedst mulige vilkår for sygeplejersker. Det gælder såvel sygeplejersker, der foretager vaccinationer, og sygeplejersker, der selv får tilbudt vaccination.

DSR har nedsat en intern vaccine-gruppe, der sørger for at bringe medlemmernes spørgsmål videre til myndighederne og give opdaterede svar og information på DSR’s vaccine-side. DSR deltager bl.a. i møder med Sundhedsstyrelsen og er i løbende dialog med dem.

Læs mere om vaccination mod covid-19