Vaccination: Hvis du selv skal vaccineres

Vaccination mod covid-19 kan sygeplejersker blive tilbudt som sundhedspersonale i frontlinjen. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du selv skal vaccineres.

Opdateret 22. april 2021

Det får du på denne side

Vaccination mod covid-19 kan sygeplejersker som frontpersonale få. På denne side kan du blive klogere på Sundhedsstyrelsens udmeldinger om vaccination af frontpersonale. Du kan også læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du som sygeplejerske får tilbudt at blive vaccineret.

Her kan du læse om

Vaccineplanen står Sundhedsstyrelsen for

En stor del af frontpersonalet er færdigvaccineret eller har modtaget første stik med AstraZeneca (nu Vaxzevria) eller en af de andre vacciner. 

Vaccinationskalenderen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside viser, i hvilken rækkefølge forskellige målgrupper kan forvente at blive vaccineret. 

Besked i e-Boks eller fysisk brev vil du få, hvis du bliver tilbudt vaccination mod coronavirus. Du er ikke forpligtet til at oplyse og dele med arbejdsgiver om, du ønsker vaccine eller ej.

Vaccinationskalender: Se, hvornår du skal vaccineres på SST's hjemmeside
 

1. dosis med AstraZeneca: Du får tilbudt 2. dosis med en anden vaccinetype

Sundhedsstyrelsen har taget vaccinen fra AstraZeneca (nu Vaxzevria) ud af vaccinationsplanen. Du får derfor tilbudt 2. dosis med en mRNA vaccine (fx Moderna eller Pfizer). Det oplyser Sundhedsstyrelsen. Du vil blive tilbudt et nyt vaccinationsforløb ca. 12 uger efter, at du fik dit første stik med AstraZeneca-vaccinen (nu Vaxzevria)

Efter AstraZeneca-stop: Læs Sundhedsstyrelsens udmelding

Kriterier for visitation til vaccination i målgruppe 4

Hvis du endnu ikke er vaccineret, men er visiteret til vaccination efter de opdaterede kriterier den 19. marts 2021, vil du beholde din visitation og blive inviteret automatisk. Hvis du endnu ikke er vaccineret, men er blevet visiteret før den 19. marts 2021, så skal din arbejdsgiver foretage en ny konkret vurdering af din funktion. Arbejdsgiver skal vurdere, om dit arbejde fortsat opfylder kriterierne for at blive vaccineret under gruppe 4, eller om du skal vaccineres i henhold til din alder.

Kriterier skal du opfylde, hvis du som personale bliver henvist til vaccination i gruppe 4. Kriterierne er:

 • Personale skal være under 60 år
 • Der skal foreligge en konkret vurdering fra arbejdsgiver om, at den pågældende ansatte i sundheds- ældre- eller socialsektoren opfylder nedenstående kriterier

Personalet skal derudover opfylde mindst én af nedenstående kriterier:

 • Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter/borgere med nyopståede symptomer, eller med personer med mistænkt eller konstateret covid-19
 • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer, som trods brug af relevante værnemidler udsætter dem for en særlig risiko for smitte fx aerosolgenererende procedurer.
 • Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, hvor der samtidig lokalt i det pågældende område er høj grad af lokalsmitte og en formodet lav andel af færdigvaccinerede (under 80 pct.) blandt personer, der er i særlig øget risiko.
 • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.

Henvisning på baggrund af alder

 • Personale over 60 år bliver i den kommende tid inviteret som følge af deres alder. De skal derfor ikke visiteres af deres arbejdsgiver.
 • Personale på 50-59 år kan blive henvist, hvis de lever op til visitationskriterierne senest den 30. april 2021.
 • Personale under 50 år kan blive henvist, hvis de lever op til visitations-kriterierne senest den 21.maj 2021.

Vaccinekalenderen fra Sundhedsstyrelsen viser, hvornår du kan forvente at modtage tilbud om vaccination på baggrund af din alder


Retningslinjer skal du følge, selvom du er vaccineret

Selvom du er fuldt vaccineret, skal du fortsat følge de samme retningslinjer, som hvis du ikke var vaccineret. Det skyldes blandt andet, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive og der derfor er en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med covid-19, selvom du er fuldt vaccineret. Det skyldes også, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke ved, om vaccinen forebygger, at man kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Læs Sundhedsstyrelsens beskrivelse af, hvordan du bliver vaccineret
 

Bivirkninger fra vaccine kan du anmelde

Pfizer-BioNTech, Moderna og AstraZeneca (nu Vaxzevira) er alle vacciner mod covid-19. Ligesom al andet medicin kan vacciner mod covid-19 give bivirkninger. Sygeplejersker kan melde bivirkninger og andre følger af vaccine mod covid-19 til Lægemiddelstyrelsen.

Meld bivirkning fra vaccine til Lægemiddelstyrelsen

Bivirkninger kan være en arbejdsskade

Arbejdsskade kan bivirkninger efter vaccination for covid-19 være. Visse medarbejdergrupper kan således være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, blandt andet hvis sundhedsmyndighederne har anbefalet vaccination af disse grupper på baggrund af de pågældendes arbejde.

Anmeldelse skal ikke bare ske, fordi du er blevet vaccineret. Anmeldelse som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven skal først ske, når der opstår komplikationer efter en vaccination, fx i form af længerevarende og/eller alvorlige bivirkninger.

Arbejdsgiver skal foretage anmeldelsen. Arbejdsgiver er kun forpligtet til at anmelde til deres arbejdsskadeforsikring, hvis du er blevet syg, og én af følgende to ting gør sig gældende:

 1. Du kan have krav på ydelser efter loven fx udgifter til behandling, forsørgertabserstatning, varigt mén eller erhvervsevnetab
 2. Du har ikke genoptaget dit arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden.

Bivirkninger kan du selv anmelde som arbejdsskade

Bivirkninger efter vaccination har du selv mulighed for at anmelde som arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis din arbejdsgiver ikke anmelder.

DSR kan hjælpe dig med nærmere rådgivning omkring behandlingen af din sag, herunder om der er grundlag for at anmelde m.v.

Sådan kan DSR hjælpe med din arbejdsskade

Anmeldelse til Patienterstatningen

Du bør også være opmærksom på at anmelde komplikationer efter en vaccination, fx i form af længerevarende og/eller alvorlige bivirkninger til Patienterstatningen.

DSR vejleder ikke om anmeldelse til Patienterstatningen, men du kan søge information på Patienterstatningens hjemmeside.

Find information hos Patienterstatningen
 

Fire hurtige svar om vaccine mod covid-19​

Fire hurtige svar om vaccine mod covid-19
 1. Vaccination er frivillig
  Det er frivilligt, om man vil vaccineres mod covid-19. Det betyder, at arbejdsgiver ikke kan pålægge en medarbejder at lade sig vaccinere.
 2. Vaccination i arbejdstiden, hvis muligt
  Det er DSR’s anbefaling, at vaccinen så vidt muligt foregår i arbejdstiden. Hvis du har fået en vaccinationstid, der ligger i arbejdstiden, anbefaler vi, at du beder om tjenestefri med løn. Hvis din leder ikke vil give dig tjenestefri med løn, kan du aftale med din leder, at du anvender afspadsering, tjenestefri uden løn, eller ferie. Baggrunden er, at vaccinationen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

 3. Honorar kan du ikke få for vaccination i fritiden
  Vaccineres du udenfor normale arbejdstid, har du ikke krav på honorering for den tid, du anvender på at blive vaccineret. Baggrunden er, at vaccinen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

 4. Nej til vaccinen - hvad betyder det?
  Da det er frivilligt at lade sig vaccinere mod covid-19, kan arbejdsgiveren ikke betragte sygdom, der opstår som følge af smitte af coronavirus, som selvforskyldt sygdom. Der skal derfor efter DSR’s opfattelse ydes sædvanlig løn under sygdom efter gældende regler.


Dansk Sygeplejeråd følger vaccine-situationen tæt

Dansk Sygeplejeråd følger retningslinjer og udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen tæt for at sikre god rådgivning og bedst mulige vilkår for sygeplejersker. Det gælder såvel sygeplejersker, der foretager vaccinationer og sygeplejersker, der selv får tilbudt vaccination.

DSR har nedsat en intern vaccine-gruppe, der sørger på at bringe medlemmernes spørgsmål videre til myndighederne og opdateret svar og information på DSR’s vaccine-side. DSR deltager bl.a. i møder med Sundhedsstyrelsen og er i løbende dialog med dem.

Du kan læse mere om vaccination mod covid-19