Gode råd hvis du er blevet afskediget

Er du blevet afskediget, kan du her læse gode råd fra Dansk Sygeplejeråd.

Kontakt DSR

Bliver du afskediget, er Dansk Sygeplejeråd din nærmeste hjælp. Husk, at du altid kan kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds.

 

Tillidsrepræsentant som bisidder

Hvis du skal afskediges, kan tillidsrepræsentanten hjælpe dig som bisidder og forhandler ved en afskedigelsessamtale. Tillidsrepræsentanten er garant for, at mødet med arbejdsgiveren bliver afviklet på en ordentlig og sober måde og efter aftalte retningslinjer. Tillidsrepræsentanten er desuden med til at sikre, at alle relevante regler og aftaler bliver overholdt.
> Find kontaktoplysninger til din kreds 

Ved afskedigelse skal du være opmærksom på følgende

  1. Du skal have tæt kontakt til din tillidsrepræsentant, og drøft din situation med denne. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kontakt da din lokale kreds i DSR, som vil hjælpe dig. Hvis du er leder, skal du kontakte Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd.
  2. Sammen med din TR skal du få afholdt et møde med din leder, og husk at stille spørgsmål, som kan hjælpe med at afklare eventuelle usikkerheder – det er f.eks. i orden at spørge ”Hvorfor er det lige mig, der er blevet fyret?”
  3. Få hurtigst muligt afklaret dine vilkår i forhold til afskedigelsen - f.eks. om du er fritstillet eller ej i opsigelsesperioden – og tal med din tillidsrepræsentant og leder om dine vagter frem til opsigelsesperiodens udløb.
  4. Trivslen og arbejdsmiljøet er ofte påvirket for dig og dine kolleger i opsigelsesperioden og i det efterfølgende forløb. Tal med din sikkerhedsrepræsentant, så både dit og kollegaernes arbejdsmiljø sikres bedst muligt.
  5. Tal med din tillidsrepræsentant, om der i forbindelse med afskedigelserne er gjort tiltag, der kan medvirke til at hjælpe dig til ansættelse igen – nu eller senere – f.eks om der er etableret jobbank eller lignende.

 

Rådgivning i a-kassen

Hvis du er medlem af DSA, skal du huske at melde dig ledig på 1. ledighedsdag på jobnet.dk. DSA kan også hjælpe dig med at søge nyt job, så benyt DSAjobsøger på DSA.dk

Herudover starter du også et kontaktforløb med a-kassen (DSA) op, hvis du mister dit arbejde. Du skal til en CV- og vejledningssamtale med en jobkonsulent fra DSA inden for de første tre uger, hvor du er ledig. Her får du god mulighed for sparring på dit CV og dine jobansøgninger. Sammen med jobkonsulenten laver du også en plan for din videre jobsøgning.

Alle jobkonsulenterne i DSA har en sundhedsfaglig baggrund, hvilket betyder, at de kender til området og har de rette kompetencer til at kunne rådgive dig. 

> Du kan finde meget mere information om DSA's tilbud på a-kassens hjemmeside.