Kom godt videre fra større fyringsrunder

Hvis en afskedigelse rammer dig eller en kollega, er det vigtigt at være bevidst om, hvordan du kan komme videre på en god måde.

Særligt for afskedigelser i større omfang

Når en arbejdsgiver planlægger at foretage afskedigelser af større omfang skal arbejdsgiveren i samarbejde med MED-udvalget fastlægge, efter hvilke kriterier man afgør, hvilke medarbejdere der skal afskediges. Disse kriterier skal være saglige, f.eks. behovet for kvalifikationer fremadrettet.

Afskedigelser på grund af arbejdsgivers forhold, fx besparelser, er en saglig grund til at afskedige, og derfor er det begrænset, hvilke muligheder din TR/kreds har for at forhindre det.

 

Gode råd til at komme videre

Fyringsrunder er ubehagelige, de skaber usikkerhed, og frygten rammer både de afskedigede medarbejdere og de tilbageværende kolleger. Derfor er det vigtigt at vide, hvad man kan gøre for at komme videre på en god måde.
 

Gode råd ved fyringsrunder

Her får du 11 gode råd, der kan hjælpe dig på vej

Bed om svar – også inden varslede fyringer effektueres

Spørg din leder, hvad der kommer til at ske på arbejdspladsen og i din afdeling for at få så mange oplysninger og opnå så meget forudsigelighed som muligt.

Tal om fyringerne og adresser uretfærdigheden

Fokuser på, at det handler om nedskæringer og ikke om de enkelte kolleger. Det kan føles svært både at være den, der bliver opsagt, og at være den, der beholder jobbet, men husk at vende problemet udad i stedet for indad.

Værn om dit rekreative rum

Vær bevidst om, at du er udsat for et pres og vær opmærksom på stresssymptomer – det er vigtigt, at du lytter til dig selv og tillader dig selv ro og hvile – det har du brug for.

Prioriter arbejdsopgaverne sammen

Bliv enig med jeres leder om, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres og prioriter evt. mindre vigtige opgaver fra i en periode. Accepter, at det er svært at yde optimalt under usikkerhed og psykisk pres.

Tal om det

Tal med familie og venner om, hvordan du har det og få deres opbakning. Tal med kolleger om konkrete udfordringer på din arbejdsplads/afdeling og brug din tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant til at tale om din situation, dine rettigheder osv.

Focuser på dine styrker og kompetencer

Hvis du bliver afskediget, så få en samtale med din leder om dine kvalifikationer – både om dine faglige kompetencer og om dine personlige egenskaber. Få evt. en anbefaling fra din leder, som du kan bruge fremadrettet, når du skifter job. Husk at tal om det, du er god til, og husk, at du har samme værdi og kvalifikationer som før fyringsrunden.

Støt dine afskedigede kolleger

Hvis du ikke selv er ramt af afskedigelse, så lyt og vis omsorg overfor dine afskedigede kolleger - vær ikke bange for at trøste en kollega, der er ked af det. Fortæl din kollega, hvad du har sat pris på ved jeres samarbejde.

Drop den dårlige samvittighed

Lad være med at føle dig skyldig, fordi du ikke selv blev ramt af afskedigelse. Brug i stedet hinanden til at tale om, hvordan I bedst kan komme videre, selvom I skal tage afsked med kolleger – og værn om det sammenhold I har, selvom nogle forlader afdelingen – tal f.eks. om, hvordan I holder kontakten.

Søg job og gør brug af dit netværk

Du skal ikke vente, men gå i gang allerede i din opsigelsesperiode med at lave CV og ansøgninger. Brug dit netværk til at høre om muligheder og gør opmærksom på, at du nu er interesseret i næste job. 
Du kan med fordel gøre brug af JOB DSR som er en digital jobbase målrettet netop sygeplejersker. Du kan søge på stillingsbetegnelser og geografi, og opretter du egen jobagent, så får du relevante stillingsopslag direkte til din mailadresse f.eks. hver uge.
Du finder ledige stillinger på job.dsr.dk

Hvad gælder for dig, der er ansat på det kommunale eller det regionale område?

Varigt ansatte på Danske Regioners eller KL´s områder, der bliver opsagt på grund af arbejdsgivers forhold, herunder omstruktureringer eller afskedigelser af større omfang, kan ansøge om et beløb i Tryghedspuljen. Et beløb op til 10.000 kroner kan anvendes til coaching, op- kvalificering, karrierevejledning eller lignende. Beløbet forhøjes fra 10.000 kroner til 20.000 kroner, når den ansatte søger til kompetencegivende uddannelse, såsom moduler fra akademi-, diplom-, kandidat- eller masteruddannelser. Der skal ansøges om penge til et konkret forløb og ansøgningen skal ske i opsigelsesperioden. De opsagte kan læse mere om Tryghedspuljen, finde et inspirationskatalog og ansøge om penge her.

Sundhedskartellet er blevet en del af Tryghedspuljen på det kommunale område fra den 1. april 2015. De opsagte kan læse mere om Tryghedspuljen, finde et inspirationskatalog og ansøge om penge her.

På det regionale område er Sundhedskartellet en del af Tryghedspuljen fra 1. september 2021. De opsagte kan finde ansøgningsskema her https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/grmg4nql/21-0152-35-ans-gningsskema-vejledning-mv.pdf

Begge tryghedspuljer udløber den 31. marts 2024.

Gør noget godt for dig selv

Fokuser på alt det, der gør dig glad og som går godt i dit liv - det er vigtigt at give dig selv omsorg, og at du gør noget godt for dig selv.