Tilbage på job

Når du skal tilbage på jobbet efter endt barsel kan der være sket ændringer på din arbejdsplads, som berører dit arbejde. Læs hvad dine rettigheder er og få gode råd til at vende tilbage til arbejdslivet.

Dine rettigheder efter barsel

Du har i henhold til ligebehandlingsloven ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende job med arbejdsvilkår, der er lige så gode efter endt barsel. Du har også ret til at nyde godt af enhver forbedring, der er sket i arbejdsvilkårene, som du ville have været berettiget til under dit fravær. 
 

Anciennitet

Den tid, du har været fraværende i forbindelse med din barsel, bliver medregnet, når din anciennitet i forhold til dit job bliver beregnet.

 

Afskedigelse

Din arbejdsgiver må ikke afskedige dig, fordi du har været på grund af barsel. Hvis dit job har ændret sig markant, når du kommer tilbage fra barsel, kan det i nogle tilfælde sidestilles med en opsigelse. I et sådant tilfælde, eller ved en afskedigelse, anbefaler vi dig at kontakte os, så vi kan rådgive dig.

 

Gode råd når du kommer tilbage til jobbet

  • Brug tid på at smalltalke med dine kolleger frem for at drukne dig i opgaver den første tid
  • Gør det klart hvilke vilkår, du er tilbage på og afstem forventningerne med omverdenen
  • Hold fast i din ”professionelle” person og overvej, hvilke detaljer fra dit privatliv, som du vil dele med dine kolleger
  • Accepter at både dit privatliv og dit arbejdsliv er forandret, mens dine kollegers synes status quo
  • Træk på dine kollegers erfaringer omkring barsel og del selv dine med nye gravide og barslende kolleger
  • Accepter den ubekendte faktor, som dit arbejdsliv har fået og at barns første sygedag ikke vælter verden


(Kilde: ”På job efter barsel” af  Lotte Kirkeby Hansen og Lene Wissing, udgivet 2011)