Værd at vide om barsel

Her kan du læse om en række situationer, som du kan komme i under din graviditet og barsel. Hvornår skal du fortælle, du er gravid, kan du få løn under din barsel, hvad hvis du bliver syg under barsel, og hvordan kan I fordele barselsuger og dagpenge? Spørgsmålene er mange, når man bliver gravid.

Find svar på typiske spørgsmål om barsel

Bemærk, at nye barselsregler er trådt i kraft fra 2. august 2022. Herunder kan du derfor finde to forskellige sæt regler:

Vær desuden opmærksom på, at oplysningerne nedenfor ikke kan træde i stedet for individuel rådgivning. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din DSR-kreds eller Lederforeningen, hvis du har behov for yderligere afklaring.

Nye regler

Her kan du læse om en række situationer, som du kan komme i under din graviditet og barsel.

Svarene herunder omhandler de nye regler og gælder derfor kun for børn født efter 2. august 2022.

Svarene kan ikke træde i stedet for individuel rådgivning til dig. Vi anbefaler derfor, at du ser på de spørgsmål/svar, der er relevante for dig og kontakter din kreds eller Lederforeningen, hvis du har behov for mere afklaring.

Gode råd, når du er på vej på barsel

Få varslet din barsel i rette tid

Som mor skal du senest 3 måneder før termin oplyse din arbejdsgiver om, hvornår du går på barselsorlov (varsle det).

Hvis du som far eller medmor vil holde orlov de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 4 uger før forventet fødsel orientere din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde orloven og hvor længe. Det gælder også, hvis du skal holde overdraget orlov inden for de første 10 uger.

Begge forældre skal senest 6 uger efter fødslen give besked til hver jeres arbejdsgiver om, i hvilken periode I vil afholde forældreorlov, og hvis I evt. vil udskyde noget af orloven, skal dette senest varsles 8 uger efter fødslen.

Få planlagt din barsel sammen med din partner

Det er en god idé, at I lægger en plan for, hvordan I gerne vil holde jeres barsel. Hvornår du og din partner kan få udbetalt løn under barsel-/forældreorlov, afhænger af, hvilke regler I hver især er omfattet af på arbejdspladserne. Reglerne er forskellige for regionalt/kommunalt ansatte, statsansatte og privatansatte.

Læs mere om reglerne på jeres respektive ansættelsesområder her.

Det er kun reglerne på DSR’s område, vi har beskrevet. Hvis din partner arbejder på et andet område, bør han/hun kontakte sin TR/faglige organisation for at få vejledning.

Få planlagt din ferie i forbindelse med din barsel

Barsel er en ferieforhindring, og du skal overveje, hvad der skal ske med din ferie. Se nærmere under spørgsmålet ”Jeg vil gerne holde ferie under/i forbindelse med min barsel”.

Undgå at afbryde din orlov for at holde ferie.

Jeg er gravid og skal til jobsamtale

Hvis du bliver spurgt ved jobsamtalen, om du er gravid, er du ikke forpligtet til at oplyse om graviditeten. Derfor kan du sige nej til spørgsmålet.

En arbejdsgiver må ikke spørge, om du er gravid eller påtænker at blive det, da arbejdsgiveren ikke må tillægge svaret betydning ved valget mellem ansøgere.

Jeg skal til graviditetsundersøgelse

Hvis du er ansat på et sygehus eller i en kommune, har du ret til fravær med løn i forbindelse med graviditetsundersøgelse, medmindre det er uforeneligt med forholdene på din arbejdsplads. Det er en forudsætning, at man gensidigt tager hensyn, og at du søger at undgå at aftale tid til graviditetsundersøgelse på et tidspunkt, hvor det er særligt ubelejligt.

Hvis du er statsansat, har du ret til fravær med løn i forbindelse med graviditetsundersøgelse, hvis undersøgelsen kun kan finde sted i arbejdstiden. Du skal prøve at få undersøgelsen placeret, så den er til mindst mulig gene for din arbejdsplads.

Hvis du er privatansat, har du også ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditetsundersøgelse, hvis du ikke kan få tid uden for din normale arbejdstid. Du vil typisk have ret til barselsdagpenge fra din arbejdsgiver under dette fravær. Det kan der være aftalt i din overenskomst eller din ansættelseskontrakt. Du kan læse nærmere her:

Regler for barselsorlov på det private område.

Arbejdsgiver har ikke krav på at se din vandrejournal. Hvis din arbejdsgiver vil have skriftlig dokumentation, kan du bede din læge om en attest.

Jeg er syg på grund af min graviditet

Som mor har du samme rettigheder som ved anden sygdom, herunder retten til din fast påregnelige løn.

Vi anbefaler, at hvis du overvejer at aftale skånebehov i dit arbejde eller din vagtbelastning med din leder, så skal du først henvende dig til din læge og få den lægelige vurdering noteret i din journal og med ind i drøftelserne med din leder.

Hvis du selv beder om at bliver skånet, er det op til forhandling, om du kan bevare din sædvanlige løn, og du kan opleve at miste dine aften-, nat- og weekendtillæg.

Hvis du er syg, indtil din barselsorlov starter, starter du på din orlov før forventet fødsel, uanset at du er syg.

Du vil være beskyttet mod opsigelse, begrundet i din graviditetsbetingede sygdom, da det efter ligebehandlingsloven vil være usagligt at opsige dig med den begrundelse.

Jeg er bekymret over risikoen for mit barn på grund af mit arbejdsmiljø

Hvis du oplever arbejdssituationer, hvor der er risiko for din graviditet/dit fosters sikkerhed og sundhed, er det din arbejdsplads, der har ansvaret for at få denne risiko fjernet.

Det kan ske ved, at du for eksempel omplaceres til andet arbejde, eller arbejdspladsen sørger for andre foranstaltninger.

Du bør kontakte din TR eller kreds, inden du selv beder din leder om at blive omplaceret.

Hvis du bliver omplaceret af ledelsen, er udgangspunktet, at du bevarer din faste, påregnelige løn, som under sygdom.

Hvis du selv beder om at blive omplaceret, er det op til forhandling, om du kan bevare din sædvanlige løn, og du kan opleve at miste dine aften-, nat- og weekendtillæg.

Hvornår skal jeg sige til min arbejdsgiver, at jeg er gravid/vil holde barselsorlov?

Som mor skal du senest 3 måneder før termin oplyse din arbejdsgiver om forventet fødselstidspunkt og om, hvornår du går på barselsorlov (varsle det). Du kan vælge at oplyse din arbejdsgiver om din graviditet på et tidligere tidspunkt. Det kan være en fordel, da man i nogle tilfælde opnår en bedre beskyttelse mod afskedigelse, når arbejdsgiver ved, at man er gravid.

Hvis du som far eller medmor vil holde orlov de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 4 uger før forventet fødsel orientere din arbejdsgiver om hvornår, du vil holde orloven og hvor længe. Det gælder også, hvis du skal holde overdraget orlov inden for de første 10 uger. Som far skal du senest 4 uger inden forventet fødsel oplyse din arbejdsgiver om, hvornår du går på barselsorlov (varsle det).

Begge forældre skal senest 6 uger efter fødslen give besked til hver sin arbejdsgiver om, i hvilken periode de vil afholde forældreorlov, og om hvis de evt. vil udskyde noget af orloven, skal dette senest varsles 8 uger efter fødslen.

Arbejdsgiver har ikke krav på at se vandrejournalen. Hvis arbejdsgiver vil have skriftlig dokumentation, kan du bede din læge om en attest.

Min arbejdsgiver vil have min vandrejournal

Arbejdsgiver har ikke krav på at se din vandrejournal. Hvis din arbejdsgiver vil have skriftlig dokumentation, kan du bede din læge om en attest.

Gode råd, når du er på barsel

Det har betydning for din fremtidige relation til dine kolleger og din leder, at du holder kontakten til din arbejdsplads under din orlov.

 • Hold kontakten til din arbejdsplads
 • Husk at kontakte Udbetaling Danmark vedr. dine dagpenge umiddelbart før din lønperiode slutter
 • Kom forbi et par gange med dit barn, deltag i sociale arrangementer
 • Følg med i lokale forhandlinger om f.eks. løn, og overvej, om du skal holde dig til
 • Sig ja tak til at deltage i MUS
 • Kontakt din chef og tag en snak om jeres fælles forventninger, inden du kommer tilbage fra barsel

Får jeg løn eller dagpenge under min barsel, når jeg er i job?

For offentligt ansatte

Som offentligt ansat har du ret til sædvanlig løn under dele af din orlov. Retten til løn er betinget af, at du også har ret til dagpenge.

Løn under graviditetsorlov til moren i 8 uger før termin – dog kun 6 uger for statsansatte. Når du føder, stopper 8 (6) ugers perioden. Føder du før termin, får du ikke udbetalt løn i alle 8 (6) uger, men hvis du føder efter termin, får du udbetalt løn i mere end 8 (6) uger.

Løn under barselsorlov til moren i 10 uger efter fødslen

Løn under fædreorlov i 2 sammenhængende uger inden for de første 10 uger efter fødslen

Derefter:

Løn til moren i 10 uger (øremærket og kan ikke deles)

Løn til faren i 7 uger (øremærket og kan ikke deles)

Løn i 6 uger, som forældre kan dele mellem sig

Hvis far ikke er ansat hos samme overordnede arbejdsgiver som mor (regionalt, kommunalt eller stat), har begge forældre ret til de sidste 6 uger, der ellers skal deles. Mor kan ikke overtage fars ret til løn, selv om far ikke holder sin orlov.

Reglerne om løn under barselsorlov er lidt forskellige på det regionale/kommunale, statslige og private område, og de rettigheder, som du og din partner har, afhænger af, hvor hver af jer er ansat. Hvis du eller din partner er studerende eller arbejdsløs, skal I se under spørgsmålet ”Jeg er studerende og skal på barsel” eller ”Får jeg barselsdagpenge under min barsel, når jeg er arbejdsløs?”.

Se tabel over barselsregler for mor og far

 

Uger

Til illustration

Løn –

Efter fødsel:

Mor: 10 plus 10 plus 6 til deling

Far: 2 plus 7 plus 6 til deling

Dagpenge –

Efter fødsel:

24 uger til hver

Fravær –

Efter fødslen

Mor: 10 plus 32  1)

Far 2 plus 32 1)

 

1) Efter 10. uge

 

Mor på graviditetsorlov

 

8 (6 på staten) før forventet fødsel

Ja

8.-5. uge: Nej

4.-termin/

fødsel: Ja

Ja

Mor på barselsorlov

Far/medmor på fædreorlov

10 uger efter fødsel

Mor: alle 10 uger

Far: 2 uger

Ja

Ja

Ja

Forældreorlov

Fra 11. uge

Mor: 10 uger plus 6 til deling 2)

Far: 7 uger plus 6 til deling 2)

 

2) Til deling hvis begge er ansat hhv. regionalt, kommunalt eller statsligt.

Ja

Mor: Ja til i alt 24 uger efter fødslen. Løn til 25.-26. uger kræver overførsel af 2 ugers dagpenge fra far/medmor eller reduktion 1:1 for manglende dagpenge

 

Far: Ja

Ja

Forældreorlov

Mor: Fra 27. uge

Nej, dog forlængelse af pension?

Nej

Ja

Forældreorlov

Far: Fra 33. uge (hvis far holder mest selv)

Nej, dog forlængelse af pension?

Nej

Ja

Forudsætninger: Begge forældre i beskæftigelse regionalt/kommunalt (staten). Ingen overdragelse mellem forældrene – ud over uge 25.-26. uge (de sidste ti deleuger). Ingen udskydelse eller forlængelse af pension.

For alle

Hvis du ikke er i job, kan du være berettiget til dagpenge under din barsel.

Hvis du er i job, er retten til løn er betinget af, at du også har ret til dagpenge.

Dagpengeperioden under en barselsorlov består af fire dele:

Graviditetsorlov til moren på 4 uger før termin. Når du føder, stopper 4 ugers perioden. Føder du før termin, får du ikke udbetalt dagpenge for alle 4 uger, men hvis du føder efter termin, får du udbetalt dagpenge i mere end 4 uger.

Familier, hvor forældrene bor sammen ved fødslen, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

I har mulighed for at planlægge jeres barsel, så den passer til jeres arbejds- og familieliv.

I kan vælge at overdrage nogle af orlovsugerne til hinanden. Det betyder, at en forælder efter fødslen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende. Læs mere om overdragelse af orlov længere nede på siden.

Læs mere her.

Hvor meget får jeg i løn under barsel?

Begrebet ”løn” omfatter alle bestanddelene af lønnen, herunder pensionsbidrag, frynsegoder og andre løntillæg. Fast løn såvel som varierende løn.

Sygeplejersker ansat i en region, en kommune eller staten er omfattede af funktionærloven og har ret til fast påregnelig løn under den lønnede del af barslen jf. aftalerne om fravær af familiemæssige årsager både for regionalt ansatte, kommunalt ansatte og statsansatte.

I den fast påregnelige løn indgår den faste løn og - afhængigt af det konkrete ansættelsesforhold - særydelser for en sygeplejerske ansat i en region eller i en kommune.

I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt medarbejderen har ret til at få udbetalt et bestemt tillæg under sit fravær, er det afgørende, om tillægget er en fast del af den normale aflønning af medarbejderen.

Det afgørende er, om det udtrykkeligt fremgår af ansættelsesbeviset, at medarbejderen er ansat til at udføre tjeneste, hvori der optjenes arbejdstidsbestemte tillæg, såsom fast aften- eller nattevagt.

Hvis dette ikke fremgår af ansættelsesbeviset, har det betydning, hvordan medarbejderen rent faktisk har arbejdet gennem de seneste 6 måneder. Har medarbejderen været ansat i kortere tid end 6 måneder, vil det være meget vanskeligt at forhandle sig frem til, at varierende tillæg er fast påregnelige.

Betaling for aftalt merarbejde og overarbejde indgår ikke i den fast påregnelige løn.  Dette gælder, uanset om overarbejdet er fast tilbagevendende eller ej. Udgangspunktet er, at under fravær skal medarbejderen aflønnes med det antal timer, som medarbejderen er ansat til at udføre i henhold til ansættelsesbrevet. Befordringsgodtgørelse og lignende godtgørelse er heller ikke omfattet af den fast påregnelige løn.

Man kan udregne ulempetillæggene ved at tage et gennemsnit af de sidste 3-6 måneders ulempetillæg.

Får jeg barselsdagpenge under min barsel, når jeg er arbejdsløs?

Hvis du er ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, når du går på barselsorlov, vil du normalt få det samme i barselsdagpenge, som du har fået i arbejdsløshedsdagpenge. Du kan søge vejledning hos DSA og Udbetaling Danmark.

Læs mere på DSA´s hjemmeside her: DSA's vejledning om barselsdagpenge.

Eller på: Vejledning om barselsdagpenge på borger dk.

Jeg er vikar og gravid

Når du er ansat i et vikariat, får du også løn under barsel, når fastansatte på din arbejdsplads gør det.

Når dit vikariat udløber, stopper lønudbetalingen. Det er en god idé, at du kontakter Udbetaling Danmark i god tid, inden dit vikariat udløber. Du skal selv anmelde dit fravær og søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark i forbindelse med, at dit ansættelsesforhold ophører.

Ser du, at din arbejdsplads slår nye vikariater eller faste stillinger op, kan du søge dem på lige fod med alle andre ansøgere. Det gælder både under vikariatet, efter at du har oplyst, at du er gravid, og under din orlov.

Hvis du har en fornemmelse af, at du ikke bliver vurderet lige på grund af din graviditet/barselsorlov i forhold til andre ansøgere med samme kvalifikationer, kan det være en god idé at få en vurdering, selv om sådanne situationer kan være svære at dokumentere. Du er velkommen til at kontakte din kreds.

Optjener jeg ferie under min barsel?

Når du får løn under din barselsorlov, optjener du ferie med løn.

Løn under barselsorlov kan være hele din løn eller en del - f.eks. pensionsbidrag. Dvs. når du som regionalt, kommunalt eller statsansat får udbetalt dagpenge under din ulønnede orlov, og arbejdsgiver indbetaler til din pension, optjener du ret til ferie med løn.

Hvis du er privatansat, kan der være aftalt regler om løn m.v. i din overenskomst. Du kan læse nærmere her:

Regler om barselsorlov på det private område.

Hvis du i forlængelse af din barselsorlov eller i perioden efter får et nyt job, har du ret til feriegodtgørelse af den løn, du har fået udbetalt fra din tidligere arbejdsgiver i ferieåret. Hvis du ikke har fået fuld løn i hele ferieåret, f.eks. fordi du har været på dagpenge, får du heller ikke fuld feriegodtgørelse med fra din tidligere arbejdsgiver, når du holder ferie hos den nye arbejdsgiver.

Hvis du har holdt orlov på dagpenge og fået udbetalt pensionsbidrag i (en del af) dagpengeperioden, kan det derfor rent feriemæssigt bedst betale sig at vente med at skifte job, til du har afviklet den ferie, som du har optjent under orloven.

Du kan søge vejledning om din mulighed for at få feriedagpenge hos DSA og læse mere her.

Ferie og afspadsering under barsel

Du kan ikke holde ferie under din barselsorlov, da barsel er en ferieforhindring.

Hvis du har gammel ferie og afspadsering, som du overvejer at lægge ind, når du ikke længere får løn fra arbejdsgiver under din barsel, skal du overveje konsekvenserne.

Når du afvikler ferie/afspadsering, siger juraen, at du er tilbage på jobbet og dermed har genoptaget dit arbejde.

Efter at du har afviklet ferie/afspadsering, vil du tilbage på orlov, og dermed har du udskudt den del af din orlov.

I praksis betyder det, at du bliver omfattet af reglerne om udskydelse – enten rets- eller aftalebaseret. Hvis du f.eks. har mere end 5 ugers orlov tilbage, når du afvikler ferie/afspadsering, bliver du afhængig af, om du kan blive enig med din arbejdsgiver om, hvordan du holder resten af din orlov. Desuden vil en ny arbejdsgiver ikke være bundet af en sådan aftale.

Du kan i stedet for aftale med din arbejdsgiver at du holder ferie og afspadsering i forlængelse af din orlov.

Feriehindring på grund af barsel eller sygdom

Hvis du på grund af en feriehindring er afskåret fra at holde ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres op til 4 ugers betalt ferie til den efterfølgende ferieperiode.

Særlig beskyttelse af 1.-4. ferieuge

Du skal afholde de første 4 ugers ferie i hver ferieafholdelsesperiode, og ferieugerne kan som hovedregel ikke udbetales. Har du på grund af en feriehindring fx barsel eller sygdom ikke haft mulighed for at afholde hele eller dele af din ferie inden 31. december, vil op til 4 af dine 5 ugers ferie automatisk blive overført til den næste ferieafholdelsesperiode.

Det er ikke muligt at få udbetalt de første 4 ferieuger på grund af en feriehindring. Hvis din feriehindring skyldes sygdom eller barsel har du dog ret til at få udbetalt den overførte ferie, hvis du efter udløbet af 2 ferieafholdelsesperioder stadig er forhindret i at afholde ferien.

Den 5. ferieuge

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har holdt din 5. ferieuge, skal din leder automatisk udbetale den efter ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december. I stedet for udbetaling kan I også aftale at overføre den.

Den 6. ferieuge for regional og kommunal ansatte

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har holdt din 6. ferieuge, skal din leder automatisk udbetale den efter ferieperiodens udløb 30. april. I stedet for udbetaling kan I også aftale at overføre den.

Jeg er studerende og skal på barsel

Du kan læse mere her:

Vejledning for studerende.

Jeg er ph.d.-studerende og skal på barsel

Ph.d.-studerende, der er ansat i staten/på universitet, er omfattet af barselsreglerne for ansatte i staten.

Jeg skal adoptere

Du kan læse mere om reglerne for adoptanter her.

Regionalt, statsligt eller kommunalt ansatte

Er du offentligt ansat, har du ret til fravær med sædvanlig løn før modtagelsen i den udstrækning, der er ret til dagpenge. Retten til løn gælder begge adoptanterne.

Som regional og kommunal ansat, der skal adoptere, udbetales op til 12 ugers løn i de første 10 uger efter modtagelse af barnet.

Herudover omdøbes 4 ugers barselsorlov med løn til 4 ugers forældreorlov med løn til den ene af adoptanterne.

Privatansatte

Ret til løn i forbindelse med adoption kan fremgå af din individuelle kontrakt eller af en kollektiv aftale.

Adoptanter, der alene er omfattet af funktionærloven, har ikke ret til halv løn ved adoption. Adoptanter kan i stedet modtage dagpenge fra Udbetaling Danmark.

Regler om barselsorlov for ansatte i staten

Jeg overvejer at udskyde en del af min barselsorlov

Du kan udskyde en del af din orlov og holde den på et senere tidspunkt. Det kan ske på to forskellige måder.

Retsbaseret orlov

Retsbaseret udskydelse af orloven

Du har som ret til at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde op til 5 uger af din orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Der er forskellige regler for, hvilken del af orloven du kan udskyde, alt efter om du er mor eller far eller medmor til barnet, og om I vælger at overdrage orlov til hinanden.

Hvilken del af orloven kan mor udskyde?

Som mor har du ret til at udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 10 uger efter barnets fødsel.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver.

Hvilken del af orloven kan far eller medmor udskyde?

Som far eller medmor kan du udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 2 ugers orlov ved fødslen.

Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Brug orloven, inden barnet fylder 9 år.

Den udskudte orlov skal holdes samlet og det skal ske i perioden 1 år efter fødslen og, inden barnet fylder 9 år.

Ret til at holde orloven senere

Du har ret til at kunne holde orloven senere, hvis du varsler orloven og længden af orloven til din arbejdsgiver senest 8 uger før orloven starter. Det gælder også, selvom du har skiftet arbejdsgiver.

Aftalebaseret orlov

Aftalebaseret udskydelse af orloven

Du kan altid aftale med din arbejdsgiver at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde orloven med den tid, arbejdet har været genoptaget. Som mor kan du ikke udskyde orlov i de første 10 uger efter barnets fødsel.

Begge forældre kan aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 uger af fraværsretten til afholdelse, inden barnet fylder 9 år.

Med den nye barselslov kan en aftalebaseret udskydelse dog kun omfatte de dagpenge, der er overførbare. Det vil sige, at moderen kan aftale at udskyde op til 18 (5 + 13 overført fra faderen/medmoderen) ugers orlov med dagpenge.

Faderen/medmoderen kan aftale at udskyde op til 26 (13 + 13 overført fra moderen) uger med dagpenge.

Begge forældre kan benytte den aftalebaserede udskydelse af orlov, og I har desuden mulighed for delvist at genoptage arbejdet.

Læs mere under spørgsmålet ”Jeg vil genoptage arbejdet på deltid”.

Udskudt orlov og nyt job

Hvis du har udskudt orlov retsbaseret, og du skifter job, så har din nye arbejdsgiver pligt til at lade dig holde din retsbaserede udskudte orlov.

Hvis du har udskudt orlov aftalebaseret, og du får nyt arbejde, skal du huske at indgå en aftale med din nye arbejdsgiver om aftalebaseret udskydelse. Din nye arbejdsgiver har ikke pligt til at lade dig holde din aftalebaserede udskudte orlov.

Jeg vil forlænge orlovsperioden

Som forælder kan du vælge at forlænge fraværsretten på 32 uger (uden dagpengeret) med 8 eller 14 uger til hhv. 40 eller 46 uger.

Med den nye barselslov fjernes adgangen til at udstrække barselsdagpengene tilsvarende. Med administrationsgrundlaget på det regionale og kommunale område beholdes adgang i barselsaftalen til at udstrække pensionen således, at der i hele den forlængede periode fortsat indbetales/optjenes pension forholdsmæssigt. Der kan fortsat maksimalt indbetales/optjenes pension svarende til 20 ugers orlov.

Jeg vil genoptage arbejdet på deltid

Forældre kan efter aftale med arbejdsgiver genoptage arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse. Med den nye barselslov vil faderen/medmoderen også kunne genoptage arbejdet på nedsat tid under den barselsorlov, som moderen måtte have overdraget til ham.

Du får løn for de timer, du har genoptaget arbejdet, og barselsdagpenge for de timer, hvor du holder orlov.

Jeg skal være medmor

En medmor har samme ret til fravær og barselsdagpenge i forbindelse med orlov som fædre.

Medmødre har også samme ret som fædre til løn, omsorgsdage og pensionsoptjening mv. i forbindelse med afholdelse af barsel.

Hvis medmor er sygeplejerske, kan du se mere med regler under de enkelte afsnit om ret til orlov med løn.

Kan jeg få nedsat mit kontingent under barsel?

Hvis du er på barselsdagpenge, kan du søge om at få kontingentet sat ned til 25 %.

Søg om kontingentnedsættelse.

 

Hvis du får tvillinger

Du får ikke en længere barsel eller flere barselsdagpenge, hvis du får tvillinger.

Som forældre kan I dele, udskyde og forlænge orloven præcis på samme måde som ved et barn.

Du får dog udbetalt et ekstra børnetilskud af Udbetaling Danmark, indtil børnene bliver 7 år.

Hvis du får trillinger, firlinger mv.

Hvis I har fået 3 eller flere børn ved samme fødsel, har I mulighed for at søge om 26 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge tilsammen, som I kan fordele mellem jer. Reglerne gælder kun forældre til børn, der er født den 1. januar 2023 eller senere.

Det betyder, at I begge har mulighed for at være hjemme samtidig i længere tid.

De 26 ugers orlov skal være afholdt inden 18 måneder efter fødslen. Orloven kan ikke forlænges eller udskydes ved genoptagelse af arbejdet.

 

 

Tidligere regler

Spørgsmål og svar om barsel. Her kan du læse om en række situationer, som du kan komme i under din graviditet og barsel.

Svarene herunder omhandler de hidtidige regler og gælder derfor kun for børn født før 2. august 2022.

Svarene kan ikke træde i stedet for individuel rådgivning til dig. Vi anbefaler derfor, at du ser på de spørgsmål/svar, der er relevante for dig og kontakter din kreds eller Lederforeningen, hvis du har behov for mere afklaring.

Gode råd, når du er på barsel

Det har betydning for din fremtidige relation til dine kolleger og din leder, at du holder kontakten til din arbejdsplads under din orlov.

 • Hold kontakten til din arbejdsplads
 • Husk at kontakte Udbetaling Danmark vedr. dine dagpenge umiddelbart før din lønperiode slutter
 • Kom forbi et par gange med dit barn, deltag i sociale arrangementer
 • Følg med i lokale forhandlinger om f.eks. løn, og overvej, om du skal holde dig til
 • Sig ja tak til at deltage i MUS
 • Kontakt din chef og tag en snak om jeres fælles forventninger, inden du kommer tilbage fra barsel

Får jeg løn eller dagpenge under min barsel, når jeg er i job?

For offentligt ansatte

Som offentligt ansat har du ret til sædvanlig løn under dele af din orlov. Retten til løn er betinget af, at du også har ret til dagpenge.

Løn under graviditetsorlov til moren i 8 uger før termin – dog kun 6 uger for statsansatte. Når du føder, stopper 8 (6) ugers perioden. Føder du før termin, får du ikke udbetalt løn i alle 8 (6) uger, men hvis du føder efter termin, får du udbetalt løn i mere end 8 (6) uger.

Løn under barselsorlov til moren i 14 uger efter fødslen.

Løn under fædreorlov i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter fødslen.

Derefter:

Løn til moren i 6 uger (øremærket og kan ikke deles).

Løn til faren i 7 uger (øremærket og kan ikke deles).

Løn i 6 uger, som forældre kan dele mellem sig.

Hvis far ikke er ansat hos samme overordnede arbejdsgiver som mor (regionalt, kommunalt eller stat), har begge forældre ret til de sidste 6 uger, der ellers skal deles. Mor kan ikke overtage fars ret til løn, selv om far ikke holder sin orlov.

Reglerne om løn under barselsorlov er lidt forskellige på det regionale/kommunale, statslige og private område, og de rettigheder, som du og din partner har, afhænger af, hvor hver af jer er ansat. Hvis du eller din partner er studerende eller arbejdsløs, skal I se under spørgsmålet ”Jeg er studerende og skal på barsel” eller ”Får jeg barselsdagpenge under min barsel, når jeg er arbejdsløs?”.

Se tabel over barselsregler for mor og far.

 

Uger

Til illustration

Løn –

Efter fødsel:

Mor: 10 plus 10 plus 6 til deling

Far: 2 plus 7 plus 6 til deling

Dagpenge –

Efter fødsel:

24 uger til hver

Fravær –

Efter fødslen

Mor: 10 plus 32  1)

Far 2 plus 32 1)

 

1) Efter 10. uge

 

Mor på graviditetsorlov

 

8 (6 på staten) før forventet fødsel

Ja

8.-5. uge: Nej

4.-termin/

fødsel: Ja

Ja

Mor på barselsorlov

Far/medmor på fædreorlov

10 uger efter fødsel

Mor: alle 10 uger

Far: 2 uger

Ja

Ja

Ja

Forældreorlov

Fra 11. uge

Mor: 10 uger plus 6 til deling 2)

Far: 7 uger plus 6 til deling 2)

 

2) Til deling hvis begge er ansat hhv. regionalt, kommunalt eller statsligt.

Ja

Mor: Ja til i alt 24 uger efter fødslen. Løn til 25.-26. uger kræver overførsel af 2 ugers dagpenge fra far/medmor eller reduktion 1:1 for manglende dagpenge

 

Far: Ja

Ja

Forældreorlov

Mor: Fra 27. uge

Nej, dog forlængelse af pension?

Nej

Ja

Forældreorlov

Far: Fra 33. uge (hvis far holder mest selv)

Nej, dog forlængelse af pension?

Nej

Ja

Forudsætninger: Begge forældre i beskæftigelse regionalt/kommunalt (staten). Ingen overdragelse mellem forældrene – ud over uge 25.-26. uge (de sidste ti deleuger). Ingen udskydelse eller forlængelse af pension.

For alle - dagpengeret

Hvis du ikke er i job, kan du være berettiget til dagpenge under din barsel.

Hvis du er i job, er retten til løn er betinget af, at du også har ret til dagpenge.

Dagpengeperioden under en barselsorlov består af fire dele:

 • Graviditetsorlov til moren på 4 uger før termin. Når du føder, stopper 4 ugers perioden. Føder du før termin, får du ikke udbetalt dagpenge for alle 4 uger, men hvis du føder efter termin, får du udbetalt dagpenge i mere end 4 uger.
 • Barselsorlov til moren på 14 uger efter fødslen.
 • Fædreorlov på 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter fødslen.
 • Forældreorlov på 32 uger, som forældrene kan dele.
   

Det giver i alt 52 uger (incl. ugerne før fødslen), hvor der er ret til dagpenge. I de perioder, hvor du eller din partner får udbetalt løn fra jeres arbejdsgivere, får arbejdsgiver udbetalt dagpengene som refusion. Du kan således ikke få udbetalt både løn og dagpenge i den samme periode.

 

Får jeg barselsdagpenge under min barsel, når jeg er arbejdsløs?

Hvis du er ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, når du går på barselsorlov, vil du normalt få det samme i barselsdagpenge, som du har fået i arbejdsløshedsdagpenge.

Du kan søge vejledning hos DSA og Udbetaling Danmark.

Læs mere på DSA´s hjemmeside her: DSA's vejledning om barselsdagpenge.

Eller på: Vejledning om barselsdagpenge på borger dk.

Hvor meget får jeg i løn under barsel?

Begrebet ”løn” omfatter alle bestanddelene af lønnen, herunder pensionsbidrag, frynsegoder og andre løntillæg. Fast løn såvel som varierende løn.

Sygeplejersker ansat i en region, en kommune eller staten er omfattede af funktionærloven og har ret til fast beregnelig løn under den lønnede del af barslen jf. aftalerne om fravær af familiemæssige årsager både for regionalt ansatte, kommunalt ansatte og statsansatte.

I den fast påregnelige løn indgår den faste løn og - afhængigt af det konkrete ansættelsesforhold - særydelser for en sygeplejerske ansat i en region eller i en kommune.

I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt medarbejderen har ret til at få udbetalt et bestemt tillæg under sit fravær, er det afgørende, om tillægget er en del af den normale aflønning af medarbejderen.

Det afgørende er, om det udtrykkeligt fremgår af ansættelsesbeviset, at medarbejderen er ansat til at udføre tjeneste, hvori der optjenes arbejdstidsbestemte tillæg såsom fast aften- eller nattevagt o. lign.

Hvis dette ikke fremgår af ansættelsesbeviset, har det betydning, hvordan medarbejderen rent faktisk har arbejdet gennem de seneste 6 måneder. Har medarbejderen været ansat i kortere tid end 6 måneder, vil det være meget vanskeligt at forhandle sig frem til, at varierende tillæg er fast påregnelige.

Betaling for aftalt merarbejde og overarbejde indgår ikke i den fast påregnelige løn.  Dette gælder, uanset om overarbejdet er fast tilbagevendende eller ej. Udgangspunktet er, at under fravær skal medarbejderen aflønnes med det antal timer, som medarbejderen er ansat til at udføre i henhold til ansættelsesbrevet. Befordringsgodtgørelse og lignende godtgørelse er heller ikke omfattet af den fast påregnelige løn.

Man kan udregne ulempetillæggene ved at tage et gennemsnit af de sidste 3-6 måneders ulempetillæg.

Jeg er vikar og gravid

Når du er ansat i et vikariat, får du også løn under barsel, når fastansatte på din arbejdsplads gør det.

Når dit vikariat udløber, stopper lønudbetalingen. Det er en god idé, at du kontakter Udbetaling Danmark i god tid, inden dit vikariat udløber. Du skal selv anmelde dit fravær og søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark i forbindelse med, at dit ansættelsesforhold ophører.

Ser du, at din arbejdsplads slår nye vikariater eller faste stillinger op, kan du søge dem på lige fod med alle andre ansøgere. Det gælder både under vikariatet, efter at du har oplyst, at du er gravid, og under din orlov.

Hvis du har en fornemmelse af, at du ikke bliver vurderet lige på grund af din graviditet/barselsorlov i forhold til andre ansøgere med samme kvalifikationer, kan det være en god idé at få en vurdering, selv om sådanne situationer kan være svære at dokumentere. Du er velkommen til at kontakte din kreds.

Optjener jeg ferie under min barsel?

Når du får løn under din barselsorlov, optjener du ferie med løn.

Løn under barselsorlov kan være hele din løn eller en del - f.eks. pensionsbidrag. Dvs. når du som regionalt, kommunalt eller statsansat får udbetalt dagpenge under din ulønnede orlov, og arbejdsgiver indbetaler til din pension, optjener du ret til ferie med løn.

Hvis du er privatansat, kan der være aftalt regler om løn m.v. i din overenskomst. Du kan læse nærmere her:

Regler om barselsorlov på det private område link til gamle regler

Hvis du i forlængelse af din barselsorlov eller i perioden efter får et nyt job, har du ret til feriegodtgørelse af den løn, du har fået udbetalt fra din tidligere arbejdsgiver i ferieåret. Hvis du ikke har fået fuld løn i hele ferieåret, f.eks. fordi du har været på dagpenge, får du heller ikke fuld feriegodtgørelse med fra din tidligere arbejdsgiver, når du holder ferie hos den nye arbejdsgiver.

Hvis du har holdt orlov på dagpenge og fået udbetalt pensionsbidrag i (en del af) dagpengeperioden, kan det derfor rent feriemæssigt bedst betale sig at vente med at skifte job, til du har afviklet den ferie, som du har optjent under orloven.

Du kan søge vejledning om din mulighed for at få feriedagpenge hos DSA og læse mere her.

Ferie og afspadsering under barsel

Du kan ikke holde ferie under din barselsorlov, da barsel er en ferieforhindring.

Hvis du har gammel ferie og afspadsering, som du overvejer at lægge ind, når du ikke længere får løn fra arbejdsgiver under din barsel, skal du overveje konsekvenserne.

Når du afvikler ferie/afspadsering, siger juraen, at du er tilbage på jobbet og dermed har genoptaget dit arbejde.

Efter at du har afviklet ferie/afspadsering, vil du tilbage på orlov, og dermed har du udskudt den del af din orlov.

I praksis betyder det, at du bliver omfattet af reglerne om udskydelse – enten rets- eller aftalebaseret. Hvis du f.eks. har mere end 5 ugers orlov tilbage, når du afvikler ferie/afspadsering, bliver du afhængig af, om du kan blive enig med din arbejdsgiver om, hvordan du holder resten af din orlov. Desuden vil en ny arbejdsgiver ikke være bundet af en sådan aftale.

Du kan i stedet for aftale med din arbejdsgiver at du holder ferie og afspadsering i forlængelse af din orlov.

Feriehindring på grund af barsel eller sygdom

Hvis du på grund af en feriehindring er afskåret fra at holde ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres op til 4 ugers betalt ferie til den efterfølgende ferieperiode.

Særlig beskyttelse af 1.-4. ferieuge

Du skal afholde de første 4 ugers ferie i hver ferieafholdelsesperiode, og ferieugerne kan som hovedregel ikke udbetales. Har du på grund af en feriehindring fx barsel eller sygdom ikke haft mulighed for at afholde hele eller dele af din ferie inden 31. december, vil op til 4 af dine 5 ugers ferie automatisk blive overført til den næste ferieafholdelsesperiode.

Det er ikke muligt at få udbetalt de første 4 ferieuger på grund af en feriehindring. Hvis din feriehindring skyldes sygdom eller barsel har du dog ret til at få udbetalt den overførte ferie, hvis du efter udløbet af 2 ferieafholdelsesperioder stadig er forhindret i at afholde ferien.

Den 5. ferieuge

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har holdt din 5. ferieuge, skal din leder automatisk udbetale den efter ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december. I stedet for udbetaling kan I også aftale at overføre den.

Den 6. ferieuge for regional og kommunal ansatte

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har holdt din 6. ferieuge, skal din leder automatisk udbetale den efter ferieperiodens udløb 30. april. I stedet for udbetaling kan I også aftale at overføre den.

Jeg er studerende og skal på barsel

Du kan læse mere her:

Vejledning for studerende.

Jeg er ph.d.-studerende og skal på barsel

Ph.d.-studerende, der er ansat i staten/på universitet, er omfattet af barselsreglerne for ansatte i staten.

Regler om barselsorlov for ansatte i staten

Hvis du søger om det, vil din kandidatstipendiat og ph.d.-stipendiat blive forlænget, svarende til det antal fraværsuger, som du har ret til under barsels- eller adoptionsorlov.

Det gælder både for den lønbaserede og for den dagpengebaserede barselsorlov.

Du kan få forlænget for den del af orloven, som er placeret inden for din ansættelsesperiode. Hvis du for eksempel kun har et år tilbage af din ansættelsesperiode, når du går på barsel, kan du maksimalt få ansættelsesperioden forlænget med et år.

Jeg overvejer at udskyde en del af min barselsorlov

Du kan udskyde en del af din orlov og holde den på et senere tidspunkt. Det kan ske på to forskellige måder.

Retsbaseret udskydelse af orloven

Som forældre har I ret til at udskyde minimum 8 og maksimum 13 uger af de 32 ugers forældreorlov, hvis I ønsker at holde den på et senere tidspunkt.

Det er kun en af forældrene, der kan udskyde forældreorloven retsbaseret.

Den udskudte orlov skal holdes samlet, medmindre du konverterer den retsbaserede orlov til aftalebaseret orlov. Du kan ikke både udskyde og forlænge orloven samtidig.

Udskudt orlov skal holdes, inden barnet er fyldt 9 år.

Hvis du er begyndt at holde en udskudt forældreorlov, kan orloven ikke udskydes yderligere. Du har ikke ret til at genoptage arbejdet delvist.

Husk, at du skal give din arbejdsgiver besked senest 16 uger, før du ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode.

Aftalebaseret udskydelse af orloven

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. Der er således ingen nedre grænse.

Begge forældre kan benytte den aftalebaserede udskydelse af orlov og I har desuden mulighed for delvist at genoptage arbejdet. Læs mere under spørgsmålet ”Jeg vil genoptage arbejdet på deltid”.

Udskudt orlov og nyt job

Hvis du har udskudt orlov retsbaseret, og du skifter job, så har din nye arbejdsgiver pligt til at lade dig holde din retsbaserede udskudte orlov.

Hvis du har udskudt orlov aftalebaseret, og du får nyt arbejde, skal du huske at indgå en aftale med din nye arbejdsgiver om aftalebaseret udskydelse. Din nye arbejdsgiver har ikke pligt til at lade dig holde din aftalebaserede udskudte orlov.

Jeg vil forlænge orlovsperioden

Mor og far kan vælge at forlænge forældreorloven på 32 uger med dagpenge med enten 8 eller 14 uger til henholdsvis 40 eller 46, hvis I begge er i beskæftigelse.

Selv om I forlænger orloven, vil I stadig kun tilsammen have ret til et beløb, der svarer til 32 ugers barselsdagpenge. Dvs. beløbet bliver fordelt over den længere periode.

Den forlængede orlov kan holdes af mor, far eller af begge.

Hvis du forlænger din orlov, mister du retten til at udskyde en del af orloven.

Hvis du ønsker at forlænge orloven, så husk at du skal meddele det senest 8 uger efter fødslen til din arbejdsgiver.

Umiddelbart før din lønperiode slutter, skal du kontakte Udbetaling Danmark vedr. dine dagpenge.

Jeg vil genoptage arbejdet på deltid

Som ansat kan du aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist (på deltid i forhold til din normale arbejdstid), og på den vis forlænger orloven tilsvarende.

Du får løn for de timer, du har genoptaget arbejdet, og barselsdagpenge for de timer, hvor du holder orlov.

Du og din partner kan ikke både vælge at forlænge forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger og genoptage/udskyde arbejde.

Jeg skal adoptere

Adoptivforældre er som udgangspunkt omfattet af regler, der ligner reglerne for biologiske forældre.

Før modtagelsen har du ret til dagpenge i op til 4 uger, som kan forlænges op til i alt 8 uger inden modtagelsen, hvis du skal modtage barnet i afgiverlandet. Ved modtagelse forstås afgiverlandets godkendelse af, at du kan rejse ud af afgiverlandet med barnet. Retten gælder begge adoptanter.

Skal du modtage barnet i Danmark, og er der krav om, at du inden modtagelsen tager ophold på det sted, hvor barnet opholder sig, har du ret til dagpenge i op til en uge, som kan forlænges med op til yderligere en uge.

Der ydes dagpenge ved adoption i indtil 46 uger efter barnets modtagelse i hjemmet. Dagpenge til adoptivforældrene ydes i de første 14 uger til én af forældrene ad gangen, bortset fra i to sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Det er dog en betingelse, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den ene af forældrene i en periode skal være i hjemmet.

Regionalt, statsligt eller kommunalt ansatte

Er du offentligt ansat, har du ret til fravær med sædvanlig løn før modtagelsen i den udstrækning, der er ret til dagpenge. Retten til løn gælder begge adoptanterne. Efter modtagelsen har adoptanter samme ret til løn som biologiske forældre. Der er dog den forskel, at adoptivfaderen kan tage orloven i de første 14 uger efter modtagelsen i stedet for adoptivmoderen.

Privatansatte

Ret til løn i forbindelse med adoption kan fremgå af din individuelle kontrakt eller af en kollektiv aftale.

Adoptanter, der alene er omfattet af funktionærloven, har ikke ret til halv løn ved adoption. Adoptanter kan i stedet modtage dagpenge fra Udbetaling Danmark.

Jeg skal være medmor

En medmor har samme ret til fravær og barselsdagpenge i forbindelse med orlov som fædre.

Medmødre har også samme ret som fædre til løn, omsorgsdage og pensionsoptjening mv. i forbindelse med afholdelse af barsel.

Hvis medmor er sygeplejerske, kan du se mere med regler under de enkelte afsnit om ret til orlov med løn.

Kan jeg få nedsat mit kontingent under barsel?

Hvis du er på barselsdagpenge, kan du søge om at få kontingentet sat ned til 25 %.

Søg om kontingentnedsættelse.  

Nedsat DSR-kontingent under barsel

Hvis du er på barselsdagpenge, kan du søge om at få nedsat dit kontingent.

Se satserne og søg om kontingentnedsættelse

 

 

Mere information

Hvis du har andre eller supplerende spørgsmål om barsel, kan du kontakte din DSR-kreds eller Lederforeningen.

Find din DSR-kreds

Lederforeningen