Anmeld covid-19 arbejdsskade

Coronavirus kan anmeldes som arbejdsskade, hvis det kan påvises, at du har været syg med covid-19 i forbindelse med dit arbejde. Læs videre og bliv klogere på, hvornår coronavirus kan anmeldes som arbejdsskade, og hvem der skal anmelde skaden.

Opdateret 20. januar 2023

Det får du på denne side

Sygdom med covid-19 kan du anmelde som arbejdsskade. På denne side kan du blive klogere på, hvem der skal anmelde arbejdsskaden og om, den skal meldes som ulykke eller erhvervssygdom. 

Coronavirus kan være en arbejdsskade

Smittet før den 1. februar 2022

Smitte med coronavirus, som er sket fra februar 2020 til udgangen af januar 2022 kan være en arbejdsskade, hvis du kan påvise, at du har været syg med diagnosen covid-19, og at du kan påvise en konkret smitte eller smitterisiko over en periode i forbindelse med sit arbejde, hvor du efterfølgende er blevet syg.

Smittet efter den 1. februar 2022

For smitte, som er sket efter den 1. februar 2022, gælder det nu, at det som udgangspunkt kun er særlige situationer, hvor der er opstået senfølger, og hvor smitten kan sandsynliggøres at stamme fra arbejdspladsen, der fortsat kan anmeldes. Det kan fx være tilfælde, hvor den smittede i udstrakt grad har arbejdet med covid-19-patienter og stort set ikke har haft kontakt med andre i sin fritid.                  

Vi opfordrer dog til, at du under alle omstændigheder foretager en anmeldelse, hvis du har været syg med og får senfølger af covid-19. Så vil den efterfølgende sagsbehandling afklare, om din situation kan anerkendes som en arbejdsskade eller ej.                  

Læs Arbejdstilsynets vejledning om vurdering af arbejdsskader om sygdom med covid-19 i perioden feb 2020 - jan 2022

Covid-19 arbejdsskade kan være erhvervssygdom eller ulykke

Sygdom med covid-19 efter smitte på dit arbejde kan du anmelde som arbejdsskade, da det fortsat er ukendt hvilke helbredsmæssige konsekvenser coronavirus kan få på længere sigt. Det er enten lægen eller din arbejdsgiver, som skal anmelde covid-19 som arbejdsskade. Anmeldelsen kan du også selv lave, hvis tilfældet ikke bliver anmeldt af behandlende læge eller arbejdsgiver.

En arbejdsskade kan anmeldes som en erhvervssygdom eller ulykke:

  • Erhvervssygdom: Læge skal anmelde covid-19 som erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Sygdom med covid-19 er en erhvervssygdom, hvis du ikke kan pege på én bestemt hændelse eller konkret forøget risiko inden for 5 dage. Det kan også være, at du over en længere periode (5 dage eller mere) har været i kontakt med covid-19 smittede personer eller mange forskellige, der potentielt kan være smittede personer.
  • Ulykke: Arbejdsgiver skal anmelde sygdom med covid-19 som ulykke. Mener du, at du er smittet med coronavirus i forbindelse med én konkret hændelse eller påvirkning inden for 5 dage, så skal det anmeldes som en ulykke. Du skal være opmærksom på, at en anmeldt ulykke som udgangspunkt behandles af arbejdsgivers forsikringsselskab og senere kan blive oversendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er tale om senfølger. 

Anmeld sygdom med covid-19 som erhvervssygdom eller ulykke
Kontakt DSR, hvis du har spørgsmål til behandlingen af din arbejdskadesag