Arbejde med smittede patienter under covid-19: Sådan er du stillet

Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal arbejde med coronasmittede patienter

Opdateret den 15. september 2022

Det får du på denne side

Sikkerheden skal være i orden, når du arbejder med covid-19 mistænkte eller påvist smittede patienter og borgere. Her på siden kan du finde vejledninger og retningslinjer for sundhedspersonalets brug af værnemidler i arbejdet med covid-19. Du kan også blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis du oplever, at der ikke er nok værnemidler på din arbejdsplads, eller at sikkerheden ikke er tilstrækkelig.

Her kan du læse om

Retningslinjer fra myndighederne og arbejdspladsen skal du følge

Sygeplejersker, der skal arbejde med coronasmittede patienter og borgere eller ikke-mistænkte i risikogruppen kan holde sig opdateret om bl.a. håndtering af patienter, smittebeskyttelsesudstyr mm. på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se retningslinjer fra myndighederne her: 

SSTs retningslinjer og materiale til personale i sundheds- og ældresektoren

SSTs vejledning om forebyggelse af smitte med covid-19 på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen 

Du finder en samlet oversigt over steder, hvor der er krav om coronapas og mundbind på coronasmitte.dk , der løbende opdateres.

Du skal også holde dig opdateret på retningslinjerne på din arbejdsplads. Hvis retningslinjerne ikke er der, skal du efterspørge dem af din ledelse.


Værnemidler og sikkerhed har din arbejdsgiver ansvar for

Værnemidler skal være til rådighed, hvis sygeplejersker skal yde sygepleje til en mistænkt/påvist smittet patient eller borger, samt når der ikke er påvist eller mistanke om covid-19.

Værnemidler skal være til rådighed uanset, om du arbejder på det regionale eller kommunale område. Værnemidler er med til at sikre, at sygeplejen kan udføres uden, at du risikerer at smitte andre patienter og kollegaer. Manglende sikkerhedsforanstaltninger skal du informere din nærmeste leder om.

Kontakt din AMiR, TR, din lokale DSR-kreds eller arbejdsmiljø- og hygiejneorganisation, hvis du er i tvivl.

Se DSR´s sider om godkendte værnemidler

 

Arbejdsmiljøloven gælder uændret

Arbejdsgiver skal sikre medarbejderne et sikkert og sundt arbejdsmiljø og skal risikovurdere og vurdere behov for værnemidler med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Din arbejdsgiver har ansvaret for løbende at afdække, om der er en risiko for sikkerhed og sundhed.

Er der en risiko, skal arbejdsgiver iværksætte effektive foranstaltninger. Det betyder, at arbejdsgiver med afsæt i gældende retningslinjer skal tage stilling til, hvornår der er behov for anvendelse af værnemidler, bl.a. engangsovertrækskittel, adgang til masker/visir og handsker.

Læs arbejdsgiveres ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren 

 

Afstand, hygiejne og rengøring på arbejdspladsen

Din arbejdsgiver har et generelt ansvar for at forebygge og håndtere smitte på arbejdspladsen. De generelle råd til forebyggelse af smitte findes her: Råd og regler (coronasmitte.dk)

Kontakt din AMiR, TR, DSR-kreds eller den lokale arbejdsmiljø- og hygiejneorganisation, hvis du vurderer, at din arbejdsgiver ikke forebygger smitte på arbejdspladsen.