Gravid under covid-19: Sådan er du påvirket

Må du arbejde med covid-19 patienter, hvis du er gravid? Få styr på rettigheder og anbefalinger, hvis du er gravid.

Opdateret 11. januar 2022

Det får du på denne side

På denne side finder du information om, hvordan du som gravid er stillet i forhold til arbejdet med patienter og borgere, der er smittet eller under mistanke for smitte med covid-19.   

Her kan du læse om

Gravide skal ikke længere omplaceres ved arbejde med mistænkt covid-19 patienter eller borgere

Sundhedsstyrelsen er den 30. september 2021 udkommet med nye anbefalinger for, hvordan gravide i sundhedsvæsenet, ældreplejen og visse dele af socialområdet skal forholde sig.

Alle personer i Danmark over 12 år er nu tilbudt vaccination mod covid-19, og vaccinationstilslutningen er høj. Den høje vaccinationstilslutning i befolkningen generelt giver en lavere risiko for at blive smittet, ligesom der er betydelig mindre risiko for alvorlig covid-19 forløb hos den enkelte.

Derfor er der som udgangspunkt en lille risiko for dig som gravid for at blive smittet med covid-19, især for dig der er vaccineret. Hvis du ikke er færdigvaccineret inden graviditeten, anbefaler Sundhedsstyrelsen derfor, at du bliver det i løbet af dit andet eller tredje trimester.

Hvis du er gravid, og du i din sædvanlige funktion eller opgave kan komme i kontakt med patienter eller borger mistænkt eller bekræftet med covid-19, skal du som udgangspunkt IKKE længere omplaceres til andre opgaver uanset din vaccinationsstatus.

Du skal derfor som gravid gå på graviditetsorlov efter almindelige regler.


I særlige tilfælde bør omplacering vurderes

Ved erkendt smitteudbrud bør der foretages en konkret vurdering af, om du skal omplaceres, indtil udbruddet er håndteret. Ligesom hvis der er særlige faktorer, der medfører, at du kan være i en øget risiko ved graviditet. Din praktiserende læge kan bidrage med en konkret individuel vurdering af risikoen.

Din arbejdsplads bør dog altid gå i dialog med dig som gravid, om hvordan et sikkert arbejdsmiljø opretholdes i forhold til smitteforebyggelse. Er du utryg eller har spørgsmål, kan du altid kontakte din TR/FTR eller lokale kreds. Kontakt din lokale DSR-kreds

Læs Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger: Retningslinje for håndtering af Covid-19 i sundhedsvæsenet 

 

Gravide opfordres til vaccination for at undgå alvorlige coronafølger

Gravide har en højere risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19, og sygdom under graviditeten kan desuden øge risikoen for det ufødte barn og for at føde for tidligt.

Opgørelser fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi viser en stigning af uvaccinerede gravide, der indlægges som følge af alvorlige forløb med covid-19. I perioden fra juni til november 2021 er der endvidere registreret en stigning i antallet af dødsfødsler, som ifølge selskabet kunne have været undgået, hvis mødrene ikke havde haft covid-19. Sundhedsstyrelsen kommer derfor med en kraftig opfordring til gravide om at lade sig vaccinere.

Er du gravid, anbefales du at blive vaccineret i 2. eller 3. trimester. Hvis du ammer, kan du blive vaccineret med det samme - uanset, hvor længe du har ammet, eller hvornår du har født.