Senfølger fra covid-19: Det kan du gøre

Senfølger kan give bekymringen om både dit fremtidige helbred og arbejdsevne. Læs, hvordan du skal forholde dig, hvis du er ramt af senfølger efter sygdom med covid-19

Opdateret 17. januar 2023

Det får du på denne side

Sygdom med covid-19 og senfølger skal anmeldes som arbejdsskade, hvis du er blevet smittet som følge af dit arbejde. Bliver arbejdsskaden anerkendt, kan du måske få godtgørelse eller erstatning. Oplever du vedvarende senfølger, selvom din sag er blevet afsluttet, skal du sørge for at få din sag genoptaget. Du kan tage kontakt til egen læge ved senfølger, som evt. kan henvise dig til en senfølgeklinik.

Her kan du læse om

Godtgørelse eller erstatning kan du måske få efter følger af covid-19

Er din covid-19 smitte anerkendt som en arbejdsskade, og får du udgifter til behandling (f.eks. astmamedicin), varige senfølger eller afgår du i værste fald ved døden som følge af covid-19 smitte vil du eller dine efterladte efter en konkret vurdering kunne få godtgørelse eller erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan først tage stilling til spørgsmålet om godtgørelse og erstatning for tab af erhvervsevne for senfølger efter anerkendt covid-19 smitte, når senfølgerne vurderes at være varige. Det vil sige, at den helbredsmæssige tilstand skal være stationær. 

Sådan anmelder du sygdom med covid-19 som arbejdsskade
 

Sådan håndterer du vedvarende følger eller senfølger fra covid-19

Det er ikke alle anmeldte sager, som vil blive behandlet og afgjort af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Er din sygdom anmeldt af arbejdsgiver som en arbejdsulykke, vil den først blive sendt til arbejdsgivers forsikringsselskab, der vurderer, om sagen skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du har senfølger efter din covid-19-sygdom, og behandles din sag ikke allerede af arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, fx fordi den er henlagt eller afsluttet, er det vigtigt, at du kontakter arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om genoptagelse af din anmeldte sag.

DSR kan hjælpe dig med behandlingen af din arbejdsskadesag
 

Kom i gang med behandling og udredning for senfølger

Lider du af senfølger, anbefaler Dansk Sygeplejeråd, at du kontakter din praktiserende læge, så i sammen kan finde den rette behandling til dig. Det kan være en god idé at læse og evt. medbringe Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger for senfølger efter covid-19. 

SST's anbefalinger er blevet udarbejdet i samarbejde med faglige selskaber fra hele sundhedsområdet – herunder repræsentanter fra DASYS, Dansk Sygeplejefagligt Selskab.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger for senfølger efter covid-19

Behandling kommer an på typen af senfølger

Sundhedsstyrelsen opererer med tre typer senfølger:

  • Lette senfølger
  • Middel senfølger
  • Svære senfølger

De sværeste tilfælde skal behandles på hospitalerne på særlige senfølgeklinikker. Udredning i almen praksis af såvel tidligere indlagte og tidligere ikke-indlagte patienter bør indebære afdækning af symptomernes natur, karakter og alvorlighed og samtidig vurdere behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, herunder hvor i sundhedsvæsenet behovene bedst adresseres.

Senfølgeklinikker er ikke for alle

Det er ikke alle med senfølger, som skal ses i senfølgeklinikkerne. Personer med lette senfølger udredes og behandles ved egen læge, ligesom en del derfra vil blive tilbudt rehabilitering/genoptræning hos kommunen. Men det er via praktiserende læge du bliver henvist til senfølgeklinikkerne, der findes i alle regionerne.

Senfølger kan opstå ved både milde og svære sygdomsforløb

Senfølger efter sygdomsforløb med covid-19 ses både hos personer, der har haft et mildt sygdomsforløb og hos personer, der har haft et alvorligt sygdomsforløb med indlæggelse og eventuelt intensiv behandling. Senfølgerne kan forekomme i alle aldersgrupper og ses både hos personer med kroniske sygdomme og hos personer, som ikke fejlede noget, før de fik covid-19.