Test: Sådan lyder anbefalingerne

Statens Serum Institut, SSI, anbefaler, at personalet i ældreplejen skal PCR-testes hver 14. dag og antigentestes 2 gange ugentligt. Det er dog kun i særlige tilfælde, at sygeplejersker kan blive pålagt test. Læs, hvad du skal være opmærksom på.

Opdateret d. 17. januar 2023

Kan sygeplejersker blive pålagt test og selvtest for covid-19?

Covid-19 anses ikke længere anses som en samfundskritisk sygdom, og arbejdsgiver kan derfor ikke pålægge medarbejdere at blive testet, og de retningslinjer, der er på området, er derfor anbefalinger.  

Hvis medarbejdere opfordres til test, skal det så vidt muligt ske i medarbejderens arbejdstid.

Hvis det ikke er muligt at blive testet i arbejdstiden, skal du have kompensation for den tid og de udgifter, du har brugt på at blive testet i din fritid.

Kontakt din TR eller din kreds, hvis du har problemer med at få udbetalt kompensation.

 

Gældende testopfordringer på plejehjem og i hjemmeplejen
  • Færdigvaccineret plejehjems- og hjemmeplejepersonale opfordres til at blive PCR-testet hver 14. dag og tage 2 ugentlige antigentest.
  • Besøgende på landets plejehjem opfordres, uanset vaccinationsstatus, til at blive antigentestet forud for besøg hos + 85-årige.
  • Ledelsen på plejehjem eller i hjemmeplejen er ansvarlig for, at personalet kender proceduren for indberetning af eventuelle positive antigentest til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Læs mere om anbefalingerne på Coronasmitte.dk her Testanbefalinger for plejehjem og hjemmeplejen (coronasmitte.dk)

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil videre mere

Læs SSTs retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet: Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet