Hvis du skal være med til at vaccinere

Vaccination mod covid-19 kan sygeplejersker hjælpe med. Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du som sygeplejerske skal være med til at vaccinere.

Opdateret 17. januar 2023

På denne side får du

På denne side kan du blive klogere på, hvad der gælder, hvis du skal være en del af vaccineindsatsen og være med til at vaccinere mod covid-19. Se hvad du skal være opmærskom på hvis du fx er på pension, tjenestemandspension eller efterløn. Vær også opmærksom på, at ekstraindtægter i 2022, som kan tilskrives mer- eller overarbejde relateret til covid-19 ikke skal modregnes i hverken efterløn, folke, - senior og folkepension. 

Her kan du læse om

Hvis du vil være vaccinatør

Nogle private virksomheder tilbyder, at sundhedspersonale kan deltage i vaccination mod covid-19. Inden du takker ja, bør du undersøge, om den private virksomhed har indgået overenskomst med DSR. 

Uanset om virksomheden har overenskomst med DSR eller ej, kan du få hjælp til at få gennemgået din ansættelseskontrakt hos DSR.

Disse private virksomheder har DSR overenskomst med

Kontakt din kreds for at høre mere om overenskomst med private virksomheder

 

Vaccination, hvis du er ansat i lægepraksis

En stor del af landets praktiserende læger har indgået aftale med regionerne om at udføre vaccinationerne, og det kan både du og dine kollegaer blive involveret i.

Du skal være opmærksom på, at overenskomsten med PLA, Regulativet og overenskomsten med Alles Lægehus ikke giver mulighed for at planlægge med arbejde i weekenden, og at der derfor skal indgås aftale Dansk Sygeplejeråd, for at der kan arbejdes i weekenden.

Vi vil derfor bede dig om at kontakte din kreds for nærmere rådgivning, hvis du bliver bedt om at arbejde i weekenden.

Forekommer der mer- eller overarbejde, skal det selvfølgelig honoreres efter overenskomstens regler. 

 

Vaccination - hvis du er studerende

Har du et studiejob i sundhedsvæsenet, er du omfattet af de samme regler og anbefalinger som øvrige ansatte. Følg de retningslinjer, du modtager fra din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at studerende i ansættelsesforhold ikke bliver pålagt eller påtager sig et ansvar som uddannet sygeplejerske, men udelukkende udfører de opgaver, den ansættende myndighed fastsætter.

Som studerende skal du ikke trækkes i SU, hvis du arbejder som en del af coronaberedskabet. Også i 2022 kan du søge om en forhøjelse af SU-fribeløbet svarende til din indtægt fra Covid-19-relateret arbejde. Se mere på su.dk

Læs mere om studiejob og coronaberedskab hos SLS 

 

Læs mere om vaccination mod covid-19