Hvis du selv skal vaccineres

Bliv klogere på Sundhedsstyrelsens udmeldinger om vaccination og revaccination af frontpersonale mod covid-19. Du kan også læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du oplever bivirkninger fra vaccine.

Opdateret d. 17. januar 2023


Dansk Sygeplejeråd følger vaccinesituationen tæt

Dansk Sygeplejeråd følger retningslinjer og udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen tæt for at sikre god rådgivning og bedst mulige vilkår for sygeplejersker. Det gælder såvel sygeplejersker, der foretager vaccinationer og sygeplejersker, der selv får tilbudt vaccination.

DSR har nedsat en intern vaccine-gruppe, der sørger på at bringe medlemmernes spørgsmål videre til myndighederne og opdaterede svar og information på DSR’s vaccine-side. DSR deltager bl.a. i møder med Sundhedsstyrelsen og er i løbende dialog med dem.

 

  På denne side kan du læse om:

  Vaccinationsprogram i efterår/vinter 2022/23 – gælder også for sundhedspersonale

  Booster-vaccination mod covid-19 tilbydes til udvalgt personale. Det er personale, som arbejder på sundheds- og ældreorådet og i udvalgte dele af socialområdet, og har tæt kontakt med borgere og patienter i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i forbindelse med opgaver indenfor pleje, omsorg og behandling.

  Vaccination mod influenza tilbydes også til personale i sundheds- og plejesektoren, der har tæt kontakt med personer i øget risiko for alvorligt forløb med influenza i forbindelse med opgaver inden for pleje, omsorg og behandling.

  Formålet med at tilbyde vaccination af sundhedspersonale er primært for at beskytte de sårbare borgere og patienter, som personalet har tæt kontakt til, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb som følge af covid-19 grundet deres sygdom/tilstand og/eller højere alder.

  Ansættelsessted afgør ikke, om personalet er omfattet af målgruppen. Ansatte i privatsektor såvel som offentlig sektor kan tilbydes vaccination og ligeledes sundhedspersonale ansat i andre sektorer. Studerende og vikarer/afløsere kan også være omfattet.

  Læs notatet fra Sundhedsstyrelsen "Vaccinationsprogram i efterår/vinter 2022/2023"

   

  Sådan bliver du vaccineret

  Personer i aldersdefinerede målgrupper visiteres til vaccinationstilbud, og de får tilsendt invitation via digitalpost eller postbrev.

  Personer i øvrige målgrupper, fx sundhedspersonale, modtager ikke en direkte invitation, men får adgang til vaccinationstilbud ved selvhenvisning på vacciner.dk.

  Personale i sundhedssektoren og ældreplejen anbefales vaccination mod covid-19. 

  Sundhedspersoner kan blive vaccineret, se mere her

   

  Du kan læse mere om vaccination mod covid-19

   

  Fire hurtige svar om vaccine mod covid-19​

  Fire hurtige svar om vaccine mod covid-19
  1. Vaccination er frivillig
   Det er frivilligt, om man vil vaccineres mod covid-19. Det betyder, at arbejdsgiver ikke kan pålægge en medarbejder at lade sig vaccinere.
  2. Vaccination i arbejdstiden, hvis muligt
   Det er DSR’s anbefaling, at vaccinen så vidt muligt foregår i arbejdstiden. Hvis du har fået en vaccinationstid, der ligger i arbejdstiden, anbefaler vi, at du beder om tjenestefri med løn. Hvis din leder ikke vil give dig tjenestefri med løn, kan du aftale med din leder, at du anvender afspadsering, tjenestefri uden løn, eller ferie. Baggrunden er, at vaccinationen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

  3. Honorar kan du ikke få for vaccination i fritiden
   Vaccineres du udenfor normale arbejdstid, har du ikke krav på honorering for den tid, du anvender på at blive vaccineret. Baggrunden er, at vaccinen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

  4. Nej til vaccinen - hvad betyder det?
   Da det er frivilligt at lade sig vaccinere mod covid-19, kan arbejdsgiveren ikke betragte sygdom, der opstår som følge af smitte af coronavirus, som selvforskyldt sygdom. Der skal derfor efter DSR’s opfattelse ydes sædvanlig løn under sygdom efter gældende regler. 

  Bivirkninger fra vaccine kan du anmelde

  Pfizer-BioNTech, Moderna og AstraZeneca (nu Vaxzevira) er alle vacciner mod covid-19. Ligesom al andet medicin kan vacciner mod covid-19 give bivirkninger. Sygeplejersker kan melde bivirkninger og andre følger af vaccine mod covid-19 til Lægemiddelstyrelsen.

  Meld bivirkning fra vaccine til Lægemiddelstyrelsen

  Bivirkninger kan være en arbejdsskade

  Bivirkninger efter vaccination for covid-19 kan være en arbejdsskade. Visse medarbejdergrupper kan således være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, blandt andet hvis sundhedsmyndighederne har anbefalet vaccination af disse grupper på baggrund af de pågældendes arbejde.

  Anmeldelse skal ikke bare ske, fordi du er blevet vaccineret. Anmeldelse som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven skal først ske, når der opstår komplikationer efter en vaccination, fx i form af længerevarende og/eller alvorlige bivirkninger.

  Arbejdsgiver skal foretage anmeldelsen. Arbejdsgiver er kun forpligtet til at anmelde til deres arbejdsskadeforsikring, hvis du er blevet syg, og én af følgende to ting gør sig gældende:

  1. Du kan have krav på ydelser efter loven fx udgifter til behandling, forsørgertabserstatning, varigt mén eller erhvervsevnetab
  2. Du har ikke genoptaget dit arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden.

  Sådan kan DSR hjælpe med rådgivning om din arbejdsskade

  Bivirkninger efter vaccination har du selv mulighed for at anmelde som arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis din arbejdsgiver ikke anmelder.

  DSR kan hjælpe dig med nærmere rådgivning omkring behandlingen af din sag, herunder om der er grundlag for at anmelde m.v.

  Se hvordan DSR kan hjælpe dig med din arbejdsskade

  Anmeldelse til Patienterstatningen

  Du bør også være opmærksom på at anmelde komplikationer efter en vaccination, fx i form af længerevarende og/eller alvorlige bivirkninger til Patienterstatningen.

  DSR vejleder ikke om anmeldelse til Patienterstatningen, men du kan søge information på Patienterstatningens hjemmeside.

  Find information hos Patienterstatningen