Ferie

Du har ret til ferie. Læs om feriereglerne og vær særligt opmærksom på, hvad de nye ændringer i ferieloven betyder for din kommende ferieplanlægning.

Du har ret til ferie

Du har ret til at holde 5 ugers ferie i et ferieår,  uanset om du er deltids- eller fuldtidsbeskæftiget, og uanset om du har optjent ret til ferie med løn.

Er du ansat i en region eller kommune har du endvidere ret til en 6. ferieuge. Er du statsansat kaldes det særlige feriefridage, og dem optjener du 5 af, hvis du har været beskæftiget i hele optjeningsåret. På det private område er en 6. ferieuge eller feriefridage ikke indeholdt i ferieloven, men kan være aftalt i din overenskomst eller på din arbejdsplads.  

Læs mere om dine ferierettigheder nedenfor ved at klikke dig ind på den sektor, du er ansat i. 

 

Ny ferielov

Den 1. september 2020 træder nye ferieregler i kraft, men allerede nu befinder vi os i en overgangsperiode mellem den nuværende ordning med forskudt ferie til den nye ferieordning med samtidighedsferie. Få overblik over, hvad det betyder for dig og hvad du skal være særligt opmærksom på: Nye ferieregler - hvad betyder det for dig?