Bestil dine indefrosne feriepenge

Dine sidste 2 ugers indefrosne feriepenge kan du bestille fra nu og frem til 31. maj 2021. Læs her, hvordan du skal forholde dig, og hvordan du får de 2 indefrosne uger udbetalt eller alle 5 uger, hvis du ikke hævede de 3 uger i efteråret 2020.

Det får du på denne side

Din arbejdsgiver har indberettet dine indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. I starten af 2021 vil du få et brev i e-Boks, hvor du skal tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet. På denne side kan du også læse, hvordan du kan få de resterende to ugers indefrosne feriepenge udbetalt, og hvad du skal gøre, hvis du allerede har fået dine tre uger udbetalt.

Her kan du læse om

Du modtager en opgørelse over indefrosne feriepenge

Hvis du har været i job i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, så har din arbejdsgiver i slutningen af december 2020 indberettet dine indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

I starten af 2021 får du et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i din e-Boks, hvor du vil blive bedt om at tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til fonden.

Så meget har din arbejdsgiver indberettet

Din arbejdsgiver skal indberette 12,5 % af din ferieberettigede løn (før skat) for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Den ferieberettigede løn er fx:

  • Din faste løn hver måned
  • Overarbejde
  • Faste tillæg fx funktions- og kvalifikationstillæg mv.
  • Optjent bonus eller provision
  • Løn under sygdom
  • Løn under barselsorlov, hvor du har modtaget enten fuld løn eller pension.

Feriepenge har du ikke optjent, hvis du hverken modtog løn eller pension. Du skal også være opmærksom på, at du ikke optjener ferie af de dage, hvor du fx har afholdt ferie eller ulønnet orlov i perioden.

Hvis du har været på barselsorlov i indefrysningsperioden, skal du være opmærksom på, at du kun har optjent feriepenge i den del af din barsel, hvor du har modtaget løn eller pension.

Hvis du har været ansat og har modtaget løn eller pensionsindbetalinger, mens du har været på barselsorlov, vil du have optjent feriepenge på baggrund af din sædvanlige løn, du modtog i de seneste 4 uger, hvor du fik fuld løn under barselsorloven og ikke kun af pensionsindbetalingen.

Husk at tjekke, om din ferieopgørelse er korrekt

Beløbet på opgørelsen dækker hele perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 – uanset om du valgte at få udbetalt 3 ugers feriepenge i 2020. Du bør derfor tjekke din opgørelse, også selvom du allerede har fået udbetalt 3 ugers feriepenge i efteråret.

Du opfordres til at gennemgå dine lønsedler fra samme periode og beregne din samlede ferieberettede lønindkomst og derefter sammenligne den med opgørelsen, som du har modtaget fra fonden. 

Download vejledende skema til beregning af feriepenge optjent i indefrysningsperioden

Hvis du ikke umiddelbart kan genkende det beløb, der står på opgørelsen, bør du kontakte din arbejdsgiver, så I kan gennemgå den.  

Hvis du allerede har fået udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge

Hvis du allerede har fået de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt, er det sket på baggrund af 12,5 % af din A-indkomst inkl. AM-bidrag, da din arbejdsgiver ikke var forpligtet til at indberette dine feriepenge til fonden før 31. december 2020.

Derfor kan du have fået udbetalt for meget eller for lidt, da udbetalingerne ikke tog højde for fx barsel eller afholdt ferie i optjeningsperioden. Hvis det er tilfældet, vil det blive korrigeret i de resterende to ugers feriepenge, som fortsat er indefrosset, og som kan ansøges om udbetalt indtil 31. maj 2021. 

Hvis du ikke fik ansøgt om at få de første tre ugers feriepenge udbetalt sidste år indenfor ansøgningsfristen, vil der være mulighed for, at du kan vælge at få alle 5 ugers feriepengeudbetalt.

Kontakt din lokale kreds, hvis du har spørgsmål til om indefrosne feriepenge

Læs mere om indefrosne feriepenge på borger.dk

Indefrosne feriepenge: Bestil dem frem til 31. maj 2021

De sidste to ugers indefrosne feriepenge kan du nu bestille – eller alle 5 uger, hvis du ikke hævede de 3 uger i efteråret 2020.

Du kan få udbetalt feriepenge, der er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Hvis du har været i beskæftigelse i hele perioden, svarer det til fem ugers feriepenge. 

Har du kun arbejdet en del af perioden, vil du få forholdsmæssigt mindre udbetalt. De første tre uger, optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, kunne du få udbetalt frem til 1. december 2020.

De resterende to ugers feriepenge, som du har optjent i perioden 1. april til 31. august 2020, kan du nu få bestille til udbetaling på borger.dk.

Hvis du ikke fik udbetalt de første tre ugers feriepenge i efteråret, vil du få alle de 5 ugers feriepenge udbetalt. 

Sådan får du dine feriepenge udbetalt

Du kan fra nu af bestille de alle dine indefrosne feriepenge. Hvis du har fået udbetalt 3 ugers feriepenge i efteråret, er de trukket fra det beløb, du nu kan bestille. Du kan bestille feriepengene frem til den 31. maj.

Du kan bestille dine feriepenge på borger.dk

Når du har bestilt feriepengene via borger.dk, vil du efter få dage modtage et brev med præcis angivelse af, hvor mange feriepenge du får udbetalt, og hvornår de udbetales til din NemKonto.

Du skal være opmærksom på, at udbetaling er frivillig og derfor ikke sker automatisk, så hvis du ønsker feriepengene udbetalt nu og ikke først, når du går på folkepension, skal du søge om det på borger.dk

Det vil være Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler feriepengene til din NemKonto og ikke din arbejdsgiver. Hvis du har fået udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge i efteråret 2020, blev dine feriepenge beregnet på baggrund af oplysninger i e-indkomst fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 og ikke på baggrund af indberetninger fra din arbejdsgiver. Hvis du hhv. har fået for meget eller for lidt i forhold til de faktiske optjente feriemidler, vil dette blive reguleret i de tilbageværende feriepenge.

Er du ikke enig i fondens afgørelse om førtidig udbetaling af dine feriepenge?

Fondens afgørelse om førtidig udbetaling af dine feriepenge kan ikke indbringes for et klagenævn eller anden administrativ myndighed. Hvis du vil klage over din afgørelse, skal du derfor sende en klage direkte til Lønmodtagernes Feriemidler.