Få udbetalt resten af dine indefrosne feriepenge

Til foråret 2021 udbetales den del af de indefrosne feriepenge, der ikke blev udbetalt i efteråret, hvor du kunne få op til 3 uger udbetalt. Læs her, hvordan du skal forholde dig,. Læs også hvordan du kan klage, hvis du er uenig i det beløb, du fik udbetalt.

Det får du på denne side

Læs, hvordan du kan få de resterende to ugers indefrosne feriepenge udbetalt. Hvad du gør, hvis du ikke fik søgt om de første tre. Og læs hvordan du klager, hvis du er uenig i beløbet du fik udbetalt for de første 3 uger. 

Her kan du læse om

Indefrosne feriepenge: få de resterende to uger udbetalt

Feriepenge, der er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, kan du få udbetalt. Hvis du har været i beskæftigelse i hele perioden, svarer det til fem ugers feriepenge. 

Har du kun arbejdet en del af perioden, vil du få forholdsmæssigt mindre udbetalt.

Tre ugers feriepenge var til udbetaling i efteråret 2020

De første tre uger, optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 kunne du få udbetalt frem til 1. december 2020.

Feriepengene for de sidste to uger kommer til udbetaling i foråret 2021

De resterende to ugers feriepenge, som du har optjent i perioden 1. april til 31. august 2020, vil du kunne ansøge om i foråret 2021, når der på Borger.dk åbnes op for ansøgningerne.

Sådan får du de 2 ugers feriepenge udbetalt

Det vil være Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler feriepengene til din NemKonto og ikke din arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at udbetaling er frivillig og derfor ikke sker automatisk, så hvis du ønsker dem udbetalt nu og ikke først når du går på folkepension, skal du søge om det i foråret 2021.

Den præcise dato  for ansøgningsfristen kendes endnu ikke. Dansk Sygeplejeråd følger udviklingen tæt og opdaterer på denne side, når ansøgningsfrister og ansøgningstidspunktet offentliggøres.

Du kan stadig nå at få de tre ugers feriepenge fra efteråret med

Hvis du ikke fik ansøgt om at få de første tre ugers feriepenge udbetalt senest indenfor ansøgningsfristen, vil der være mulighed for at du kan vælge at få alle de 5 ugers feriepenge udbetalt til foråret.

Hvis du har fået udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge i efteråret 2020, blev dine feriepenge beregnet på baggrund af oplysninger i e-indkomst fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 og ikke på baggrund af indberetninger fra din arbejdsgiver. Hvis du hhv. har fået for meget eller for lidt i forhold til de faktiske optjente feriemidler, vil dette blive reguleret i de tilbageværende feriemidler.

Klag, hvis du er uenig i beløbet

Det er først i starten af  2021, at Lønmodtagernes Feriemidler vil underrette hver enkelt lønmodtager via e-Boks, om de feriepenge arbejdsgiver har indberettet for den enkelte. Det er derfor først fra det tidspunkt du kan beregne om beløbet du har fået udbetalt, er korrekt.

Sådan gør du: Hvis du er uenig i beløbet, du har fået udbetalt

Hvis du har ansøgt om at få 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt senest den 1. december 2020, men ikke er enig i beløbet, som Lønmodtagernes Feriemidler har udbetalt, kan du få din sag genoptaget.

Hvis fonden har udbetalt et beløb, som du ikke mener er korrekt, er det vigtigt du senest den 15. januar 2021, anmoder fonden om genbehandling af din sag og i den forbindelse sender dokumentation til fonden på at den første udbetaling er beregnet på et forkert grundlag.

Klag inden den 15. januar på borger.dk

Send din klage til Lønmodtagernes Feriemidler

Læs mere om hvordan du kontakter Lønmodtagernes Feriemidler på borger.dk

Du kan sende din klage enten som digital post.  Som dokumentation kan du henvise til din arbejdsgivers indberetninger til fonden, som senest skal ske den 31. december 2020 samt indsende lønsedler fra perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 og på den baggrund anmode fonden om at genbehandle din sag. Hvis fonden endnu ikke har adgang til din arbejdsgivers indberetninger, kan du anmode din arbejdsgiver om en kopi af de indberetninger, der er foretaget for dig.

Hvis fonden modtager dokumentation på, at du har ret til at få udbetalt et højere feriepengebeløb senest den 15. januar 2021, vil fonden på grundlag af den indsendte dokumentation genberegne udbetalingen manuelt og træffe ny afgørelse om udbetaling.

Særlig for dig, der var på barsel mellem 1. september 2019 og 31. august 2020

Hvis du har været ansat og/eller fået løn og pensionsindbetalinger, mens du har været på barselsorlov, vil du have optjent feriepenge på baggrund af din sædvanlige løn, du modtog i de seneste 4 uger, hvor du fik fuld løn under barselsorloven og ikke kun af pensionsindbetalingen.

Du har derimod ikke optjent feriepenge, hvis du hverken modtog løn eller pension.

Som dokumentation kan du henvise til din arbejdsgivers indberetninger til fonden, som senest skal ske den 31. december 2020 samt indsende lønsedler fra de seneste 4 uger, hvor du modtog fuld løn. De 4 uger kan ligge både før og efter orloven, afhængigt af hvordan din orlov var placeret i forhold til indefrysningsperioden.

Vær opmærksom på fristen den 15. januar

Hvis du ikke ansøger om genbehandling inden for fristen – senest den 15. januar 2021, er der risiko for fonden afviser at genbehandle din sag

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale kreds. Find din kreds her

Læs mere om indefrosne feriepenge på borger.dk