Nu kan du få udbetalt 3 uger af dine indefrosne feriepenge

Fra nu af og frem til 1. december kan du søge om at få 3 af dine 5 ugers indefrosne feriepenge udbetalt.

Hvis du har haft lønnet arbejde i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, vil du kunne få udbetalt de indefrosne feriepenge, hvilket svarer til feriepenge for 3 uger. Har du kun arbejdet en del af perioden, vil du få forholdsmæssigt mindre udbetalt. Det vil være Lønmodtagernes Feriemidler der udbetaler feriepengene til din NemKonto og ikke din arbejdsgiver.

Hvornår kan jeg få feriepengene udbetalt

Du kan fra nu af og frem til 1. december bestille 3 uger af dine indefrosne feriepenge. Du skal være opmærksom på, at udbetaling er frivillig og derfor ikke sker automatisk, så hvis du ønsker dem udbetalt nu og ikke først når du går på folkepension, skal du inden den 1. december 2020 søge om at få dem udbetalt via borger.dk.

Hvis du ikke aktivt går ind og beder om at få feriepengene udbetalt inden den 1. december 2020, vil de fortsat være indefrosset, indtil du opnår den til enhver tid gældende folkepensionsalder, hvor de automatisk vil blive udbetalt.

Jeg har fået udbetalt fondsferie/ferieforskud

Hvis du har fået udbetalt fondsferiedage, fratrækkes værdien af de 3 ugers ferie. Dette skyldes, at feriebetaling af fondsferiedage vedrører perioden 1. september 2019 til 31. december 2019, som er en del af den periode 1. september 2019 til 31. marts 2020, der udbetales efter ordningen.

Hvad sker der med de 2 ugers indefrosne feriepenge der ikke udbetales

De 2 ugers feriepenge, som du har optjent, hvis du har haft lønnet beskæftigelse i perioden 1. april til 31. august 2020, er indtil videre fortsat indefrosset. Regeringen har dog meldt ud, at der senere i dette efterår genoptages forhandlinger med de andre partier i Folketinget med henblik på, om de sidste 2 ugers feriepenge også skal udbetales.

Vær opmærksom på

At selvom Folketinget har besluttet, at du kan få udbetalt 3 uger af dine indfrosne feriepenge i år, har din arbejdsgiver fortsat stadig deadline til den 31. december 2020 til at indberette feriepengene. Det er derfor Lønmodtagernes Feriemidler, der i første omgang lægger ud.

Da Lønmodtagernes Feriemidler beregner dine 3 ugers feriepenge på baggrund af din arbejdsgivers indberetning til skattemyndighederne, Feriepengeinfo og Feriekonto for perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, har Lønmodtagernes Feriemidler meldt ud, at nogle kan opleve at få et forkert beløb udbetalt.

Det er først i starten af  2021, at Lønmodtagernes Feriemidler vil underrette hver enkelt lønmodtager via e-Boks, om de feriepenge arbejdsgiver har indberettet for den enkelte. Det er derfor først fra det tidspunkt du kan beregne om beløbet du har fået udbetalt, er korrekt.

Hvis du har spørgsmål til de feriepengeoplysninger der fremgår på Borger.dk, opfordres du til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidlers Hotline på tlf. 70128085. Hotlinen kan kontaktes mandag til fredag kl. 9.00-18.00. Du kan også skrive til dem via kontaktformularen som du finder her.