Tjek dine indefrosne feriepenge

Til foråret 2021 udbetales den del af de indefrosne feriepenge, der ikke blev udbetalt i efteråret, hvor du kunne få op til 3 uger udbetalt. Læs her, hvordan du skal forholde dig.

Det får du på denne side

Din arbejdsgiver har indberettet dine indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. I starten af 2021 vil du få et brev i e-Boks, hvor du skal tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet. På denne side kan du også læse, hvordan du kan få de resterende to ugers indefrosne feriepenge udbetalt, og hvad du skal gøre, hvis du allerede har fået dine tre uger udbetalt.

Her kan du læse om

Du modtager en opgørelse over indefrosne feriepenge

Hvis du har været i job i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, så har din arbejdsgiver i slutningen af december 2020 indberettet dine indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

I starten af 2021 får du et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i din e-Boks, hvor du vil blive bedt om at tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til fonden.

Så meget har din arbejdsgiver indberettet

Din arbejdsgiver skal indberette 12,5% af din ferieberettigede løn (før skat) for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Den ferieberettigede løn er fx:

  • Din faste løn hver måned
  • Overarbejde
  • Faste tillæg fx funktions- og kvalifikationstillæg mv.
  • Optjent bonus eller provision
  • Løn under sygdom
  • Løn under barselsorlov, hvor du har modtaget enten fuld løn eller pension.

Feriepenge har du ikke optjent, hvis du hverken modtog løn eller pension. Du skal også være opmærksom på, at du ikke optjener ferie af de dage, hvor du fx har afholdt ferie eller ulønnet orlov i perioden.

Hvis du har været på barselsorlov i indefrysningsperioden, skal du være opmærksom på, at du kun har optjent feriepenge i den del af din barsel, hvor du har modtaget løn eller pension.

Hvis du har været ansat og har modtaget løn eller pensionsindbetalinger, mens du har været på barselsorlov, vil du have optjent feriepenge på baggrund af din sædvanlige løn, du modtog i de senest 4 uger, hvor du fik fuld løn under barselsorloven og ikke kun af pensionsindbetalingen.

Husk at tjek om din ferieopgørelse er korrekt

Beløbet på opgørelsen dækker hele perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 – uanset om du valgte at få udbetalt 3 ugers feriepenge i 2020. Du bør derfor tjekke din opgørelse, også selvom du allerede har fået udbetalt 3 ugers feriepenge i efteråret.

Du opfordres til at gennemgå dine lønsedler fra samme periode og beregne din samlede ferieberettede lønindkomst og derefter sammenligne den med opgørelsen, som du har modtaget fra fonden. 

Download vejledende skema til beregning af feriepenge optjent i indefrysningsperioden

Hvis du ikke umiddelbart kan genkende det beløb, der står på opgørelsen, bør du kontakte din arbejdsgiver, så I kan gennemgå den.  

Hvis du allerede har fået udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge

Hvis du allerede har fået de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt, er det sket på baggrund af 12,5% af din A-indkomst inkl. AM-bidrag, da din arbejdsgiver ikke var forpligtet til at indberette dine feriepenge til fonden før 31. december 2020.

Derfor kan du have fået udbetalt for meget eller for lidt, da udbetalingerne ikke tog højde for f.eks. barsel eller afholdt ferie i optjeningsperioden. Hvis det er tilfældet, vil det blive korrigeret i de resterende to ugers feriepenge, som fortsat er indefrosset, og som vi forventer kan udbetales efter ansøgning til foråret.

Hvis du ikke fik ansøgt om at få de første tre ugers feriepenge udbetalt sidste år indenfor ansøgningsfristen, vil der være mulighed for at du kan vælge at få alle 5 ugers feriepenge udbetalt til foråret. Den præcise dato for ansøgningsfristen kendes endnu ikke. DSR følger udviklingen tæt og opdaterer denne side, når ansøgningsfrister og ansøgningstidspunktet offentliggøres.

Kontakt din lokale kreds, hvis du har spørgsmål til om indefrosne feriepenge

Læs mere om indefrosne feriepenge på borger.dk

Indefrosne feriepenge: få de resterende to uger udbetalt

Feriepenge, der er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, kan du få udbetalt. Hvis du har været i beskæftigelse i hele perioden, svarer det til fem ugers feriepenge. 

Har du kun arbejdet en del af perioden, vil du få forholdsmæssigt mindre udbetalt.

Tre ugers feriepenge var til udbetaling i efteråret 2020

De første tre uger, optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 kunne du få udbetalt frem til 1. december 2020.

Feriepengene for de sidste to uger kommer til udbetaling i foråret 2021

De resterende to ugers feriepenge, som du har optjent i perioden 1. april til 31. august 2020, vil du kunne ansøge om i foråret 2021, når der på Borger.dk åbnes op for ansøgningerne.

Sådan får du de 2 ugers feriepenge udbetalt

Det vil være Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler feriepengene til din NemKonto og ikke din arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at udbetaling er frivillig og derfor ikke sker automatisk, så hvis du ønsker dem udbetalt nu og ikke først når du går på folkepension, skal du søge om det i foråret 2021.

Den præcise dato  for ansøgningsfristen kendes endnu ikke. Dansk Sygeplejeråd følger udviklingen tæt og opdaterer på denne side, når ansøgningsfrister og ansøgningstidspunktet offentliggøres.

Du kan stadig nå at få de tre ugers feriepenge fra efteråret med

Hvis du ikke fik ansøgt om at få de første tre ugers feriepenge udbetalt senest indenfor ansøgningsfristen, vil der være mulighed for at du kan vælge at få alle de 5 ugers feriepenge udbetalt til foråret.

Hvis du har fået udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge i efteråret 2020, blev dine feriepenge beregnet på baggrund af oplysninger i e-indkomst fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 og ikke på baggrund af indberetninger fra din arbejdsgiver. Hvis du hhv. har fået for meget eller for lidt i forhold til de faktiske optjente feriemidler, vil dette blive reguleret i de tilbageværende feriemidler.