Kontakt Dansk Sygeplejeråd hvis du er lektorbedømt før 2013 og påtænker at søge en lektorstilling på en anden professionshøjskole?

Kontakt Dansk Sygeplejeråd, hvis du er lektorbedømt før 2013 og påtænker at søge en lektorstilling på en anden professionshøjskole

Den 1. januar 2019 trådte den nye ”bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelser” i kraft. Forud for ikrafttræden har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på et møde med HR-netværket for professionshøjskolerne i november 2018 understreget, at man ikke direkte kan ansættes som lektor ved en ny institution, hvis man er lektorbedømt før 1. august 2013. Styrelsens tolkning betyder, at de lektorer, som er lektorgodkendt før 1. august 2013 og som søger ansættelse på en anden professionshøjskole, skal lektorbedømmes på ny.

 

Dansk Sygeplejeråd er ikke enig i denne ændring i kravene til lektorer bedømt efter den tidligere stillingsstruktur. Sammen med andre fagforbund har DSR været i kontakt med Styrelsen og påpeget, at udgangspunktet er, at der gives merit fra en tidligere stillingsstruktur til en ny.

 

Er du lektorbedømt før 1. august 2013 og påtænker at skifte til en anden professionshøjskole, opfordres du til at kontakte Dansk Sygeplejeråd inden du accepterer en ny stilling.