Hvad er en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant (TR) er medlemmets nærmeste og mest personlige kontakt til fagforeningen.

Din faglige repræsentant på arbejdspladsen

I DSR er der omkring 1300 tillidsrepræsentanter, og de er din faglige repræsentant på arbejdspladsen.

Det kan du bruge din TR til

Tillidsrepræsentants primære opgave er at tale din og kollegernes sag over for ledelsen.

I DSR gennemgår alle tillidsrepræsentanter en grundig TR-uddannelse, så de er klædt på til at hjælpe medlemmerne ude på de enkelte arbejdspladser.

Din TR kan hjælpe dig, hvis du fx har spørgsmål til:

 • ferie/særlige fridage
 • din overenskomst og arbejdstid
 • om du får den rigtige løn
 • formuleringen i dit ansættelsesbrev
 • dit medlemskab af DSR
 • muligheder for uddannelse og orlov
 • hvad der sker i relation til afskedigelse

TR har tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig med spørgsmål eller hvis du har brug for råd og vejledning.

 

Det bruger TR sin tid på

TR har alsidige opgaver og udfordringer med omdrejningspunkt i fire facetter:

 • TR fungerer som rådgiver, vejleder og forhandler i forhold til medlemmers løn og ansættelsesforhold
 • TR deltager i arbejdet med at gøre arbejdspladsen attraktiv og udviklende
 • TR er med til at sikre fagligheden og kan deltage i sundhedspolitikken

 

En undersøgelse blandt DSR's TR viser, at det de bruger mest tid på er at:

 • deltage i samarbejdsudvalg/MED-udvalg
 • deltage mødeaktiviteter med andre TR fra DSR
 • arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet
 • informere medlemmer og ikke-medlemmer om fagforeningens aktiviteter
 • være personlig rådgiver for medlemmer
 • varetage medlemmers interesser i forhold til besparelser og omstruktureringer
 • samarbejde med andre faggruppers TR
 • forhandle løn for kolleger
 • varetage medlemmernes interesser i forhold til normeringer
 • assistere medlemmer ved samarbejdsproblemer

 

TR-valg

Der kan vælges en TR, hvis der minimum er ansat fem sygeplejersker på arbejdspladsen. TR vælges af kollegerne og valgperioden er 4 år.

Du skal være medlem af DSR og have været ansat på arbejdspladsen i mindst 6 måneder for at kunne stille op til et TR valg.