Hvad er en tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentanterne er medlemmernes nærmeste og mest personlige kontakt til deres fagforening, og skal betragtes som DSR's repræsentanter på de enkelte arbejdspladser. En TR har mange opgaver, der favner bredt.

Din faglige repræsentant på arbejdspladsen

I DSR er der omkring 1300 tillidsrepræsentanter, og de er din faglige repræsentant på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentants primære opgave er at tale din og kollegernes sag over for ledelsen. I DSR gennemgår alle tillidsrepræsentanter en grundig TR-uddannelse, så de er klædt på til at hjælpe medlemmerne ude på de enkelte arbejdspladser.

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om for eksempel ferie/særlige fridage, overenskomst, løn, ansættelsesbrev, dit medlemskab af DSR, uddannelse, orlov og afskedigelse.

En tillidsrepræsentant har selvfølgelig tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig med spørgsmål, eller hvis du har brug for råd og vejledning.

Der kan vælges en tillidsrepræsentant hvis der er minimum fem medlemmer af DSR på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten vælges af kollegerne, og alle medlemmer af DSR kan stille op ved TR-valg (hvert 2. år).

En tidligere undersøgelse blandt DSR's tillidsrepræsentanter viser, at de 10 opgaver, som de bruger mest tid på er følgende:

  • deltage i MED-udvalg/samarbejdsudvalg
  • mødeaktiviteter med andre DSR-tillidsrepræsentanter
  • arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet
  • informere kolleger om fagforeningens aktiviteter
  • være personlig kriserådgiver for kolleger
  • varetage kollegers interesser i forhold til besparelser
  • samarbejde med andre faggruppers TR
  • forhandle løn for kolleger
  • varetage kollegers interesser i forhold til normeringer
  • assistere kolleger med samarbejdsproblemer

Se også