Hvordan kan vi lære af en patientklage

Hvordan kan din arbejdsplads aktivt imødekomme patientklager?

Hvad kan du gøre som sygeplejerske

Langt de fleste grunde til patientklager skyldes systemfejl. Det er oftest situationen og ikke sundhedspersonen, der er årsagen til en utilsigtet hændelse eller en patientklage.

Er du blevet involveret i en patientklage, er det derfor godt, hvis du kan tale åbent om det med dine kollegaer, TR og ledelsen. På den måde kan I fokusere på, hvordan I på arbejdspladsen kan lære af patientklagen. Ring og få råd og vejledning til patientklageteamet i DSR på telefon 3315 1555.

Min rolle som leder i patientklager

Når en sygeplejerske bliver part i en patientklage, så kan det medføre, at sygeplejersken oplever skyld og skam. Hvis ikke der bliver taget ordentligt hånd om sygeplejersken, kan det få den konsekvens, at sygeplejersken bliver bange for at løse vanskelige opgaver i frygt for at begå fejl. Det kan igen føre til sygemelding og i værste fald at sygeplejersken forlader faget.

Som leder er det derfor vigtigt:

  • At du skaber rum til reaktioner fra den konkrete sygeplejerske og gruppen af sundhedspersoner.
  • At du sørger for at alle sygeplejersker kender til arbejdspladsens procedure for, hvordan man griber en klagesag, fejl eller UTH an.
  • At være medvirkende til at der med afsæt i patientklagen bliver skabt fokus på læring, som alle sundhedspersoner kan deltage i.

Min rolle som TR i patientklager

Hvis du oplever, at din kollega er blevet part i en patientklage, så skal du opfordre til at kollegaen tager kontakt til patientklageteamet i DSR på telefon 3315 1555.

Du er en vigtig støtte for kollegaen på arbejdspladsen og du kan bidrage med:

  • At være bindeleddet mellem ledelsen og medarbejder.
  • At sikre at der lokalt, med afsæt i den aktuelle patientklage, bliver fokus på læring.
  • Overveje om der er behov for at ændre på en nuværende retningslinje eller instruks på, hvordan arbejdspladsen håndterer patientklager?

Læs mere