Jeg har fået en tilsynssag

Dansk Sygeplejeråd klæder dig på til mødet i Styrelsen for Patientsikkerhed og deltager som bisidder.

Tilsyn med sundhedspersoner

Styrelsen for Patientsikkerhed påbegynder en undersøgelse af en sundhedsperson, hvis der er en konkret mistanke om, at personen ikke lever op til sit faglige ansvar og virke og dermed udgør en risiko for patientsikkerheden.

En tilsynssag vil typisk starte med, at du får et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Du vil blive oplyst om, hvem der har indberettet dig til Styrelsen for Patientsikkerhed og årsagen hertil. 

Styrelsen for Patientsikkerhed beder dig om at komme til et møde. DSRs konsulenter hjælper dig forud for mødet og deltager som din bisidder.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan afgøre, at der ikke er anledning til at føre tilsyn og tilsynssagen afsluttes og lukkes.

Finder Styrelsen for Patientsikkerhed at der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen kan udgøre en fare for patienterne, har de flere sanktionsmuligheder, som de kan anvende. Læs om tilsyn med sundhedspersoner på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. 

Få hjælp til din tilsynssag

Skal du til en samtale i Styrelsen for Patientsikkerheds Tilsyn og Rådgivning, kan du få støtte og vejledning af Dansk Sygeplejeråd.

Vi rådgiver dig om:

  • Hvordan du skal forholde dig
  • Hvordan mødet foregår
  • Vi hjælper dig med forberedelserne til mødet
  • Vi tilbyder at deltage som din bisidder.

Kontakt Dansk Sygeplejeråd allerede tidligt i forløbet, da det giver os den bedste mulighed for at hjælpe dig. Ring på telefon 3315 1555.

Når din arbejdsplads får besøg af tilsynet

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet.

Der er to forskellige former for risikobaseret tilsyn med behandlingssteder:

  • Planlagte
  • Reaktive

I de planlagte tilsyn vil styrelsen hvert år føre tilsyn på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være. Der vælges årligt temaer for de planlagte tilsyn, og behandlingssteder udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering af typer af behandlingssteder eller ved stikprøve. I 2018 fokuserer det risikobaserede tilsyn på medicinering og overgange i patientforløb.

I de reaktive tilsyn har Styrelsen for Patientsikkerhed fået kendskab til omstændigheder, der udgør en fare eller begrundet mulig fare for patientsikkerheden. Styrelsen reagerer ved at undersøge forholdene og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre patientsikkerheden. Læs mere om tilsyn med behandlingssteder

Læs mere