Patientklager og tilsynssager

Få hjælp og støtte til håndtering af patientklager og tilsynssager

Hvor får jeg hjælp?

Du kan få sygeplejefaglig vejledning og juridisk bistand i DSR, hvis du kommer ud for en klagesag.

Sygeplejerske snakker i telefon ved computer
Du skal altid tage en patientklagesag alvorligt. 

Vi anbefaler alle medlemmer, uanset om du er bekymret for at få en klagesag eller om du er involveret i en klagesag, til at henvende sig til Dansk Sygeplejeråd tidligt.

Det giver os den bedste mulighed for at hjælpe dig.

Kontakt vores patientklageteam på telefon 3315 1555