Din løn efter lokal aftale

En del af lønnen forhandles på arbejdspladsen. Den såkaldte lokale løndannelse.

Størstedelen af din løn er fastsat i overenskomsten, og en del af lønnen forhandles på arbejdspladsen. Det er den såkaldte lokale løndannelse. Lokal løn gives typisk som et tillæg, men det kan også være et ekstra løntrin, højere pension eller resultatløn.

Der skelnes mellem lokal løn, der gives på baggrund af kvalifikationer og funktioner. Kvalifikationsløn er knyttet til personlige egenskaber. Det kan fx være erfaring og uddannelse. Funktionsløn er knyttet til bestemte funktioner eller opgaver, man udfører. 

Aftaler om lokal løn kan enten være individuelle aftaler for det enkelte medlem eller en forhåndsaftale. I en forhåndsaftale fastsættes, hvilke kriterier der skal opfyldes for, at en ansat eller gruppe af ansatte får løn efter aftalen. 

Lokal løn forhandles mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen på den enkelte arbejdsplads. Hvor der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, er det DSR's konsulenter, der forhandler med ledelsen. Vi anbefaler, at du tager kontakt til (fælles)tillidsrepræsentanten eller kredsen for oplysninger om lokal løn på din arbejdsplads. Find din kreds 

Lønforhandlingerne kan ske ved ansættelsen eller undervejs i din ansættelse, når du får nye opgaver. Der forhandles også ofte tillæg ved årlige forhandlinger som resultat af overenskomstaftalerne. 

​Lokalløn ved ny stilling

Når du tiltræder en ny stilling, er det vigtigt, at såvel opgaver som funktioner i stillingen er kendte, samt at lønnen er aftalt, så den afspejler opgavernes karakter og dine kompetencer. For at sikre dette, kan du kontakte tillidsrepræsentanten for området og få hjælp til forhandlingen. Det er vigtigt, at du ikke siger din nuværende stilling op, før du har modtaget et (skriftligt) tilbud om løn- og ansættelsesvilkår i det nye job. Læs mere om indsatsen Sig først ja til et nyt job efter lønforhandling.

 

Lokalløn ved nye opgaver og kompetencer

Sker der ændringer i dit job, der ligger ud over de opgaver, der forventeligt ligger i stillingen, eller får du et større ansvarsområde eller nye kompetencer gennem uddannelse, skal der ske en genforhandling af din løn.

 

Lokalløn som en del af årlige lønforhandlinger

Der kan også ske en lønforhandling efter aftalerne om lokal løndannelse. I følge aftalerne på det offentlige område, skal der være forhandlinger om lokal løn én gang om året, hvis en af parterne ønsker det. Lønforhandlingerne kan også ske løbende, hvis parterne er enige om det. 

Find aftalerne om lokal løndannelse på det offentlige område: 

Lønløftet

Læs også