Din pension efter overenskomst - Privat

På det private område er der mange forskellige pensionsordninger. En god pensionsordning er vigtigt.

 

Privat pensionsordning

De fleste privatansatte sygeplejersker er omfattet af en pensionsordning, og for overenskomstansatte sygeplejersker vil pensionsordningen være i Pensionskassen for Sygeplejersker, der administreres af PKA. Pensionens størrelse varierer fra et samlet bidrag på 12% og op til 18%.

Der kan i enkelte virksomheder være aftalt fravigen­de ordninger. Dette gælder bl.a. inden for arbejdsmil­jøbranchen. Hvis du allerede har en pensionsordning f.eks. i PKA, bør du dog overveje at bevare din pension samlet her.

Hvis der ikke er indgået overenskomst mellem dit ansættelsessted og DSR, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er omfattet af en pensions­ordning.  Du har i disse situationer mulighed for at fortsætte din pensionsordning i Pensionskassen for Sygeplejersker (PKA).

Hvis du omfattes af en anden pensionsordning end PKA, anbefaler vi, at du at retter henvendelse til PKA vedr. din pensionsordning dér.

Du er altid velkommen til at kontakte PKA og få en snak om, hvad det betyder for din pension, at du f.eks. får nyt job, går på orlov uden løn, deltid eller lign.

På www.pka.dk kan du tjekke dine egne tal og beregne konsekvenserne af f.eks. ændret arbejdstid og orlov.

 

 

Læs mere hos pensionskassen PKA