Din pension efter overenskomsten - Kommune

Hér kan du læse om din pensionsordning, som er knyttet til din ansættelse.

Hvis du er sygeplejerske i en ikke-ledende stilling

Til din ansættelse er der knyttet et pensionsordning bestående af en centralt aftalt pensionsprocent samt indbetaling til ATP.

Derudover indbetales der pension af de lønafhængige særydelser – dog ikke overarbejde. I kommunerne er der også en fritvalgsordning.

  • Pensionsprocenten er 13,93 pct.
  • Pensionsprocenten er 5 pct. af særydelser for aften- og nattevagter, lørdage samt søn- og helligdage.

Fritvalgsordning

Der er med kommunerne aftalt et fritvalgstillæg, hvor den ansatte kan vælge mellem et kronetillæg eller en pensionsforhøjelse. Udgangspunktet er en kroneforhøjelse, hvis ikke den ansatte meddeler arbejdsgiveren, at der ønskes en pensionsforhøjelse.

  • Fritvalgstillægget udgør 0,34 pct.

ATP

  • ATP-sats A er gældende for alle.

 

Hvis du er leder

Til din ansættelse er der knyttet et pensionsordning bestående af en centralt aftalt pensionsprocent samt indbetaling til ATP.

  • Pensionsprocenten er 17,70 pct.

Fritvalgsordning

Der er med kommunerne aftalt et fritvalgstillæg, hvor den ansatte kan vælge mellem et kronetillæg eller en pensionsforhøjelse. Udgangspunktet er en kroneforhøjelse, hvis ikke den ansatte meddeler arbejdsgiveren, at der ønskes en pensionsforhøjelse.

  • Fritvalgstillægget udgør 0,34 pct.

ATP

  • ATP-sats A er gældende for alle.

 

Hvis du er tjenestemand

Som tjenestemand har du fået et tilsagn om en pension efter bestemte regler og satser. Du er ogsåomfattet af en gruppelivsordning. 

Læs mere hos pensionskassen PKA

Sygeplejerskernes løn