Løneksempel: Afdelingssygeplejerske på løntrin L7

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en afdelingssygeplejersker, ansat på et sygehus

Ledere på sygehuse følger den regionale lederoverenskomst. Lønskalaen for ledere går fra løntrin L7-L16. Det aftales lokalt, hvordan lederstillinger skal indplaceres. Afdelingssygeplejersker er typisk på løntrin L7.  Pensionen for afdelingssygeplejersker udgør 16,04% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg.

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin L7 34.840,58
Lokalt tillæg 7.500
Pension
16,04% af grundløn (heraf ugør 1/3 egetbidraget) 6.791,43
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 42.340,58
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 49.132,01.
Timeløn (af grundlønnen) 264,08


 

Find andre beregnede løneksempler her