Løneksempel: Selvtilrettelæggende sundhedsplejerske med 10 års erfaring

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en sundhedsplejerske med 10 års erfaring, som er selvtilrettelæggende.

Sundhedsplejersker følger den kommunale overenskomst. Grundlønnen for sundhedsplejersker med mindst 4 års erfaring er trin 8 med et centralt tillæg. Hvis man er selvtilrettelægger, har man grundlønstrin 8 eller 9. Kommunalt ansatte har et fritvalgstillæg på 0,34% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg – som enten kan udbetales som pension eller løn. Hvis fritvalgstillægget er valgt som pension, udgør pensionsprocenten 13,94% af grundlønnen.

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 9 32.544,75
Centralt tillæg 1.566,16
Lokalt tillæg 1.500,00
Pension
17,29% af grundløn (inkl. 0,34% fritvalgstillæg, egetbidrag udgør 1/3) 5.049,63
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 35.610,91
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 40.660,54
Timeløn (af grundlønnen) 222,11

 


 

Find andre beregnede løneksempler her