Løneksempel: 10 års erfaring på kirurgisk afdeling

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en sygeplejerske på fuldtid med 10 års erfaring, som er ansat på en kirurgisk afdeling i provinsen og har skiftende vagter.

Ansatte på sygehuse følger den regionale overenskomst. Grundlønnen for sygeplejersker med 10 års erfaring er løntrin 6 med et centralt tillæg.  Pensionen udgør 13,55% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg.

Beregnet løneksempel pr. 1.4.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 6 28.908,67
Centralt tillæg 1.385,65
Lokalt tillæg* 2.000,00
Pension
13,55% af grundløn (heraf ugør 1/3 egetbidraget) 4.375,88
Særydelser
1 dagvagt lørdag - 8 timer 676,77
1 dagvagt søndag - 8 timer 676,77
3 aftenvagter i hverdagene - 8 timer, kl. 15-23  815,76
3 nattevagter i hverdagene - 8 timer, kl. 23-07 1.374,69
Pension af arbejdstid
3,75% af særydelser 132,90
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 35.838,31
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 40.347,09
Timeløn (som der beregnes særydelser af) 201,42

 

 

Find andre beregnede løneksempler her