Løneksempel: 10 års erfaring på kirurgisk afdeling

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en sygeplejerske på fuldtid med 10 års erfaring, som er ansat på en kirurgisk afdeling i provinsen og har skiftende vagter.

Ansatte på sygehuse følger den regionale overenskomst. Grundlønnen for sygeplejersker med 10 års erfaring er løntrin 6 med et centralt tillæg.  Pensionen udgør 13,55% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg.

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 6 29.023,00
Centralt tillæg 1.391,13
Lokalt tillæg* 2.000,00
Pension
13,55% af grundløn (heraf ugør 1/3 egetbidraget) 4.392,11
Særydelser
1 dagvagt lørdag - 8 timer 679,29
1 dagvagt søndag - 8 timer 679,29
3 aftenvagter i hverdagene - 8 timer, kl. 15-23  818,79
3 nattevagter i hverdagene - 8 timer, kl. 23-07 1.379,82
Pension af arbejdstid
3,75% af særydelser 133,39
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 35.971,32
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 40.496,83
Timeløn (som der beregnes særydelser af) 202,17

 

 

Find andre beregnede løneksempler her