Løneksempel: Deltidsansat på plejehjem med 5 års erfaring

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en sygeplejerske på deltid (32 timer) med 5 års erfaring, som primært tager aftenvagter på et plejehjem i provinsen.

Ansatte på plejehjem følger den kommunale overenskomst – med mindre det er et privatejet plejehjem. Grundlønnen for en sygeplejerske med 5 års erfaring er løntrin 7. Kommunalt ansatte har et fritvalgstillæg på 0,34% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg – som enten kan udbetales som pension eller løn. Hvis fritvalgstillægget er valgt som pension, udgør pensionsprocenten 14,18% af grundlønnen. Når man er ansat på deltid nedsættes løntrin og tillæg forholdsvismæssigt ud fra det antal timer, man arbejder. I dette eksempel er arbejdstiden 32 timer om ugen.

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2019

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 7 25.541,04
Pension
14,18% af grundløn (inkl. 0,34% fritvalgstillæg, egetbidrag udgør 1/3) 3.621,72
Særydelser
12 aftenvagter i hverdagene à 8 timer 4.064,04
2 aftenvagter om lørdagen à 8 timer 1.580,46
2 aftenvagter om søndagen à 8 timer 2.182,54
Pension af arbejdstid
5% af særydelser 391,35
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 33.368,08
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 37.381,15

Find andre eksempler på lønninger