Løneksempel: Hjemmesygeplejerske med 10 års erfaring

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en sygeplejerske på med 10 års erfaring, som arbejder i hjemmeplejen i provinsen og primært har dagarbejde.

Ansatte i hjemmeplejen følger den kommunale overenskomst – med mindre det er et privat plejeteam. Grundlønnen for en sygeplejerske med 10 års erfaring er løntrin 7 med et centralt tillæg. Kommunalt ansatte har et fritvalgstillæg på 0,34% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg – som enten kan udbetales som pension eller løn. Hvis fritvalgstillægget er valgt som pension, udgør pensionsprocenten 14,18% af grundlønnen. 

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 7 30.331,25
Centralt tillæg 652,57
Lokalt tillæg 1.500,00
Pension
14,18% af grundløn (inkl. 0,34% fritvalgstillæg, egetbidrag udgør 1/3) 4.606,21
Særydelser
1 lørdagsvagt - 8 timer, kl. 8-16 486,24
1 søndagsvagt - 8 timer, kl. 8-16 810,40
Pension af arbejdstid
5% af særydelser 64,83
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 33.780,46
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 38.451,50
Timeløn (som der beregnes særydelser af) 202,60

Find andre beregnede løneksempler her