Løneksempel: Ledende sygeplejersker på L6 i en kommune

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en ledende sygeplejerske på løntrin L6 i en kommune.

Ledere i kommuner følger den kommunalelederoverenskomst. Lønskalaen for ledere går fra løntrin L5-L16. Det aftales lokalt, hvordan lederstillinger skal indplaceres.  Kommunalt ansatte har et fritvalgstillæg på 0,34% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg – som enten kan udbetales som pension eller løn. Hvis fritvalgstillægget er valgt som pension, udgør pensionsprocenten 17,63% af grundlønnen.

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin L6 34.469,08
Lokalt tillæg 5.000,00
Pension
17,63% af grundløn (inkl. 0,34% fritvalgstillæg, egetbidrag udgør 1/3) 6.958,40
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 39.469,08
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 46.427,48
Timeløn (af grundlønnen) 246,17


 

Find andre beregnede løneksempler her