Løneksempel: Nyuddannet med aftenvagter på deltid på et plejehjem

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en nyuddannet sygeplejerske på deltid (32 timer), som primært tager aftenvagter på et plejehjem i provinsen.

Ansatte på plejehjem følger den kommunale overenskomst – med mindre det er et privatejet plejehjem. Grundlønnen for en nyuddannet sygeplejerske er løntrin 4 med et centralt tillæg. Kommunalt ansatte har et fritvalgstillæg på 0,34% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg – som enten kan udbetales som pension eller løn. Hvis fritvalgstillægget er valgt som pension, udgør pensionsprocenten 14,18% af grundlønnen. Når man er ansat på deltid nedsættes løntrin og tillæg forholdsvismæssigt ud fra det antal timer, man arbejder. I dette eksempel er arbejdstiden 32 timer om ugen.

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2019

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 4 21.426,38
Centralt tillæg 272,58
Pension
14,18% af grundløn  (inkl. 0,34% fritvalgstillæg, egetbidrag udgør 1/3) 3.003,14
Særydelser
12 aftenvagter i hverdagene à 8 timer 3.379,97
2 aftenvagter om lørdagen à 8 timer 1.314,43
2 aftenvagter om søndagen à 8 timer 1.815,17
Pension af arbejdstid
5% af særydelser 325,48
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 28.208,53
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 31.610,92

Find andre beregnede løneksempler her