Løneksempel: Nyuddannet på fælles akutmodtagelse på et sygehus

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en nyuddannet sygeplejerske på en fælles akutmodtagelse, som er ansat fuldtid på et sygehus i provinsen og har skiftende vagter.

Ansatte på sygehuse følger den regionale overenskomst. Grundlønnen for nyuddannede sygeplejersker er løntrin 4 med et centralt tillæg.  Sygeplejersker på Fælles Akutmodtagelse får også et funktionstillæg. Pensionen udgør 13,55% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg.

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 4 24.922,33
Centralt tillæg  192,04
Funktionstillæg (FAM) 726,72
Pension
13,55% af grundløn (heraf ugør 1/3 egetbidraget) 3.501,47
Særydelser
1 dagvagt lørdag - 8 timer 541,53
1 dagvagt søndag - 8 timer 541,53
4 aftenvagter i hverdagene - 8 timer, kl. 15-23 870,32
4 nattevagter i hverdagene - 8 timer, kl. 23-07 1.466,64
Pension af arbejdstid
3,75% af særydelser 128,25
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 29.261,11
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 32.890,83
TImeløn (som der beregnes særydelser af) 161,17

Find andre beregnede løneksempler her