Løneksempel: Specialuddannet i psykiatrien med 10 års erfaring

Her kan du se et beregnet eksempel på lønnen for en specialuddannet sygeplejerske med 10 års erfaring på fuldtid, som er ansat i psykiatrien i provinsen og har skiftende vagter.

Ansatte på sygehuse følger den regionale overenskomst. Grundlønnen for en specialuddannet sygeplejerske med 10 års erfaring er løntrin 7 med et centralt tillæg. Pensionen udgør 13,55% af grundlønnen – dvs. løntrin og faste tillæg.

Beregnet løneksempel pr. 1.10.2020

Løndel DKK.
Grundløn
Løntrin 7 30.175,42
Centralt tillæg 1.977,69
Lokalt tillæg 3.000,00
Pension
13,55% af grundløn (heraf ugør 1/3 egetbidraget) 4.763,25
Særydelser

4 aftenvagter i hverdagene - 8 timer, kl. 15-23

1.183,96

3 nattevagter i hverdagene - 8 timer, kl. 23-07

1.496,37
2 dagvagt lørdag - 8 timer 1.473,36
2 dagvagt søndag - 8 timer 1.473,36
Pension af arbejdstid
3,75% af særydelser 211,01
Månedsløn i alt (før skat og uden pension) 40.780,17
Månedsløn i alt (før skat og med pension) 45.754,42
Timeløn (som der beregnes særydelser af) 219,25

Find andre beregnede løneksempler her